For turledere

Foto: Thomas Kehlet

Foto: Thomas Kehlet

Sådan bliver du turleder:

Lokalafdelingens turledere er medlemmer, der har bestået Svampeforeningens diplomprøve.

Planlægning og koordinering af lokalafdelingens ture finder sted to gange om året. Ture til forårs- og sommerprogrammet bliver planlagt i forbindelse med lokalafdelingens generalforsamling i november eller umiddelbart efter pr. mail. Ture til efterårsprogrammet bliver planlagt på et særskilt møde i begyndelsen af maj. Dette møde bliver annonceret i forårsprogrammet.

Hvis man er forhindret i at deltage i et planlægningsmøde, kan man sende sit turforslag til bestyrelsen, som så tager det med på dagen.

Turbeskrivelser sendes til kirsten@nordholm.dk. Deadline for tekster til efterårsprogrammet den 1. juni, for tekster til forårsprogrammet den 1. december.

Husk til turen:

Kortkopier eller vandretursfoldere til deltagerne, hvor ruten er angivet, gerne med anvisning på, hvor du har tænkt dig at holde frokost eller kaffepause.

Medbring også Svampeforeningens foldere til uddeling til eventuelle ikke-medlemmer, der er på tur for at lære foreningen af kende. Folderen ‘Lær svampene at kende’ (om Svampeforeningen) og folderen ‘Ka de spises’ kan rekvireres på info@svampe.dk eller tlf. 2446 0223.

Betalingsture:

Henvendelser, som lokalafdelingens formand modtager udefra om at få stillet en erfaren turleder til rådighed, bliver formidlet videre til de turledere, der har meldt sig som interesserede.

Formandens mailliste over turledere til betalingsture er åben for dem, der i forvejen leder ture eller på anden måde er aktive i Svampeforeningen. Når formanden har fået en henvendelse fra f.eks. en personaleklub eller en anden gruppe, der gerne vil købe en svampetur, bliver turen sendt ud på listen og afsat efter først til mølle-princippet. Svampeforeningens vejledende takst er 2000 kr. for en tur med højst 20 deltagere, og turlederen aftaler selv tid og sted med gruppen. Når en turleder har haft en betalingstur, bliver vedkommende sat bagest i køen til kommende udsendte ture.