Kategoriarkiv: Turrapporter

Søndag 28. april 2019 Tisvilde Hegn

Tidlig Dansehat blev fundet på flere mycelier i Tisvilde hegn. Foto Anne Storgaard.

Efter en måneds tørke var det ikke med de store forventninger, at 10 svampefolk tog på tur i Tisvilde Hegn den 28. april for bl.a. at se efter stenmorkler. I starten af turen troede vi, at dagens svamp ville være Koglepigsvamp. Den blev fundet mange steder på turen, men på et af de kendte steder på trekanten ved Lars Anders Linje blev der fundet flere, om end indtørrede frugtlegemer af Ægte Stenmorkel. Senere på turen på et nyt mycelium kunne vi tælle 22 frugtlegemer. En enkelt hatsvamp, Tidlig Dansehat, blev også fundet på et par mycelier.

I alt nåede vi op på ca. 40 arter, et lidt større antal end vi havde forventet. Anne Storgaard.

Onsdag 7. november 2018 Gribskov Mårum

7. november var der hekseringstur til Mårum i Gribskov. Desværre fik ekskursionen en lidt ærgerlig start, da de to turledere sad fast i deres bil på motorvejen. Heldigvis er der på hekseringsturene altid andre erfarne turledere, der hurtigt kan overtage. Ni personer deltog.

Der var overvejende mange svampe fremme bl.a. typiske efterårsarter som Almindelig Bægertragthat og Knippe-Tragthat. Af spisesvampe blev der fundet lidt tragtkantareller og lidt Foranderlig Skælhat. Sjældenheder blev det også til, bl.a. Violet Snyltespind, der vokser på slimsvampen Troldsmør – og turens højdepunkt, den sjældne Bispehue-Stenmorkel. Bispehue-Stenmorklerne voksede på en stabel af granstammer. Arten er normalt sjældent rapporteret, men den har haft en fremragende sæson i 2018 og er fundet flere steder i bl.a. Gribskov. Den meget varme sommer er måske årsagen til det gode år for Bispehue-Stenmorkel. Tobias Bøllingtoft.

Den sjældne Bispehue-Stenmorkel. Foto Tobias Bøllingtoft.

Lørdag 27. oktober 2018 Liseleje plantage og Melby overdrev

Lørdag den 27. oktober drog ni svampesamlere på tur i Liseleje Plantage, på Melby Overdrev og i Asserbo Plantage.

Der var ret meget at finde. Især Asserbo Plantage var “oppe”. Af spisesvampe blev der samlet mange Brunstokket Rørhat, Velsmagende Mælkehat, Jordfarvet Ridderhat, Violet Hekseringshat, en enkelt Spiselig Rørhat og div. arter skørhatte især Prægtig Skørhat, Hummer-Skørhat og Puklet Skørhat.

Specialiteterne på Melby Overdrev så vi desværre ikke meget til. Vejret kan dog have været årsagen. Der stod en stiv kuling med regn ind fra nordøst, så med indpakkede og bøjede hoveder var det svært at orientere sig. Anne Storgaard.

Puklet skørhat fra Liseleje plantage. Foto Anne Storgaard.

 

Onsdag 24. oktober 2018 Ullerup skov

Selvom det meste af oktober var varm og tør, blev der alligevel fundet en del svampe på hekseringsturen til Ullerup Skov ved Hundested den 24. oktober.

I skoven er der meget dødt ved og mange gamle træer, så der blev fundet sjældenheder som Kroghåret Spejlporesvamp på en liggende bøgestamme og Ege-Spejlporesvamp ved foden af en gammel levende eg. Af spisesvampe blev der bl.a. fundet Foranderlig Skælhat og Almindelig Pigsvamp. Anne Storgaard.

Jørgen Mikkelsen og Benny T. Olsen fotograferer Kroghåret Spejlporesvamp. Foto Anne Storgaard.

Onsdag 3. oktober 2018 Store Dyrehave

Onsdag den 3. oktober var der hekseringstur til Store Dyrehave. Tolv deltagere mødte op på trods af, at mange af Hekseringens medlemmer var på mikroskopilejr i Thy. Turen forløb i overvejende godt efterårsvejr, og der blev fundet mange forskellige arter, herunder flere sjældne. I alt fandt vi ca. 110 svampearter, der kunne bestemmes, hertil skal lægges en række ubestemte tåreblade, mørkhatte etc. som vi ikke forsøgte at sætte navn på eller indsamlede. Af fine fund kan nævnes Gulnende Skørhat og Gylden Kamfluesvamp. Dagens umiddelbart bedste fund var dog den smukke Ring-Fnughat, der voksede på en mosbegroet stub, den ser vi særdeles sjældent i Nordsjælland.

Ring-Fnughat er sjælden slægtning til den meget almindelige Kliddet Fnughat. Arten har smukke brunrøde farver, en hvidlig ring og vokser på ved. Foto Tobias Bøllingtoft.

Ved samme lejlighed dukkede en lille trøffel op, det viste sig at være en af de skægtrøfler, der vokser med Douglasgran. Skægtrøflen venter fortsat på endelig bestemmelse, men er uden tvivl meget interessant.

Frokosten indtog vi ved en lejrplads, og her var der lejlighed til hygge, kaffedrikning og til at sammenligne udbyttet af indsamlede spisesvampe. Flere deltagere havde fundet mange af honningsvampe og Brunstokket-Rørhat, men der var også flotte pigsvampe og enkelte frugtlegemer af Karl Johan i kurvene. På vej tilbage kunne vi beundre mange af de fine, og ualmindelige, småarter, der vokser i skovvejenes muldrige kanter, bl.a. Elastik-Foldhat, Krybende Ametysthat og Agurkehat. Flere af turdeltagerne havde aldrig set eller lugtet til sidstnævnte, men det blev der så rådet bod på i dag. Tobias Bøllingtoft.

 

Fredag 14. september 2018 Gribskov Mårum

Fredag den 14. september var der svampetur til Maarum i Gribskov. Det hører til sjældenhederne, at vi afholder foreningsture på fredage, men formålet var at indsamle svampe til lokalafdelingens svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole to dage senere. Tolv personer mødte op og i løbet af de næste par timer fandt vi ca. 100 svampearter, mange i flotte friske eksemplarer. Et højdepunkt var en meget flot forekomst af Tueporesvamp, hvor der var seks friske frugtlegemer ved foden af en ælde eg. Det er ikke på hver udstilling, at vi kan fremvise Tueporesvamp. Andre interessante fund var Hulstokket Slimrørhat, Mørk Agerhat og Avnbøg-Mælkehat, og det blev også til sjældenheder som Grovskællet Trævlhat, Rosamælket Mælkehat, Flammeporesvamp og Olivengrå Skørhat.

Grovskællet Trævhat – en sjælden trævlhat, der forekommer i vore løvskove på fed bund. Foto Tobias Bøllingtoft.

Det vigtigste denne dag var dog at samle flotte eksemplarer af de almindelige arter som Spiselig Rørhat og Grøn Fluesvamp, og det lykkedes til fulde. Efter turen sorterede vi nænsomt svampene og lagde dem i fladbundede kasser medbragt til formålet, så svampene kunne holde sig til udstillingen. To af personerne, der deltog i turen, meldte sig ind i foreningen efterfølgende. Til slut mødte vi et ægtepar, der selv havde været på svampetur, men meget gerne ville have hjælp til et par bestemmelser. Det fik de naturligvis, og bl.a. et par frugtlegemer af Skønfodet Rørhat måtte forlade deres kurv efter gennemgangen. Ægteparret blev samtidig inviteret til Fiskebæk, hvor de mødte interesseret op og meldte sig ind i Svampeforeningen. Med andre ord gav denne tur indirekte fire nye medlemmer, som vi glæder os til at se i fremtiden. Tobias Bøllingtoft.

Et kig i kasserne med sorterede svampe til udstillingen på Fiskebæk Naturskole, på billedet ses bl.a. Mørk Agerhat. Foto Tobias Bøllingtoft.

 

Onsdag 5. september 2018 Asserbo Plantage

Hekseringsturen til Asserbo Plantage faldt på en af de sidste smukke  sensommerdage, og 19 deltagere havde fundet vej til den godt gemte parkeringsplads ved Stængehus.

Frokost i Asserbo plantage. Foto Benny T. Olsen

Ude ved kysten var der tørt og meget få svampe, men længere inde i plantagen var der rigtig meget at samle og se på. De der var til spisesvampe, kunne fylde kurvene med friske unge Brunstokket Rørhat, de der var til sjældenheder, kunne glæde sig over Flammeporesvamp og Gulfiltet Tørhat. Vi gik overvejende i gammel fyrreplantage og fandt også de fleste af de arter der er knyttet til fyr på sandbund, dog ikke Puklet Skørhat som blev fundet på stedet sidste år. Kirsten Bjørnsson.

Onsdag 29. august 2018 Frederiksborg Slotspark

Hekseringsturen 29. august gik til Frederiksborg Slotspark. 13 personer mødte op, og svampeudbyttet var stort, både hvad angår spisesvampe og de sjældnere arter. I plænerne fandt vi den rødlistede Bleg Rødblad på flere mycelier. Under eg så vi Honning-Skørhat og smukke frugtlegemer af den ligeledes rødlistede Gulrandet Fluesvamp, der ikke var kendt fra parken. Andre spændende fund var Sortblånende Rørhat, Tjørne-Fnughat, Duft-Skørhat og Oksetunge. Der var et meget flot udsnit af vore mindre rørhattearter fremme bl.a. Finsprukken, Hvidsprukken, Blodrød og Fersken-Rørhat.

Gulrandet Fluesvamp. Foto Tobias Bøllingtoft.

Spisesvampene var også fremme, og der blev samlet i kilovis af Sommer-Rørhat og Punktstokket Indigo-Rørhat, selvom vi kunne have samlet langt flere, hvis turen havde fundet sted et par dage tidligere. For de, der ikke havde nok i rørhattene, var der friske eksemplarer af Kæmpestøvbold, Elledans-Bruskhat og Mark-Champignon. Der var ved at blive slået græs på plænerne, og da gartneren på slåmaskinen nærmede sig en flot heksering med Mark-Champignon, måtte turdeltagerne pludselig løbe stærkt.

Flere deltagere havde været med på lokalafdelingens fotokursus med Jens H. Petersen weekenden før, og der blev ivrigt fotograferet – med stativer, forstår sig. Alt i alt en fin tur med fint vejr, godt fremmøde og mange svampe. Tobias Bøllingtoft.

Lisbeth Brendstrup og Bitte Nisbeth fotograferer Gulrandet Fluesvamp. Foto Tobias Bøllingtoft.

Lørdag 18.august 2018 Nyrup Hegn

Lørdag den 18. august startede svampesæsonen for alvor. Det var dog ikke alle svampefolk, der havde fundet ud af, at tørken var slut, så der var kun fem deltagere på turen. De fik til gengæld fik kurvene fulde. Især var der utroligt mange Punktstokket Indigo-Rørhat og Rødmende Fluesvamp. Som regel uden larver, da svampemyggene heller ikke havde fundet ud af, at tørken var slut.

Lidt af dagens høst. Foto Anne Storgaard.

Af sjældenheder fandt vi Sortrandet Skærmhat, men ellers var det mest de gode spisesvampe, der fandt vej til kurvene. I alt 50 arter blev noteret på turen. Anne Storgaard.