Sådan rapporterer du

Foto: Thomas Kehlet

Foto: Thomas Kehlet

Hvis du ønsker at få en turrapport eller en omtale af et andet arrangement på hjemmesiden, skal du sende teksten sammen med eventuelle fotos til kirsten.b.svampe@gmail.com, så vil den blive lagt på. Bestyrelsen forbeholder sig ret til lettere redigering. Husk i øvrigt:

Overskriften på en rapport fra et enkeltarrangement skal indeholde tid og sted.

Hvis du underskriver rapporten eller omtaler turlederne med navn, så brug det fulde navn, ikke kun initialer.

Husk at skrive, hvem der har taget eventuelle fotos. Skriv gerne billedtekster med navne på personerne på billedet, men husk efternavnene, så informationen ikke kun er for dem, der kender hinanden.

Send tekst og fotos hver for sig. Billedteksterne sendes sammen med den øvrige tekst, husk at notere, hvilke billeder de hører til, hvis det ikke er indlysende.