Onsdag 8. september 2021, Ganløse Ore

I herligt lunt eftersommervejr drog 16 medlemmer af svampeforeningen på svampetur i Ganløse Ore, som er overvejende løvskov med indslag af gran og lærk. Der var faldet masser af regn i passende tid før turen, hvilket gav sig udslag i rigtig mange og mange forskellige svampe.

Med hjem til køkkenerne kom bl.a. Karl Johan, brunstokket rørhat, indigo rørhat, trompethat, et par kantareller, pighat, champignon, gran mælkehat, rødmende fluesvamp, broget skørhat og dagens helt store nummer: blomkålssvamp, der i nogle områder så ud til at trives ganske storartet. Der blev desuden fundet en mængde andre svampe. Blandt fundene var druekoralsvamp, 16 forskellige skørhatte, 10 forskellige rørhatte og 8 forskellige fluesvampe. Der blev i alt indrapporteret (af Benny T. Olsen) over 100 forskellige svampe til svampeatlas fra turen. Alt i alt en rigtig god tur. Anne-Marie Madsen