Kategoriarkiv: Svampeåret

Svampeåret på Sjælland 2017

Ved Jørn Kofod (red.) og lokalafdelingens turledere

I 2017 startede svampeåret igen med et par ekstrature der blev annonceret over lokalafdelingens mailliste.

Fredag 13. januar, Dyrehaven ved Raadvad. Syv personer mødte op og fik et par herlige timer i det naturskønne område ved Mølleåen.

En pind med Kliddet Fnughat bliver studeret nær Rådvad Port. Foto Tobias Bøllingtoft.

Det lykkedes at finde en række smukke og ret sjældne svampe herunder Kobberrød Lakporesvamp, Skinnende Lakporesvamp, Grågul Sodporesvamp, Krusblad og Løv-Tjæreporesvamp. Flere kørte efterfølgende til Hjortekærsvej og så den sjældne Grov Lakporesvamp, og vi kunne således prale med at have fundet fire af de fem danske arter af Ganoderma. Vi hyggede os med frokost ved naturskolen, og i åen bag ved underholdt flere meget aktive vandstære. (TB)

Søndag 15. januar startede det faste program. I løbet af året nåede vi op på 57 programsatte ture, herunder 12 Hekserings-ture.

Det blev en fin svampesæson der startede allerede om foråret med flere morkler end vi har set de foregående år. Sommeren var våd og blev aldrig rigtig varm, men svampemæssigt var der ikke noget at klage over. Der var kantareller og skørhatte i mængder, og de første trompetsvampe blev fundet allerede sidst i juli. Med rørhattene blev det dog på det jævne, og i august var nogle skove begyndt at tørre ud. Men regnen kom igen, og hele sæsonen var der svampe at se i skoven. I oktober var der igen god gang i spisesvampene – det er længe siden der er fundet så mange trompetsvampe, og tragtkantareller var der også rigeligt af.

Mandag den 6. november kom nattefrosten og mindede om at sæsonen for bladhatte var ved at være slut. Men poresvampe, barksvampe og andre vintersvampe kunne vi stadig glæde os over. Et udvalg af sæsonens ture er omtalt i det følgende.

15. januar, Hareskoven. På denne tur deltog 11 personer. Der blev fundet ca. 30 arter, bl.a. Almindelig østershat. Se Hareskov-tur nr. 78. (OT)

Koldt og klart på Hareskov-turen i januar. Foto Ole Terney.

Søndag 19. februar, Hareskovn. På denne tur deltog fire personer. Et snelag i skoven var lige forsvundet. Af spisesvampe-arter blev der fundet østershat og fløjlsfod, i alt blev der fundet ca. 30 arter. Se Hareskov-tur nr. 79. (OT)

Lørdag 11. marts, Hejede Overdrev, Hvalsø. I alt otte ’svampenørder’ deltog i turen, der forløb i pragtfuldt vejr. Fuld sol, og meget svag vind. Der blev kun fundet en enkelt af de lovede Stor Dukatbæger, som lederen havde lovet masser af. ’Skovtroldene’ havde forsømt at skære pyntegrønt for to år siden. Bøgefods-Kulhals var nok det mest spændende fund i skoven. Bagefter tog syv af de fremmødte videre sydpå til en sikker forekomst af Krølhåret Pragtbæger, nær ved Jystrup. Og dém var der masser af, om end der er set større frugtlegemer på lokaliteten! Der blev i alt fundet ca. 45 arter på selve turen. (BWP)

Frokost ved Avnsø. Foto Bjørn W. Pedersen.

Søndag 19. marts, Vestskoven og Ejby mose. Den 19. marts var der tur efter vedboende svampe i Vestskoven med Henrik Mathiassen som turleder. Der var mødt syv personer op, selvom vejret var bidende koldt, heldigvis var svampene med os, og dagen bød på en række fine fund – dog uden store sjældenheder. Der blev fundet i alt 58 arter, heraf 19 poresvampe.

Første stop var Vestskoven ved den sædvanlige “stenmorkelparkeringsplads”. Der var få arter i løvskoven, men ædelgranplantningerne var fyldt med svampe. Vi fandt bl.a. Stor Dukatbæger, Krølhåret Pragtbæger (på flere pilegrene) og de første eksemplarer af Udbredt Stenmorkel var også fremme, foreningens stenmorkeltur til lokaliteten ligger ellers først sidst i april. Det var ikke kun blandt sæksvampene, at der var fine arter fremme. Af hatsvampe fandt vi flere huesvampe, bl.a. Klor-Huesvamp, og friske eksemplarer af Gyldengrå Munkehat, det tidligste jeg har set denne art.

Vi kørte efterfølgende videre til en anden sektion af Vestskoven, hvor der var blandet skov med både hassel og fyr. På hassel fandt vi nydelige klynger af Hassel-Læderskive og Mørkfiltet Barkhat. På fyr lykkedes det at finde både Rødgrå Krystalporesvamp og den sjældne Kandis-Bævretop, som vi ellers kun ser på turene til Tisvilde Hegn. Rødlig Okkerporesvamp blev også indsamlet i et enkelt eksemplar. Til gryderne var der Gul Fløjlsfod og Alm. Judasøre. Til frokosten bød turlederen på hjemmebrygget øl.

På vejen hjem kørte vi til Ejby Mose, der er en mose med masser af liggende dødt ved af bl.a. pil, poppel og bævreasp. Vi så mange stammer med Pile-Ildporesvamp og Alm. Ildporesvamp, og Jørn Berril fandt en stamme med 14 frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger, en art, der er meget fremme i øjeblikket. (TB)

Søndag 19. marts, Hareskoven. På denne tur deltog seks personer. Der blev fundet ca. 20 arter, bl.a. Krølhåret pragtbæger (Sarcoscypha austriaca). Se Hareskov-tur nr. 80. (OT)

Søndag 16. april 2017, Hareskoven. På denne tur deltog 9 personer. Af spisesvampe var der Foranderlig Skælhat og Alm. Østershat. Der blev fundet ca. 25 arter. Se Hareskov-tur nr. 81. (OT)

Mandag 17. april, Tisvilde Hegn. 12 svampefolk tog på tur i Tisvilde Hegn en kold anden påskedag for især at se efter stenmorkler. Vi var meget heldige i år. Der var adskillige mycelier af Ægte Stenmorkel med i alt mere end 50 frugtlegemer på de kendte mycelier ved Lars Anders Linje, og der blev fundet nye mycelier på Tisvildevejen og på Stængehagevej. Også Udbredt Stenmorkel blev set på turen, dog kun på et enkelt mycelium. Sortbæger var fremme, men ikke så mange som i tidligere år. I alt 55 arter blev noteret på turen, bl.a. nogle meget smukke frugtlegemer af Purpurbrun Foldporesvamp. (AS)

Ægte stenmorkel. Foto Anne Storgaard.

Søndag 21. maj, papirfremstilling og svampefarvning, Hornbæk. Den 22 april 2017 havde farvegruppen arrangeret en dag i Bryghuset Hornbæk hvor vi fremstillede papir af forskellige poresvampe. Vi havde Liza Johansson fra Sverige som underviser. Liza er ekspert i papir af poresvampe og fremstilling af svampepigment til akvarelmaling.Vi havde en fin dag og fik fremstillet en masse papir i forskellige farver og størrelser. Der var godt fremmøde, idet ca. 25 medlemmer af foreningen deltog. (JA)

Bryghuset. Der blev fremstillet papir af poresvampe. Foto Jytte Albertsen.

Søndag 21. maj, Hareskoven. På denne tur deltog ca.syv personer. Af spisesvampe var der Vårmousseron. Der blev fundet ca. 15 arter. Se Hareskov-tur nr. 82. (OT)

Mandag 5. juni, Gribskov, Tumlingevang. I alt syv deltagere mødte frem til 2. Pinsedags svampetur i Tumlingevang. Vejret var fint fra starten: den smule blæst, der var, kom fra vest, og solen skinnede fra starten. Der blev kun fundet 18 svampearter, men dagens svamp var nok Punktstokket Indigo-rørhat, der blev fundet i pæne mængder. Turens mest diskuterede svamp, fundet på bøg af Arturo Vilas, ledte tankerne hen på Sejhat eller Læderhat, men endte med at blive bestemt som en Sommer-Østershat. Vejret holdt tørt på hele turen, selv om der trak nogle skyer op til sidst. (BWP)

Søndag 18. juni, Hareskoven. På denne tur deltog 18 personer. Af spisesvampe var der mange Sommer-rørhat, desuden Spiselig Skørhat, Bleg Kantarel. Der blev fundet ca. 30 arter. Se Hareskov-tur nr. 83. (OT)

Søndag 2. juli, Ørholm og Ravneholm. Taphrina farlowii blev fundet på glansbladet hæg, grovporet ildporesvamp på død havtorn, agurkehat og grå slimslør var tidligt på færde, dem ser vi normalt først senere på sæsonen. (AJ)

Søndag 16. juli, Hareskoven. På denne tur deltog 17 personer. Af spisesvampe var der Karl Johan, Gran-Mælkehat, Sommer-rørhat, Tenstokket rørhat, Alm. Kantarel, Broget skørhat, Abrikos-skørhat, Rosa-Skørhat, Sommer-Østershat, Punktstokket Indigo-rørhat, Rødgul Pigsvamp, Gulhvid Champignon, Rhabarber-Parasolhat, Spiselig Skørhat, Rødsprukken Rørhat, Spanskgrøn Skørhat, Rødmende Fluesvamp, Stor Skørhat, Krystal-Støvbold. Der blev fundet ca. 70 arter. Panter-fluesvamp blev fundet. Se Hareskov-tur nr. 84. (OT)

Søndag 30. juli, Gribskov Mårum. På trods af DMI’s varsling af både styrtregn, torden og kraftige vindstød kom ca. 30 svampeentusiaster til mødestedet. Turen bød på mange arter, herunder mange spiselige, men også spændende koralsvampe, endnu ikke bestemt. Rørhattene var i undertal, hvorimod skørhattene dominerede. Flere arter af fluesvampe og slørhatte var repræsenteret. Efter demonstrationen kom regnen, og det blev voldsomt. Men det var jo varslet, så de fleste tog det med godt humør. God svampetur i det nordsjællandske. (JV)

Søndag 20. august, Hareskoven. På denne tur deltog ca. 40 personer. Af spisesvampe var der bl.a. mange trompetsvampe og enkelte Karl Johan samt små kantareller og nogle østershatte. Der blev fundet ca. 110 arter. Grøn fluesvamp og Panter-fluesvamp blev fundet. Se Hareskov-tur nr. 85. (OT)

Søndag 20. august, Frederiksværk-skovene. Denne tur var planlagt, for at vi kunne se Flosset Fluesvamp i Arresødal Skov. Den plejer at være fremme omkring 20. august, men vi havde desværre ikke held med os. Generelt var svampene ret få, men sneglene talrige. Lidt kantareller og nogle få rør- og skørhatte kom der dog i kurvene.

Det bedste område var parken ved Arresødal. Den svamp, der vakte mest opsigt var Sortblånende Rørhat. Den ser vi ikke så tit. Men ellers blev der set Hassel-Mælkehat, Grønhalset Skørhat, Spiselig Rørhat m.m. i parken, og lige bag Arresødal blev der samlet kurve fulde af Almindelig Østershat på en liggende bøgestamme. (AS)

Sortblånende Rørhat fra Arresødal. Foto Anne Storgaard.

Søndag 27. august, Jægerspris Nordskov. Der var i alt mødt 10 deltagere op ved Skoven kirke. Det var en fin dag med godt vejr og et veloplagt og forventningsfuldt publikum, fordi der var faldet nedbør i lang tid. Vi gik den sædvanlige tur ud til et område, hvor der for tre år siden blev fundet mere end 50 kg Karl Johan-svampe (Spiselig Rørhat). Der blev dog kun blev fundet en enkelt Karl Johan. Men til gengæld fandt vi mange Bleg kantarel, ca. 5 kg i et nærliggende område. En af deltagerne gjorde meget ud af at alle skulle have mulighed for at få nogle af denne pragtfulde spisesvamp. Der blev kun fundet omkring 40 arter almindelige svampe. Det skal dertil sige, at vi undlod at indsamle de ordinære kulkernesvampe og poresvampe. Deltagerne var meget tilfredse med turen. (JKO)

Lørdag 2. september, Bidstrupskovene, Avnstrup. Vi var 15 deltagere på lørdagens tur gennem den sydvestlige del af Bidstrup skovene med udgangspunkt i Avnstrup. Vejret var smukt med høj sol, og der var mange mennesker i skoven, bl.a. et høslætlaug på vej gennem en eng med deres leer. Turen gik gennem ædelgran, rødgran og bøgeskov med flere fine morbundsområder, der dog virkede noget udtørrede. Vi fandt mange forskellige arter, men ikke spisesvampe i større mængder. Plettet fladhat og okkergul skørhat kom ind på en delt førsteplads som de mest talrige, og vi fandt frisk, ny kæmpeporesvamp flere steder. Selv om der var lidt langt mellem de enkelte svampe, havde vi svampe fra alle større slægter af bladhatte på bordet til demonstrationen efter frokosten. (KB)

Søndag 3. september, Aggebo Hegn. Turen startede kl. 11.00 som annonceret ved p-pladsen til Kulsvierhytten. Vi var 18 fremmødte samt en efternøler. Vejret var i sit gode lune. Hegnet er ca. 236 år gammel løvskov med store bøge og ege samt pilekrat og granplantage. Det er et forholdsvis kuperet terræn med større åbne morbundsarealer mellem de høje bøge og egetræer. Området er endvidere præget af mange større og mindre afvandingsgrøfter. Turen var delt i en før frokost-tur og en efter frokost-tur.

Da vi startede, blev vi budt velkommen af en gammel bøgestub med Kæmpeporesvamp som logerende. Der blev fundet Fibret flammehat, Snyltende rørhat på Bruskbold, Rødsprukken rørhat, Karl Johan, Punktstokket indigo-rørhat. Almindelig netbladhat, Foranderlig skælhat, Knippe-svovlhat, Teglrød svovlhat, Broget skørhat, Vinrød skørhat, Græsgrøn skørhat, Spiselig skørhat, Knippe-fladhat, Pælerodshat, Sodfarvet skærmhat, Bredbladet væbnerhat, forskellige slørhatte, Svovl-ridderhat, Tåge-tragthat, Lysstokket mørkhat, Rød og Violet ametysthat, Skær huesvamp, Tragtkantarel, Kantarel, Orange-kantarel, Rødmende fluesvamp, Høj fluesvamp, Kugleknoldet fluesvamp, Dråbeplettet mælkehat, Rynket mælkehat, Kamfer-mælkehat. Meget få madsvampe, men ca. omkring 40 forskellige svampearter. (JSP)

Svampebestemmelse ved Kulsvierhytten. Foto Per Uldal Hansen.

Lørdag 9. september, Storskoven, Hvalsø. Selv om der var udsigt til regn, mødte 14 personer op til tur i den nordligste del af Bidstrupskovene, Storskoven i Hvalsø, og vi nåede at få et par timer i tørvejr i dette område, hvor der både er fine partier med højstammet, gammel bøgeskov og mere tilgroede løvskovsområder. Vi fandt pænt med skørhatte, men kun to arter af fluesvampe, kugleknoldet og rødmende fluesvamp, og tre arter af rørhatte, nemlig rødsprukken, snyltende og sortblånende rørhat. Til gengæld var de fleste større slægter repræsenteret med et par arter, med fladhattene som de mest talrige. I alt kunne vi lægge omkring 40 arter frem på bordet ved gennemgangen efter frokosten, spisesvampe var der dog meget få af. (JM, KB)

Søndag 10. september, svampefest ved Hvidekilde i Gribskov. Omkring 50 gæster mødte op ved Hvidekilde med dagens svampefund som blev brugt i svampesuppe og svampestuvning, tilberedt af Tove Haxholm, Henny og Dorte Tang Lohse. Vejret var fint, suppen var dejlig, og der blev bragt mange svampearter til bordet, hvor de blev gennemgået af Anne Birgitte Scharff og Hans Strandberg. (KB)

Hvidekilde, Gribskov. Anne Birgitte Scharff (i gult) og Hans Strandberg demonstrerer svampe. Foto Kirsten Bjørnsson

Søndag 17. september, Hareskoven. På denne tur deltog ca. 70 personer. Af spisesvampe var der mange trompetsvampe og skælrørhatte. Der blev fundet ca. 160-180 arter. Se Hareskov-tur nr. 86. (OT)

Søndag 1. oktober, Rude Skov. Der blev fundet en del trompetsvampe og tragt-kantareller. Ved startstedet var der et lig af stødrørhat Buchwaldoboletus lignicola på det kendte voksested. Cinnober-slørhat og blodrød slørhat sås på flere mycelier. På overdrevet ved Femsølyng var der en pæn heksering af gulhvid champignon under en gran. Grøn fluesvamp, gulfnugget sneglehat og brandgul skælhat blev også set. (AJ)

Søndag 1. oktober, Svampenes dag, Tisvilde hegn. Trods en dårlig vejrudsigt mødte 52 deltagere frem ved Asserbo slotsruin til Svampenes Dag i Tisvilde Hegn. Turen gik gennem nåleskoven og Enebærdalen frem til Harehøje hvor vi spiste frokost og gennemgik de fundne svampe. En del sluttede turen her, men omkring 15 deltagere fortsatte gennem bøgeskoven tilbage til slotsruinen og fik undervejs set nogle flere arter.

Turen havde fået foromtale i Frederiksborg Amts Avis og den lokale ugeavis, og langt de fleste deltagere havde begrænset erfaring med at samle svampe, men stor interesse for at lære nogle spiselige svampe at kende. Der blev samlet mange plettet flammehat under jagten på kantarellerne, men nogle af turdeltagerne havde dog held med sig på det gode kantarelstykke under egetræerne. I øvrigt var brunstokket rørhat den mest hyppige spisesvamp, men der blev også fundet granmælkehat og grå slimslør, enkelte karljohan og pigsvampe samt et pænt eksemplar af blomkålssvamp, så det var muligt at vise et lidt bredere udvalg af spiselige svampe frem under demonstrationen. (KB, JV)

Svampenes dag. Svampene bliver gennemgået ved Harehøje. Foto Jørgen Vingborg.

Lørdag 7. oktober, Ryget skov. Denne tur var åben for ikke-medlemmer af Svampeforeningen og arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalforening Furesø. Ca. 70 deltagere mødte op. Der var stor interesse og mange spørgsmål undervejs, og det er allerede aftalt med DN Furesø at arrangere en tilsvarende tur næste år. (JMI)

Lørdag 14. oktober, Gribskov ved Skovskolen, Nødebo. Denne heldagsekskursion startede ved P-pladsen over for Skovskolen, tæt på Esrum sø. Der var mødt 18 veloplagte deltagere. Vi gik først til overdrevet bag Skovskolen. Her fandt vi igen i år den meget i øjenfaldende Gul Vokshat, som flere gerne ville se. Derefter gik vi igennem det store granskovområde på vej til Syvstjernen. På bakkerne i granskoven, hvor træerne var fældet, plejer der at være Tragtkantareller, men der var ikke nogen. Til gengæld fandt vi mange i et andet område nord for syvstjernen. Frokosten blev indtaget ved Søren Kirkegårds sten, hvor svampene også blev gennemgået. Antal fundne arter var 52. Fundet af pæne mængder af Tragtkantareller gav sig udtryk i stor tilfredshed hos deltagerne. (JKO)

Søndag 15. oktober, Hareskoven. På denne tur deltog ca. 170 personer. Af spisesvampe var der bl.a. trompetsvampe. Der blev fundet ca. 170 arter, bl.a. gul form af Punktstokket indigo-rørhat og Børstehåret savbladhat. Se Hareskov-tur nr. 87. (OT)

Søndag 15. oktober, Hejede Overdrev. Svampeturen til Hejede Overdrev forløb forbløffende godt. Der var ca. 17 deltagere på turen (inkl. undertegnede). Vi gik en tur på ca. fire timer, med svampedemonstration ved bredden af Avnsø. Fandt over 50 arter, der kunne navngives, plus de flerårige poresvampe og dem, jeg ikke fik skrevet ned. Det mest interessante fund var bøge-skørhat og ”slimet rørhat” (eller olivengrå slimrørhat som den hedder nu om dage) på et nyt sted. (BWP)

Lørdag 18. november, Hornbæk plantage. En af årets sidste ture på Sjælland er den traditionelle tur til Hornbæk i midten af november. Nogle år har vi været ramt af frost og sne, men det var vi heldigvis ikke i år. Til gengæld regnede det en del. Regn holder dog ikke ivrige svampesamlere tilbage, og vi var en lille gruppe, der var heldige med at finde mængder af Tragt-Kantareller.

Hornbæk. Tragt-Kantarel i gode mængder. Foto Anne Storgaard.

Artsantallet var dog ikke så stort som tidligere år. Jeg fik noteret 55 arter. Af sjældenheder så vi bl.a. Pibet Rørkølle var. contorta og flere indsamlinger af Krusblad. Turen sluttede med glögg under svampegennemgangen, efterfulgt af en herlig frokost i Bryghuset lavet af Henny og Dorte Lohse. (AS)

Lørdag 30. december, Søllerød kirkeskov. Årets sidste svampetur på Sjælland gik til Søllerød Kirkeskov den 30/12 med Aksel Jørgensen som turleder. Vejret var meget ringe med slud og blæst, men alligevel dukkede 12 veloplagte svampejægere op. Det blev til et gensyn med Krølhåret Pragtbæger og et fint fund af Liden Kantarel, der stadig var repræsenteret ved friske frugtlegemer.

Dunet Trøffel hører til de ægte trøfler i slægten Tuber. Foto Tobias Bøllingtoft.

Selv satsede jeg på trøffelrivning og -gravning. På baggrund af lugtindikation lykkedes det at finde to mycelier af den meget sjældent rapporterede Dunet Trøffel, der hører til de “ægte” trøfler (slægten Tuber). Det er nok første gang, at denne art bliver fundet på en foreningstur. Flere deltagere havde aldrig før set trøfler fundet i Danmark og viste stor interesse for fundene. Det lykkedes også at finde to Hjortetrøfler, så alt i alt blev det en meget fin afslutning på svampeåret (TB).

Bidrag fra

Tobias Bøllingtoft (TB), Ole Terney (OT), Bjørn W. Pedersen (BWP), Anne Storgaard (AS), Jytte Albertsen (JA), Aksel Jørgensen (AJ), Jørgen Vingborg (JV), Jørn Kofod (JKO), Kirsten Bjørnsson (KB), Jan Sell-Petersen (JSP), Jette Meyn (JM), Jørgen Mikkelsen (JMI)

Svampeåret på Sjælland 2016

Ved Jørn Kofod (red.) og lokalafdelingens turledere

Svampeåret 2016 startede isnende koldt, men der var stadig gang i ekstraturene, som blev sendt ud over lokalafdelingens mailliste. Der mødte en halv snes deltagere frem hver gang, og der var adskillige fine solskinsdage imellem.

Onsdag 10. februar, Tokkekøb Hegn. Turen gik fra P-pladsen ud til Stumpedyssevej lige over for Kildebakker. Det er et område med blandet løv- og nåleskov og en række små vandhuller i nærheden af Store Donse Dam. Selvom det regnede og var en hverdag, mødte ti personer op. Vi fandt mange forskellige arter – herunder fem forskellige bævretoppe. (TB)

Torsdag 3. marts 2016, Mølleåen nær Ørholm. Vejret var mildt, og 11 personer mødte op. Der blev fundet op imod 30 forskellige arter af poresvampe, bl.a. den sjældne Vellugtende Læderporesvamp, Brunlig Sejporesvamp og Rosa Pastelporesvamp. Den smukke forårssvamp Krølhåret Pragtbæger var fremme i store mængder, men også Almindelig Grønskive vakte beundring.(TB)

20160303oerholm_aksel-med-vellugtende-laederporesvamp-300x225

Aksel Jørgensen med Vellugtende Læderporesvamp, 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160303oerholm_vellugtende-laederporesvamp-300x225

Vellugtende læderporesvamp 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160303oerholm_brunlig-sejporesvamp-antrodia-malicola-300x224

Brunlig sejporesvamp (Antrodia malicola) 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160303oerholm_turdeltagere-300x225

Turdeltagere 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Torsdag 17. marts 2016, Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Antallet af arter var lavt, til gengæld blev de to meget sjældne Okkerblad og Glat Ildporesvamp noteret. Ildporesvampen, der voksede på en liggende solbeskinnet birkestamme, var indtil da ikke fundet i Nordsjælland siden 1974 – og er kun fundet en håndfuld steder i Danmark. (TB)

20160317boellemosen-i-jaegersborg-hegn_glat-ildporesvamp-300x224

Glat ildporesvamp, 17/3/2016 Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160317boellemosen-i-jaegersborg-hegn_okkerblad-5-300x224

Okkerblad, 17/3/2016 Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Bøllingtoft.

I januar startede også Hareskovturene, der i 2016 blev holdt den tredje søndag hver måned. En tur til Store Dyrehave nord 12. marts blev starten på den planlagte forårssæson. Her blev der bl.a. fundet Almindelig Sortbæger i nåleskoven.

Søndag 3. april, Rågårds Mose og Grib Skov. Denne dag var der tur efter poresvampe til flere sjællandske lokaliteter, fem personer deltog. Rågårds Mose var første stop, og her blev fundet både Skinnende Lakporesvamp og den sjældne Gran-Korkhat side om side med den almindelige Fyrre-Korkhat. En af mosens største seværdigheder Birke-Ildporesvamp ser nu desværre ud til at være død, og den stamme svampen voksede på, er væltet. I Grib Skov var der bl.a. mange stammer med den stadigt mere almindelige Løv-Tjæreporesvamp. På en privat ejendom i Nordsjælland viste den venlige ejer os rundt i sin have, hvor der både voksede Ribs-Ildporesvamp og Almindelig Ildporesvamp. Sidste stop nær motorvejen var desværre ikke så svampemæssigt givtigt som forventet, men turlederen fandt da en fin opsats fra et Rådyr. (TB).

20160304_raagaardmosegribskov_skinnende-lakpore-1-300x224

Skinnende lakporesvamp, 4/3/2016 Rågårds Mose & Gribskov. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Lørdag 16. april, Vestskoven. Vi gik i Vestskoven efter stenmorkler og andre forårssvampe. Vi var særdeles heldige, idet den meget sjældne Kæmpe-Stenmorkel var fremme med 27 talte frugtlegemer. Den lidt mere almindelige Udbredt Stenmorkel blev set flere steder i skoven, og her talte vi over 20 frugtlegemer i og omkring nåletræsstubbe. Der var for årstiden ret mange lamelsvampe fremme, bl.a. Gyldengrå Munkehat og Gran-Svovlhat. I alt fandt vi ca. 30 arter af svampe, men vi så ikke rigtig efter pore- og barksvampe, der ofte er for nedadgående på denne årstid. Frokosten indtog vi i herligt solskin ved området Mønterne. (TB).

20160416vestskoven_-frokost-300x225

Frokost, 16/4/2016 Vestskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160416vestskoven_kaempe-stenmorkel-1-300x225

Kæmpe-stenmorkel, 16/4/2016 Vestskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Fredag 22. april, Tisvilde Hegn. På en af de første lune forårsdage drog godt 20 medlemmer på tur i Tisvilde Hegn for at kikke efter bl.a. Ægte Stenmorkel. Der var adskillige frugtlegemer fremme på flere mycelier langs Lars Anders Linje nord for Røhls Dam. Også Almindelig Sortbæger blevfundet flere steder. Af hatsvampe blev der bl.a. noteret Tidlig Dansehat, Gråbrun Mørkhat og Mycena silvae-nigra, men ellers var det mest pore- og barksvampe, der blev set på turen. (AS)

Søndag 10.juli, Grønnekilde Gribskov. Maj og starten af juni var ret tør, mens den megen regn vi fik til Sankt Hans og indtil midten af juli satte godt gang i mycelierne, så kantarelturen i Gribskov i midten af juli satte alle rekorder med hensyn til kantareller. Der var ikke muligt at spise alle de kantareller, der blev bragt ind til tilberedning ved Grønnekilde. Flere deltagere fik også pæne portioner med hjem. (AS)

Søndag 31.juli, Gribskov. I slutningen af juli blev det igen tørt, men der var alligevel en del svampearter fremme på turen den 31. juli. Godt 80 arter blev noteret, bl.a . rørhatte, skørhatte og ikke mindst fluesvampe, hvor vi i frokostpausen kunne demonstrere alle de almindelige arter af fluesvampe. Dagens sjældenheder var Stødrørhat på rodknolden af en væltet lærk, Flammeporesvamp på liggende nåletræstamme og sidst, men ikke mindst, et stort mycelium med ca. 20 frugtlegemer af Spiselig Mælkehat.(AS)

Søndag 28. august, Jægerspris Nordskov. Der var i alt mødt 12 deltagere op ved Skoven kirke. Det var en smuk dag og et veloplagt og forventningsfuldt publikum, fordi der var faldet nedbør i lang tid. Vi gik den sædvanlige tur ud til et område med pyntegrønt, hvor der for to år siden blev funder mere end 50 kg Karl Johan-svampe (Spiselig Rørhat). Men det viste sig at der kun blev fundet en enkelt Karl Johan og nogle Brune Skælrørhat(?) Der blev kun fundet omkring 25 arter almindelige svampe. Det skal dertil sige, at vi undlod at indsamle de ordinære kulkernesvampe og poresvampe. Da der ikke var nogen spiselige svampe, benyttede turlederen lejligheden til at præsentere de spiselige planter vi fandt. Deltagerne var meget tilfredse med turen, selvom de ikke fandt mange svampe. (JKO)

Søndag 4. september, Storskoven Hvalsø. En regnsfuld dag efter en lang tørkeperiode. Vi var en snes stykker, der havde trodset det dårlige vejr. Desværre var det ret begrænset, hvad der var af spisesvampe. En enkelt havde fundet et mycelium med pigsvampe på toppen af en lille bakke i bøgeskov. Men ellers var der ikke det store, men mindre fund af ikke-spiselige svampe såsom Plettet Fladhat m.fl. Desuden blev en del poresvampe bestemt. (JF)

Slutningen af august og det meste af september var vejret ret tørt. I september havde vi flere uger med sommervejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader om dagen. Heldigvis var der en enkelt dag, den 4. september, hvor vi fik meget regn. Mycelierne tørrede derfor ikke helt ud, så der var knapt 200 arter svampe på udstillingen ved Torvehallerne den 10. september. Vi havde dog fået forstærkning med indsamlede svampe fra en foreningstur til Hallandsåsen dagen før.(AS)

Lørdag 10. september i Fredensborg Slotspark. Vi var fem flittige svampeinteresserede som måtte konstatere, at tørken også var tydelig i Fredensborg, selv om hedebølgen først kom ugen efter. Det blev kun til ca. 30 arter i alt og ikke noget interessant. Dog fandt vi et meget flot og friskt frugtlegeme af Tueporesvamp som det eneste spiselige, som vi dog kun tog lidt af.(HM)

Søndag 11. september, Egebæksvang. På denne tur blev der især samlet skørhatte og rørhatte. På flere mycelier var Snyltende Rørhat fremme. Den art ser ud til at have haft et godt år i år i den tørre og varme sensommer.(AS)

Lørdag 17. september, Grevinge Skov. En mild septemberdag efter en længere tørkeperiode. Turen var arrangeret i samarbejde med Nordvestsjællands Naturhistoriske forening (NVNF.dk). Vi var en snes stykker, der mødtes, dog kun én fra Svampeforeningen ud over turlederen. Resten af gruppen var fra NVNF. I den vestlige del af skoven fandt vi mange Brunstokket Rørhat og en del Karl Johan. Herudover kantareller i pæne mængder. Foranderlig Skælhat og Østershat fandt vi også.(JF)

Lørdag 24. september, Gribskov ved Skovskolen, Nødebo. Denne heldagsekskursion startede ved P-pladsen over for Skovskolen, tæt på Esrum sø. Der var mødt 16 veloplagte deltagere. Vi gik først til overdrevet bag Skovskolen. Her fandt vi den meget i øjenfaldende Gul Vokshat, som der var flere der gerne ville se. Derefter gik vi igennem det store granskovområde på vej til Syvstjernen. På bakkerne i granskoven plejer der at være Tragtkantareller, men dem fandt vi ikke nogen af. Der blev fundet en enkelt Bøge-Slørhat samt de meget almindelige Okkergul Skørhat. (JKO)

Søndag 2. oktober, Aldershvile skov ved Bagsværd. Med et opmøde på seks travede vi gennem en næsten svampetom skov. Dog fandt vi af spiseligt lidt Foranderlig skælhat samt Filtet Rørhat og Rødsprukken Rørhat. Af mere markante arter var Tvefarvet Lædersvamp. Og så var dejligt at se at Løv-Tjæreporesvampen havde bredt sig på mange stammer. I alt fandt vi vel omkring 40 arter. (HM)

Søndag 2. oktober, Danstrup Hegn/Krogenberg Hegn. Først omkring 1. oktober kom regnen. Det var dog meget sparsomt med svampe på turen til Danstrup Hegn/Krogenberg Hegn. Kun godt 50 arter blev noteret. Lidt spisesvampe kom dog i kurvene. Et meget flot eksemplar af Spiselig Mælkehat, lidt Foranderlig Skælhat, et par Punktstokket Indigo-Rørhat og lidt skørhatte. Dagens lektier var indsamling af slørhatte til gennemgangen på begynderkurset og til Åbent hus. Vi samlede kun tre arter på turen: Violetrandet Slørhat, Høj Slørhat og Ildelugtende Slørhat. Det var en meget ringe høst i starten af oktober, hvor artsantallet på turene plejer at ligge langt over 100 arter. (AS)

Søndag 9. oktober, Hannenov Skov på Falster. Det havde ikke hjulpet på artsantallet i den forløbne uge, måske fordi Lolland og Falster stadig var det tørreste sted i Danmark, og vi var kun fire på turen. Det regnede dog fra start til slut på, så det gav håb om et par gode uger i slutningen af sæsonen.(AS)

Søndag 9. oktober, Frederiksdal skov ved Furesøen. Endnu en tur med ret få deltagere (fem), folk havde fornemmet at svampene har svigtet i år. Vi gennemsøgte skrænten til Furesøen ret grundigt, men måtte igen konstatere at der var få svampe. I alt fandt vi omkring 35 arter og ingen spisesvampe overhovedet. Der var heller ingen slørhatte eller rørhatte. Mest interessant var nok Sortskællet Ridderhat samt Naftalinskind.(HM)

Lørdag 15. oktober, Ulkerup Skov. En blæsende, men tør dag. Turen var arrangeret i samarbejde med Nordvestsjællands Naturhistoriske forening NVNF. Vi var en snes stykker, der mødtes, hvoraf ca. halvdelen var fra Svampeforeningen. Mængden af svampe var ret begrænset, men vi fandt ret mange forskellige arter. Blandt de gode spisesvampe var pigsvampe, Karl Johan, Punktstokket Indigorørhat, Tåge-Tragthat, Foranderlig Skælhat, Stor Løghat m.fl. Desuden et par andre rørhatte i gruppen rødsprukken, filtet m.fl, fluesvampe (Rød og Kugleknoldet Fluesvamp), en stor stilkporesvamp og en mængde andre ikke-spiselige svampe, hvoraf en del tilhørte gruppen af små brune hatsvampe, som vi ikke var i stand til at sætte navn på. (JF)

Søndag 16.oktober, Bidstrup skovene NV. Turens første del gik gennem ædelgran, hvor der var kommet en del forskellige svampe frem. I alt blev der fundet omkring 60 arter på turen. Vi var kun seks på turen, så der var god lejlighed til at kigge sammen på det, vi fandt. Spisesvampe, som der ellers ofte er mange af i denne skov, var der næsten ingen af. Der blev dog fundet Foranderlig Skælhat i et parti med bøgeskov. (KB)

Søndag 16. oktober, Hareskoven. Dette var en jubilæumstur, idet der var tale om tur nr. 75. Vejret var gråt, men det afholdt ikke mere end 150 personer fra at møde op. Det svampemæssige udbytte var rimeligt, og der blev fundet en del Foranderlig Skælhat og enkelte flotte Karl Johan’er. Af mere sjældne fund kan nævnes: Brunfiltet Orangekantarel, Olivengrå Slimrørhat, Børstepigsvamp og Krave-Sjernebold. Turledernes overskud og engagement bevirkede, at det uhyre velbesøgte arrangement forløb i en hyggelig atmosfære, og det lykkedes at formidle Svampeforeningen på bedste vis til de mange interesserede mennesker.(TB)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hareskovstur nr. 75, 16/10/2016. Jørn Gry ved svampebordet. Foto: Tobias Bøllingtoft.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hareskovstur nr. 75, 16/10/2016. Birgitte Karlsson gennemgår svampe med en familie. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Onsdag 26. oktober, Jægersborg Dyrehave. 18 personer deltog i turen til Jægersborg Dyrehave 26. oktober, hvilket er flot for en hverdagstur.

Dyrehavens storslåede natur gør altid lokaliteten et besøg værd, men denne dag lykkedes det også at finde en række sjældne svampearter på både stammer, muldbund og overdrev. Af fine fund kan nævnes de rødlistede Møllers Parasolhat, Røbrun Vokshat, Kobberrød Lakporesvamp, Krusblad og hele to stammer med flotte frugtlegemer af den smukke Koralpigsvamp.

Dagens bedste fund var den lille Hede-Fontænehat, der kun har 12 bekræftede danske indsamlinger siden 1964 i Danmarks Svampeatlas.(TB)

s-koralpigsvamp-1-jaegersborg-dyrehave-26-10-2016-foto-tobias-boellingtoft

Koralpigsvamp 26/10/2016, Jægersborg Dyrehave. Foto Tobias Bøllingtoft.

Tilfreds finder med koralpigsvamp. Foto: Tobias Bøllingtoft

Turdeltager med Koralpigsvamp 26/10/2016, Jægersborg Dyrehave. Foto Tobias Bøllingtoft.

Søndag d 6. november i Vestskoven ved Herstedøster: Vi var ialt syv, som endelig kunne konstatere at nedbøren havde fået fat i svampe. Vi fandt således pæne mængder af Skamløs Champignon samt store mængder helt frisk Tåge-Tragthat. Det betød desværre også at der endnu ikke var basis for Snyltende Posesvamp. Til gengæld var der rigelig mængder af den smukke Stød-Fontænehat samt Rødmende Trævlhat. Af andre arter kan nævnes Krumskællet Skælhat og Foranderlig Skælhat begge på samme granstød samt store mængder af Randbæltet Hjelmhat og lidt Gran-Svovlhat samt Enlig Svovlhat og Kastanjebrun Parasolhat. Vi fandt vel omkring 70 arter. (HM)

Søndag 20. november, Hareskoven. Dette var Hareskov-tur nr. 76. På denne tur deltog ca. 90 personer. Der var 2 turledere med, Ole Terney og Jørn Gry. Vejret var fint (vi har heldige at regnen og blæsten først kom efter, at turen var slut). Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der Violet Hekseringshat og visse andre arter, samt den giftige Randbæltet Hjelmhat. Der blev fundet ca. 80 arter, hvoraf mange blev affotograferet efter turen og kan ses her. (OT)

 

Bidrag fra

Tobias Bøllingtoft (TB), Anne Storgaard (AS), Jørn Kofod (JKO), Jens Folke (JF), Henrik Mathiassen (HM), Kirsten Bjørnsson (KB), Ole Terney (OT)

Svampeåret på Sjælland 2015

Ved Anne Storgaard og Tobias Bøllingtoft

Vinter/forår

Årets første tur på Sjælland blev afholdt 11/1 i Hareskoven dagen efter stormen Egon. Vejret på turen var rigtigt godt og i perioder med en del sol. 9 personer deltog, og fandt over 65 arter. Et sted var der mange Almindelig Østershat på bøgestammer, og alle der ville have det, fik en portion med hjem. Den mest interessante svamp, der blev fundet, var den yndige lille Stød-Gyldenblad, der ikke tidligere er fundet på turene i Hareskoven. Årets anden tur på Sjælland den 25/1 gik også til Hareskoven i smukt vinterligt solskin. 13 personer fandt 55 arter foruden et par, der ikke kunne bestemmes på grund af deres ringe forfatning. Flere udtrykte efter turen stor begejstring for de mange svampe, der blev fundet, for forventningerne til udbyttet var i begyndelsen lave, da skoven lå helt snedækket. Blandt de fundne arter var der ingen sjældenheder, men mange fik fine Almindelig Østershat med hjem. Skovbunden gav som ventet kun få arter, men det lykkedes at børste friske eksemplarer af Almindelig Bægertragthat, Vellugtende Tragthat og Gran-Koglehat frem af snedækket. Det var dog skovens bøgestammer, der tiltrak sig mest opmærksomhed – og som gav de fleste fund på grund af deres rige forekomster af særligt poresvampe, men også en række andre træboende svampe.

SVAMPEAAR2015-1

Januar i Hareskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

På februars første tur i Hareskoven den 8/2 var både vejret og svampene med os. Trods to foregående uger med hård frost blev 70 arter noteret, herunder 22 forskellige poresvampe. Gul Fløjlsfod, Gran-Svovlhat og Almindelig Østershat var dagens bedste bud på spisesvampe, men der var næppe nogen af turdeltagerne, der kunne tilberede en overdådig middag af de indsamlede svampe alene. Skorpe-Ildporesvamp har vi ikke tidligere set på turene i Hareskoven, men den har nu kastet sig over egeplankerne på det bord, hvor alle turene starter og slutter. Dagens højdepunkt var unge frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger på det kendte voksested op imod Hillerødmotorvejen.

Kalendervinterens sidste svampetur i Hareskoven foregik i bidende kulde, men alligevel var 13 håbefulde deltagere mødt op. Der blev fundet lige i underkanten af 70 arter, herunder flere eksemplarer af farvesvampene Brunporesvamp og Gran-Tjæreporesvamp. Dagens mest usædvanlige fund var pilestammer overgroet med det mykologiske fænomen ozonium. Desuden blev der fundet mange flotte frugtlegemer af Duftende Korkhat på tre nye stammer.

Den 14. marts var 13 svampejægere på den traditionelle forårsekskursion til Hejede Overdrev med efterfølgende afstikker til Jystrup. Der var ikke de store overraskelser, men Stor Dukatbæger og Krølhåret Pragtbæger blev begge fundet på de kendte voksesteder. Vejret var stille og koldt, men deltagerne varmede sig med kaffe og kryddersnapse, mens dagens fund blev gennemgået ved bredden af Aunsø.

17 personer mødte den 22. marts frem til specialturen efter poresvampe i Jægersborg Dyrehave. En række forskellige arter blev noteret med Ege-Ildporesvamp (på 3 træer), Kobberrød Lakporesvamp (på ca. 10 træer), Løv-Tjæreporesvamp og Grov Lakporesvamp som dagens bedste fund. Sidstnævnte art blev dog kun set af en mindre gruppe turdeltagere på en lokalitet lidt udenfor dyrehavehegnet.

I april kort efter påske tog vi i Tisvilde Hegn for bl.a. at se efter Ægte Stenmorkel og Sortbæger. Begge arter var fremme i pæne eksemplarer. Vi fik talt 18 frugtlegemer af Ægte Stenmorkel og over 50 frugtlegemer af Sortbæger. Det er ikke hvert år, at vi er så heldige. Lidt hatsvampe blev det også til, bl.a. Gyldengrå Munkehat, Gråbrun Mørkhat, Gran- og Fyrre-Koglehat samt Purpur-Huesvamp.

17/4 var fire medlemmer af lokalafdelingen i Vestskoven og se til Svend Olsens mycelier med Kæmpe-Stenmorkel. Det lykkedes at finde fem fine frugtlegemer foruden en afskåret stok! Sidstnævnte er ikke betryggende, men vi har ikke efterfølgende hørt om forgiftningstilfælde, så forhåbentlig har finderen undladt at bruge svampen i madlavningen.

Også på turen i Hareskoven 19/4 var vi heldige med stenmorkler, idet Udbredt-Stenmorkel blev fundet i tre store eksemplarer. Vejret var godt og vi hyggede os med kiks med hjemmelavet ramsløgspesto. Efterfølgende kørte de, der havde lyst til Lille Hareskov, hvor vi så til en stamme med den sjældne Løv-Tjæreporesvamp, og til en villahave i Hareskovby hvor vi så den meget sjældne bægersvamp Vår-Jordbæger, der vokser under Atlas-Ceder og kun er funder 2-3 steder i Danmark.

26/4 holdt Hekseringen planlægningsmøde, der blev indledt med en svampetur i Geelskov. Der blev fundet få svampe bl.a. Forårs-Stilkporesvamp og Glimmer-Blækhat, men til gengæld samlet mange ramsløg og set på anemoner i den smukke forårsskov.

Den 2. majvar Geelskov og området omkring Søllerød Kirkegård på programmet. Turen startede godt, da der på flis blev fundet 23 unge Kegle-Morkler. I skoven fandt vi bl.a. Kogleskæl-Knoldskive, Anemone-Knoldskive, Almindelig Kulkaviar og Tandet Violporesvamp. På Søllerød Kirkegård så vi Sorthvid Foldhat, Ægte Stenmorkel, Kølle-Bævrerust, en rynkeplet (Gibberaandromedae) på Rosmarin-Lyng og mængder af en endnu ubestemt mindre slørhat. På en flisbunke ved Søllerød Sø sås den sjældne Året Agerhat, der første gang blev fundet i Danmark i 2007, og somnu er under udbredelse.

SVAMPEAAR2015-2

Kegle-Morkel på flisbed. Foto: Tobias Bøllingtoft

Dagen efter var vi atter på tur. Denne gang i Smør- og Fedtmosen syd for Værebro. Foruden demonstrationen undervejs af div. poresvampe, herunder den meget sjældne Vellugtende Læderporesvamp, blev der set to mycelier med Klor-Bægermorkel og samlet både en del Vårmusseron og 22 frugtlegemer af Hætte-Morkel. Det er ikke hvert år, at vi er så heldige i starten af spisesvampesæsonen.

Foreningens traditionelle morkeltur til Boserup gav modsat sidste år et par friske eksemplarer af Spiselig Morkel, nogle Hætte-Morkel og desuden blev der fundet lidt Foranderlig Skælhat. Den 17. maj var 14 personer på svampetur i Hareskoven, hvor der blev fundet 2 fine Hætte-Morkler, hvilket er første fund nogensinde på turene i Hareskoven. Vårmusseronerne var nu blevet store, og i en enkelt heksering var der nok frugtlegemer til at alle, der ville have det, kunne få en portion med hjem. En håndfuld hatsvampe blev noteret, men dagens mest interessante fund var flotte frugtlegemer af Knoldet Stilkporesvamp og Pokal-Foldhat på to mycelier. Efter turen blev der serveret stegte vårmusseroner kogt ind med cider og forskellige krydderurter.

Turen 2. pinsedag bød på lette regnbyger, men det trodsede de 14 deltagere. 27 arter blev det til herunder en del forskellige sæksvampe. Vårmusseron var der i rigelige mængder, men den svamp, der gjorde mest lykke, var et lille, sneglegnavet eksemplar af Kegle-Morkel på nåletræsbarkflis i vejkanten. Højtsiddede Skælhat og Sommer-Slørhat var blandt de mest interessante hatsvampe.

Forårets sidste dag den 31. maj blev særdeles begivenhedsrig. Om morgenen var der offentlig fremvisning i Strødam Reservatet i Gribskov under ledelse af Thomas Læssøe. Turen var mest rettet mod fugle, men en del svampe blev noteret bl.a. i Biowide-feltet f.eks. Skæv Melhat. Mest iøjnefaldende var dog de ødelæggende effekter af svampen Asketoptørre-Stilkskive i områdets askemoser. Senere samme dag afholdt medlemmer af Svampeforeningens fredningsudvalg et møde med besøg i Allindelille Fredskov. Formålet var at mødes med skovens plejegruppe for at diskutere deres igangværende tiltag foruden langtidssikring af lokalitetens mykologiske værdier. Samtidig blev der mulighed for at studere områdets svampe, hvilket førte til fund af de meget sjældne: Sortfodet Stilkporesvamp, Stjernebæger på 3 mycelier og Flad Stenmorkel. Sidstnævnte vokser på store bøgestammer i kalkrige løbskove, og den er i Danmark kun kendt fra Allindelille. En fin afslutning på en overordentlig svamperig vinter- og forårssæson på Sjælland.

Sommer

Den 14. juni deltog repræsentanter for Svampeforeningen i biobliz i Tisvilde Hegn afholdt af Naturstyrelsen Nordsjælland. BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og interesserede besøgende, og fundene registreres i baserne Svampeatlas og Fugle og Natur. Årstiden betød, at forventningerne til svampefund var beskedne, men vi nåede op over 40 arter, herunder 2 fluesvampe, 2 skørhatte og 3 rørhatte. Af sidstnævnte blev Brunstokket Rørhat set i et eksemplar, mens Kornet Rørhat var fremme i mange eksemplarer flere steder i skoven. Almindelig Kantarel, Skællet Støvbold og Stilket Stjernebold blev beundret ved demonstrationen, men dagens største sjældenhed var Møg-Parykhat på hestegødning. De utrættelige svampejægere fortsatte artsregistreringen efter mørkets frembrud på Melby Overdrev, hvilket gav fund af bl.a. den ret sjældne Skællet Sejhat.

Antallet af noterede arter på turen i Hareskoven den 21/6 var lavt, men en stor stub med Foranderlig Skælhat betød, at alle kunne få en portion svampe med hjem.

SVAMPEAAR2015-3

Der samles Foranderlig Skælhat i Hareskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

I slutningen af juni og begyndelsen af juli blev vejret varmt og tørt, så det var ikke med de største forventninger, at vi tog på tur i Hejede Overdrev den 12 juli. Heldigvis havde vi fået en del regn torsdagen inden turen. Vi fandt kantareller både Almindelig Kantarel og Bleg Kantarel, nogle få eksemplarer af div. arter af rørhatte og skørhatte. Svampefloret var sparsomt, men godt på vej. Dagens sjældenheder blev Hansens Hjulhat og slimtrøflen Melanogaster broomeanus.

Desværre kom der ikke meget regn i midten af juli, så svampefloret var ikke blevet rigeligere, da vi tog på kantarelgilde i Gribskov ved Grønnekilde den 18. juli. Et par små mundfulde kantarelstuvning blev det dog til til de 28 deltagere. Ellers var dagens svampe Høj Fluesvamp og Skønfodet Rørhat, så det var en noget skuffende svampehøst. På tur nr. 60 i Hareskoven dagen efter blev der fundet mange Sommer-Østershat og Bleg Kantarel. Blandt rørhattene vakte en meget stor Sommer-Rørhat og en flot Orange Skælrørhat opsigt, mens Galderørhat blev set i flest eksemplarer. Blandt de lidt sjældnere fund var Gul Sejporesvamp og Gulrandet Elastikporesvamp.

I starten af august på turen til Harager Hegn var der heller ikke de store mængder svampe, men lidt blev der da fundet. Der var bl.a. en del skørhattearter fremme, men desværre ikke i så mange eksemplarer. Lidt kantareller, nogle Spiselig Rørhat og Punktstokket Indigo-Rørhat blev det også til. Dagens sjældenhed var 2 stammer med Flammeporesvamp. Flammeporesvamp er under udbredelse i Nordsjælland, men er ellers kun kendt fra Danmark fra et par fund i Jylland.

Der var anderledes gang i svampene ugen efter i Hareskoven. På knap 2 timer nåede ca. 40 deltagere at indsamle over 100 arter, så det var et bugnende bord fyldt med svampe, der kunne demonstreres efter turen. Igen var skørhattene den artsrigeste slægt, mens dagens svamp nok var Galderørhat, der stod overalt i både gran- og løvskov. Vi fandt også et par mycelier med Hunde-Stinksvamp. Det er ikke på hver tur, at vi ser den.

 

SVAMPEAAR2015-4

Tobias Bøllingtoft demonstrerer dagens fund. Foto: Anne Storgaard

Den 19. august tog lokalafdelingen på den traditionsrige tur til Lolland efter sjældne arter. Første stop var Løgnor, hvor Egetunge, Oksetunge og Safrangul Fedtporesvamp blev studeret. Til at studere sidstnævnte havde turlederen medbragt et teleskop, da den vokser højt oppe i en gammel eg. I parken og alleen ved Fuglsang Herregård sås Grov Lakporesvamp, Silkehåret Posesvamp, Ege-Spejlporesvamp, Avnbøg-Skælrørhat, Avnbøg-Mælkehat, Avnbøg-Skørhat, og på parkeringspladsen blev en imponerende Børstehåret Spejlporesvamp beundret. I den smukke kystskov Høvænge Skov sås Poppel-Ildporesvamp, Poppel-Skælrørhat, Glatstokket Indigo-Rørhat, Rod-Rørhat og Bæltet Mælkehat. Ved Kristianssæde var Gyldenbrun Lakporesvamp og Stor Kanelporesvamp fremme på det kendte træ. I lindealleen blev der fundet talrige Satans Rørhat, selvom jorden virkede meget tør. Det var efterhånden blevet sent, og mange brød op, men de mest ihærdige fortsatte til Hydeskov, hvilket blev belønnet med et flot eksemplar af Flosset Fluesvamp. En fin afslutning på en vellykket tur med stort fremmøde og mange spektakulære svampe.

 

SVAMPEAAR2015-5

Satans Rørhat. Foto: Tobias Bøllingtoft

August var generel varm og tør. Der var kommet nogen byger i løbet af måneden, men det var meget stor forskel på, hvor de var faldet. Turen til Nyrup Hegn den 23. august var plaget af sommertørken, så antallet af frugtlegemer og arter var væsentligt mindre end på de foregående ture. Lidt rørhatte og skørhatte og nogle få kantareller kom dog i kurvene, mens de svampe, der var mest interesse for, var et ungt frugtlegeme af Snehvid Fluesvamp samt en gruppe Grønplettet Mælkehat.

Hekseringsturen den 26. august til Cottageparken og Jægersborg Dyrehave bød på en række fine fund. I Cottageparken blev der, trods manglende græsslåning, fundet Rustrød Skælrørhat og den meget sjældne Bleg Rørhat. Den er i tilbagegang, men har flere mycelier i parken. I Dyrehaven blev der på overdrevene fundet den sjældne Trefarvet Bruskhat foruden en håndfuld smukke arter af vokshatte. Af vedboende svampe blev Kobberrød Lakporesvamp, Kroghåret Spejlporesvamp og en meget højtsiddende Skællet Stilkporesvamp beundret. Sommer-Østershat, lidt skørhatte og en heksering af Elledans-Bruskhat var turens spiselige udbytte.

I weekenden i slutningen af august blev der afholdt 3 ture på Sjælland til hhv. Jægerspris Nordskov, Danstrup Hegn og Aldershvile Skov / Bøndernes Hegn. Vejret var skønt, men svampefloret var stadig noget sparsomt. Mellem 30 og 50 arter blev noteret på turene. Karl-Johan boomet lod stadig vente på sig.

Efterår

Hekseringsturen den 2. september gik til Gribskovs nordlige del. Turen var karakteriseret ved mange spisesvampe. Især var der mange Broget Skørhat og Spiselig Skørhat, men også flotte Spiselig Rørhat, Punktstokket Indigo-Rørhat og en del Almindelig Kantarel fyldte i kurvene. Godt 20 arter skørhatte blev noteret på turen. Dagens sjældenheder var at finde blandt mælkehattene. Som på turen til Nyrup Hegn blev der fundet Grønplettet Mælkehat, og den ligeledes sjældne Spiselig Mælkehat, der er en eksklusiv spisesvamp, blev fundet i en håndfuld eksemplarer.

I september var der mange ture hver weekend. På den offentlige tur til Tisvilde Hegn på svampenes dag den 6 september, var der 32 deltagere. De fleste fik mellem 100 og 200 gram kantareller i kurvene, for kantarellerne var godt i gang efter at have været svære at finde under augusttørken. De fleste eksemplarer var dog små, men ind imellem fandt vi mycelier med pæne eksemplarer, som vi kunne være bekendt at samle. Ellers var dagens svamp Brun Kam-Fluesvamp, der stod overalt i både løv- og nåleskov. Lidt rørhatte blev det også til: Spiselig Rørhat, Brunstokket Rørhat, Filtet Rørhat og div. arter slimrørhatte og skælrørhatte.

Årets udstilling i Torvehallerne blev atter en succes. Der kom mange af interesserede forbi vores udstilling den 12. september på Israels Plads i København. I dagene inden var der samlet svampe i Nordsjælland og på foreningsturen til Isaberg i Sverige, så der var svampe nok til at fylde bordene. Som noget nyt havde vi i år et bord, hvor der blev udstillet farvesvampe og forskellige håndarbejder lavet med svampefarvet stof og uldgarn.

SVAMPEAAR2015-6

Svampeudstilling i Torvehallerne. Foto: Anne Storgaard

Suppeturen til Hvidekilde i Gribskov den 13. september var i år velsignet med utrolige mængder af Spiselig Rørhat / Karl Johan. Fra man trådte ud af bilerne, kunne man samle talrige frugtlegemer til brug i suppen. Det er vist første gang, at vi har kunnet smage en suppe lavet næsten kun på Spiselig Rørhat. Fremmødet var dog ikke så stort som tidligere år. Der var en del medlemmer, der hermed gik glip af årets første store Karl Johan dag. Deltagerne fik også serveret kantarelstuvning. Dog var en del af kantarellerne samlet i Hornbæk Plantage et par dage i forvejen.

8 personer fandt 125 arter på hekseringsturen til Store Bøgeskov ved Ringsted 16/9. Generelt var der få eksemplarer af hver art, og kun Rank Koralsvamp var meget talrig. Af spiseligt blev der fundet Røggrå Gråblad og lidt forskellige rørhatte. Dagens mest interessante fund var Ildhåret Mørkhat og Kødfarvet Troldhat. Turen til Nørreskoven ved Furesøen den  19. september var udbyttemæssigt overdådig. Som et udsnit af dagens interessante fund kan nævnes Klidhat, Kastanie-Kammerrørhat, Giftrød Skørhat, Elle-Kulsnegt, Rod-Rørhat, Løv-Tjereporesvamp på tre stammer, talrige Pindsvine-Støvbold og Vellugtende Løvtrøffel. Alle deltagere fik også spisesvampe med hjem, bl.a. de første Stor Trompetsvamp. Dagens svampe var dog Fluesvampene.

Turen til Ryget Skov den 20. september havde 17 deltagere. De 14 af dem holdt ud hele turen, hvad der var lidt overraskende, for det øsede ned hele den første time. Flertallet havde ikke de store erfaringer med svampe. Nogle ikke-medlemmer havde været forbi Torvehallerne lørdagen før og hørt om foreningen der. Der blev fundet mange svampe fra alle større slægter. Af spisesvampe blev der samlet mange Spiselig Rørhat / Karl Johan. De mest interessante arter var Spiselig Mælkehat, Pælerods-Tåreblad og – igen- Klidhat, der måske har en god sæson i Nordsjælland. Samme eftermiddag var der 110 deltagere på turen i Hareskoven. Også her blev der gjort fine fund f.eks. Snyltende Rørhat og Koglerørhat.

Masser af regn de foregående dage betød, at der var svampe overalt i skovbunden på Hekseringsturen til Store Dyrehave den 23. september. Foruden div. arter spisesvampe var dagens svampe slørhattene. Den sjældne Grønskællet Parasolhat blev fundet på hele 3 mycelier vidt forskellige steder på turen.

25, september repræsenterede to medlemmer af lokalafdelingen foreningen ved Kulturnatten i Helsingør på det nye Kulturværft. Vi havde lavet en stor svampeudstilling med alle de mest almindelige spise- og giftsvampe foruden sjældenheder som Rosamælket Mælkehat og Drue-Koralsvamp, samtidig delte vi svampesuppe ud, hvilket var særdeles populært. Udstillingen blev akkompagneret af visesang, digtoplæsning, harmonikaorkester og elektronisk musik, og vi havde mulighed for at præsentere svampe for personer fra mange forskellige segmenter.

SVAMPEAAR2015-7

Kulturnat i Helsingør. Foto: Tobias Bøllingtoft

Den 26. september var 20 personer på tur i Lyngby Åmose i herlig sensommersol. Af spisesvampe blev samlet mange Birke-Skørhat, Prægtig Skørhat og Afblegende Skørhat. Det lykkedes også at finde to eksemplarer af Velsmagende Mælkehat. Sjældenhederne var også i hopla.  På vejen ned til mosen fra Nybro Kro fandtes Rufodet Munkehat på flisblandet jord. I selve mosen var Kantarel-Vokshat talrig. Rodmorkel, der i Åmosen har en af sine mest stabile danske bestande, men ikke ses hvert år, var fremme med mindst 50 frugtlegemer indenfor samme område. Flere turdeltagere betvivlede, at arten kunne være sjælden, fordi vi fandt så mange. Dagens bedste fund var dog den meget sjældne Lak-Skørhat i fugtigt tørvemos under gran.

Turen til Bønnet Skov på østsiden af Falster dagen efter var noget mere tørkeramt, men vi fandt dog en del svampe alligevel. Lidt skørhatte, rørhatte og Trompetsvamp kom i kurvene til spisebrug. Dagens svamp var nok Kugleknoldet Fluesvamp. Den var til gengæld talrig. Af sjældenheder blev der bl.a. fundet et par unge eksemplarer af Satans Rørhat og Tenstokket Rørhat, mens den bitre Rod-Rørhat var ret talrig på kystskrænten under bøg. Ved frokosttid blev svampene gennemgået i høj sol og smukt sensommervejr på stranden neden for kystskrænten. Onsdag sidste dag i september var der hekseringstur i den nordligste del af Gribskov. Mængden af spisesvampe var begrænset, men der var mange arter fremme herunder sjældenheder som Gulfnugget Sneglehat, Flammeporesvamp og Cinnober-Slørhat. Sidstnævte vagte begejstring hos et medlem af Farvegruppen, der var med på turen. Om aftenen samme dag var foreningen repræsenteret ved arrangementet Vin og Videnskab arrangeret af Københavns Universitet. Til lejligheden havde vi indsamlet langt over 100 arter, der blev udstillet til glæde for de 150 interesserede gæster.

SVAMPEAAR2015-8

Der fremvises Cinnober-Slørhat. Foto: Tobias Bøllingtoft

Den 7. oktober var der hekseringstur til pinseskoven på Vestamager. Lokaliteten havde ikke fået meget regn i den foregående periode, men en håndfuld arter var alligevel talrige: Rød Fluesvamp, Falmende Skørhat, Violetgrå Mælkehat, Dunet Mælkehat og Skægget Mælkehat. De to sidstnævnte blev indsamlet til nedsaltning. Turlederen kendte en yngre beplantning med mange pigsvampe, der blev dagens spisesvampe. Af mere specielle arter blev der fundet Filtstokket Læderhat og Korkagtig Østershat. På hele turen stormede det, men det betød, at der blev blæst store flokke af trækkende traner ind over os, et smukt syn, der fik os til at udholde blæsten.

Søndag den 11. oktober gik turen til Rørvig Plantage og Højsandet. Vejret var meget smukt, men noget køligt. Der var en del svampe fremme, men mest almindelige arter som Kugleknoldet Fluesvamp, Almindelig Netbladhat, Grovporet Rørhat og div. arter Mælkehatte. Det var i sandjorden lige nord for plantagen, at vi fandt de fleste svampe. Især vakte flere mycelier med Ægte Ridderhat interesse. De samles nu ikke længere til spisebrug, men da de kun sjældent ses på foreningsturene på Sjælland, er det altid godt med et gensyn. Den 18/10 slog turene i Hareskoven den hidtidige deltagerrekord, da 150 fremmødte gav de to turledere nok at se til.I Oktober blev der holdt diplomprøver på Sjælland og alle syv, der gik op, bestod.

Den 1. november blev der afholdt Hubertusjagt i Jægersborg Dyrehave, men samtidig en svampejagt, hvor der blev fundet fine arter som Skarlagen Vokshat, Pindsvinepigsvamp og Ved-Tragthat. 4/11 blev hekseringssæsonen traditionen tro afsluttet med en tur i Vestskoven med bål og servering af kryddersnapse. Dagens mest spændende fund var uden tvivl den meget sjældne Hasselporesvamp på eg.

Den 21. november slog det milde efterårsvejr pludselig om, og der kom både frost og meget sne på Sjælland. Et af de få steder, der gik nogenlunde fri, var Hornbæk Plantage, hvor vi dagen efter afholdt vores traditionelle tur med efterfølgende frokost i Bryghuset midt i plantagen. Specielt var skoven nærmest havet næsten snefri, så vi havde ingen problemer med at samle en kurvfuld svampe til demonstrationen inden frokosten. Af spisesvampe blev det til en pæn portion Tragt-Kantarel, et par Violet Hekseringshat og lidt Almindelig Kantarel. Af andre svampe kan nævnes et par bøgegrene med Krusblad, som er under genudbredelse i Danmark efter at have været forsvundet i perioden 1970-1993.

SVAMPEAAR2015-9

Krusblad. Foto: Anne Storgaard

 

 

Vinterens ekstrature

 

Det milde vejr i november og december betød, at der var masser af svampe, men få planlagte ture i kalenderen. De tre initiativtagere og turledere Jørgen Mikkelsen, Tobias Bøllingtoft og Aksel Jørgensen afholdt 10 ture, mens Lisbeth Brendstrup, der bestyrer lokalafdelingens mail-liste, rundsendte invitationer. Turene har været en stor succes med mange spændende svampefund, god opbakning fra forskellige mennesker og hyggeligt samvær. Turene er blevet holdt på både hverdage og i weekender og fordeler sig således på lokaliteter: Gribskov: 2 ture, Tisvilde Hegn: 2 ture, øvrige med 1 tur: Farum Lillevang, Midtsjælland, Smør- og Fedtmosen, Rågårds Mose, Ravnholm Skov og Mølleådalen fra Ørholm, Søllerød Kirkeskov. Herunder følger beskrivelser fra et udvalg af turene:

Ruten i Farum Lillevang (d. 1/12) var kun ca. 1,2 km lang, alligevel gik vi i fire timer, for der var mange svampe på både små og store pinde. Vi nåede op på ca. 70 navngivne arter, og der blev også fundet en mængde Foranderlig Skælhat og Judasøre.

Ugen efter (d.4/12) kom turdeltagerne på lidt af en prøve i en usædvanligt vandrig Rågårds Mose. Vi kæmpede os fra ø til ø, men kom til sidst rimeligt tørskoet igennem. Mosen var desværre ikke så svamperig som håbet, men vi så Bæltet Læderporesvamp, der synes at have haft en god sæson i 2015. Derimod var der Tragt-Kantareller, Pigsvampe og næsten spiselige Punktstokket Indigo-rørhatte i løvskoven. Dagens mest interessante fund var en lille art af skjoldbæger i en dynge hestemøg på parkeringspladsen.

Turen til Smør- og Fedtmosen (d. 11/12) var meget artsrig, men uden nogle helt specielle fund. Da regnen indhentede os, fortrak vi til Ole Terneys landsted ved Værebro, og hyggede os indenfor. Haven var også svamperig bl.a. med mange arter på de gamle frugttræer og  frugtbuske.

Solen skinnede hele dagen, på den første tur til Tisvilde Hegn ved Stængehus (d. 13/12), og mange var blevet lokket ud. På parkeringspladsen mødte vi tilfældigvis Thomas Kehlet og Ole Martin, der også var i skoven for at fotografere. Ole og Thomas fremviste de sjældne Ene-Huesvamp, Ene-Barkhat og Cinnober Grynhat. Andre gode fund var SkiveSejporesvamp, Rødgrå Krystalporesvamp og Tandet Violporesvamp. Turen var en stor succes, og vi aftalte allerede ved slutningen, at vi måtte besøge Tisvilde Hegn en gang til.

Vejret var ekstremt mildt med ca. 11 grader, men fugtigt og gråt ved vores besøg i Mølleådalen (d. 17/12). Vi gik fra Ørholm til Brede og fandt over 70 arter. Spændende fund var Vinrød Bark-Huesvamp, Kødet Stjernebold, Sen Huesvamp og en sjælden barksvamp på elm. Området har en betagende skønhed, og vi kunne nyde frokosten med lindeblomstsnaps og hjemmebagte brunkager i idylliske Brede.

22. december var vi igen i Tisvilde Hegn og denne gang også i klitterne langs kysten. Vinter-Stilkbovist, Skæv Fontænehat, Lille Fontænehat diverse stjernebolde og rødblade, var udbyttet af anstrengelserne. Inde i skoven var Purpurbrun Foldporesvamp, Kandis Bævretop og en endnu ubestemt filthat på fyr de mest beundrede fund. Der blev ikke samlet mange spisesvampe på turen, men to helt friske frugtlegemer af Almindelig Kantarel understregede, at første del af vinteren havde været usædvanligt mild.
29. december blev årets sidste tur afholdt i Søllerød Kirkeskov. Det var ret koldt, men der var stadig svampe  at finde. På overdrevet sås endnu friske Eng-Køllesvamp, Eng-Vokshat og Snehvid Vokshat, i pilekrattet blev der fundet Pude-Ildporesvamp og Trist Pastelporesvamp. Inde i skoven var der lejlighed til at beundre flotte forekomster af Løv-Tjæreporesvamp.  Under ædelgran fandt vi Blodrød-Slørhat og på fugtigt liggende pilegrene frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger. Dagens mest spændende svamp var dog en stor forekomst af den sjældne Skællet-Filthat på en nyligt væltet bøg, mens en kuriositet var Judasøre på Berberris. En god afslutning på sæsonen og en mulighed for at få brændt noget af julemaden af i hyggeligt selskab samt for at få sagt godt nytår til hinanden.

Alle opfordres til at holde øje med tilbud om flere ture i det kommende år. Vi kan ikke være sikre på at have så mildt vejr, som vi var begunstiget med i december, men husk, at hård frost, såfremt vi skulle få den, ikke er en hindring for den ihærdige svampejæger, men blot en mulighed for at undersøge krat i moser og søer, der ellers kun kan nås med båd, mens sne kun tjener som en beskyttende dyne for de vedboende arter.

Tobias Bøllingtoft 1. januar 2016
Nedenfor et udsnit af fotos fra turene.

SVAMPEAAR2015-10

Lup og kniv er uundværlige redskaber ved
indsamling, i særdeleshed af barksvampe. De
velekviperede svampejægere er Jørgen
Mikkelsen, der studerer en Hvid Tandsvamp,
mens Jørn Kofod er klar til at hjemtage belæg, og
Inger Kjærgaard ser til i baggrunden.
Fra turen til Farum Lillevang 1/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-11

Det milde vejr gav også mulighed for at
plukke spisesvampe. Her har den nye
”Diplomat” Birgitte Karlsson fundet en stamme med
friske Foranderlig Skælhat i Farum Lillevang
1/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-12

Ornitologen Frank Desting er også en ivrig
svampejæger, her ses han tage noter, til
indberetning af fund i Danmarks
Svampeatlas, på turen til Smørmosen
11/12-2015. I baggrunden ses Ole Terney med sin hund
broholmeren Katla i dybsindig samtale
med Jørn Kofod.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-13

Ole Terney byder indenfor på sit landsted
ved Værebro. Jørgen Mikkelsen, Birgitte
Karlsson og Jørn Kofod hygger sig i ly for regnen.
Fra turen til Smørmosen 11/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-14

På gyngende grund – Jørgen Mikkelsen og
Lisbeth Brendstrup kæmper sig
igennem uvejsomt terræn i Rågårds Mose 4/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-15

Pragtfuld vintersol og spændende fund
i Tisvilde Hegn den 13/12-2015.
Thomas Kehlet fremviser den sjældne Ene-Barkhat,
der bedst ses under lup, for Kirsten
Bjørnsson. Finderen er ekspert i vedlevende smældere Ole
Martin, der naturligvis har sin billehue på. I baggrunden
Jørgen Mikkelsen og Jørn Kofod.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-16

Bitte Nisbeth, med svampefarvet og
hjemmestrikket hue, undersøger
bøgestammer i det naturskønne landskab ved Ørholm
17/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-17

Af og til må der kæmpes for det helt
rigtige billede. Tobias Bøllingtoft i
Mølleåen med Ege-Labyrintsvamp 17/12-2015
– de øvrige mykologer blev på det tørre.
Foto: Bitte Nisbeth.

SVAMPEAAR2015-18

Hygge med hjemmebagte småkager
og lindeblomstsnaps, serveret
under ældgamle stynede
lindetræer i det historiske Brede
17/12-2015. Aksel Jørgensen og
Lisbeth Brendstrup diskuterer dagens fund, mens
Jørgen Mikkelsen og Bitte Nisbeth
lytter interesseret.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-19

En flot forekomst af den engang
næsten uddøde Løv-Tjæreporesvamp beundres af Jørn
Kofod, Anna-Klara Kjeldgaard, Jørgen
Mikkelsen og Grith Styrck
Carlsen i baggrunden ses Lisbeth
Brendstrup i drøftelse med Aksel
Jørgensen. Fra turen til Søllerød
Kirkeskov 29/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-20

Den sjældne Vinrød Bark-Huesvamp var ikke kendt fra
Ørholm/Brede, før de viste
eksemplarer blev fundet på
barken af en ældgammel pil på
turen til lokaliteten 17/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-21
Potentielt spændende – en filthat
på fyr, der endnu venter på
Thomas Læssøes falkeblik –
og lysmikroskop. Fra turen til
Tisvilde Hegn 22/12-2015.
Foto: TobiasBøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-22

Stor forekomst af den sjældne
Skællet Filthat fra turen i
Søllerød Kirkeskov 29/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.
Se alle billeder fra årets Hareskov-ture her: