Kategoriarkiv: Turrapporter

Onsdag 8. september 2021, Ganløse Ore

I herligt lunt eftersommervejr drog 16 medlemmer af svampeforeningen på svampetur i Ganløse Ore, som er overvejende løvskov med indslag af gran og lærk. Der var faldet masser af regn i passende tid før turen, hvilket gav sig udslag i rigtig mange og mange forskellige svampe.

Med hjem til køkkenerne kom bl.a. Karl Johan, brunstokket rørhat, indigo rørhat, trompethat, et par kantareller, pighat, champignon, gran mælkehat, rødmende fluesvamp, broget skørhat og dagens helt store nummer: blomkålssvamp, der i nogle områder så ud til at trives ganske storartet. Der blev desuden fundet en mængde andre svampe. Blandt fundene var druekoralsvamp, 16 forskellige skørhatte, 10 forskellige rørhatte og 8 forskellige fluesvampe. Der blev i alt indrapporteret (af Benny T. Olsen) over 100 forskellige svampe til svampeatlas fra turen. Alt i alt en rigtig god tur. Anne-Marie Madsen

Søndag 25. oktober, Liseleje Plantage, Melby Overdrev, Asserbo Plantage

22 personer deltog på turen til Liseleje Plantage, Melby Overdrev og Asserbo Plantage dagen før forsamlingsloftet på max. 10 personer trådte i kraft. Vi var heldige med at finde en del spisesvampe på turen. Især slimrørhatte var der mange af, bl.a. Brungul Slimrørhat. Blandt skørhattene var der mange Prægtig Skørhat, Hummer-Skørhat og Puklet Skørhat, men vi skulle passe meget på, for der var lige så mange Citronbladet Skørhat, der blandede sig i vrimlen. Der blev også fundet nogle få Velsmagende Mælkehat og Ægte Ridderhat.På Melby Overdrev fandt vi vokshatte, champignon og Stor Kæmpeparasolhat. Af de lovede sjældenheder så vi Vinter-Stilkbovist med desværre ikke Dværg-Stjernebold. Vejret var lunt, men blæsende og på hjemturen fik vi lidt regn, men heldigvis ikke så meget før vi var tilbage ved bilerne. Anne Storgaard.

Puklet Skørhat. Foto Anne Storgaard.

Lørdag 17. oktober, Bidstrupskovene, Avnstrup

Trompetsvampejagt i Bidstrupskovene. Foto Kirsten Bjørnsson

Der var omsider kommet svampe, da 11 medlemmer af foreningen i dejligt efterårsvejr besøgte Bidstrupskovene. Det var især de fine løvskovsområder der gav gevinst. Vi fandt trompetsvampe mange forskellige steder, ikke i store forekomster, men nok til at alle fik med hjem, og sidst på turen dukkede der også tragt-kantareller op. Men en enkelt turdeltager havde også held med at finde en hel del brunstokket rørhat. Ud over spisesvampene blev fundet arter fra mange forskellige andre slægter, størst hovedbrud gav bestemmelsen af en kødfarvet troldhat. I alt blev der indberettet 62 arter til Svampeatlas, ikke medregnet alle de tragthatte, trævlhatte og tåreblad vi lod som om vi ikke så. Kirsten Bjørnsson.

Onsdag 9. september, Nyrup Hegn

Vi var 19 deltagere på turen til Nyrup Hegn den 9. september. De mange deltagere havde sat næsen op efter at få svampe med hjem efter et par uger, hvor det havde regnet af og til. Vi blev desværre lidt skuffede, omend der var ved at komme gang i svampene. Vi noterede 53 arter, de fleste dog i få eksemplarer. Der blev fundet en enkelt Spiselig Rørhat, nogle få Rødmende Fluesvamp og Brunstokket Rørhat, men ellers var det småt med spisesvampe på turen. Dagens svamp var Almindelig Orangekantarel. Den var talrig i nåleskoven. Anne Storgaard.

Søndag 9. august, Gribskov Kagerup

Svampegennemgang. Foto Benny T. Olsen.

En lille flok på otte drog til Kagerup den 9. august. Trods hedebølge og lang tids tørke lykkedes det alligevel at finde lidt forskellige, dog noget ’tørke-trætte’, arter. Der blev bl.a. fundet Broget skørhat, Grønhalset skørhat, Tenstokket rørhat, Rødmende fluesvamp, Brun Kamfluesvamp, Trævlhat, Knippe-Svovlhat og sidst, men ikke mindst lidt friske Sommer-Østershatte. Frokosten blev indtaget ved Hvidekilde, hvor de indsamlede svampe også blev gennemgået, hvorefter turen gik tilbage til Kagerup. Anne Toft.

Lørdag 15. august, Arresødal Skov og Sørup Vang

Aurora-Rørhat. Foto Anne Storgaard

Fire svampesamlere tog på tur i Arresødal Skov og Sørup Vang den 15.8. Da det havde været tørt og meget varmt i to uger, var det ikke med de store forventninger om at få kurvene fyldte. Men vi blev glædeligt overraskede. Især var der mange Sommer-Østershat fremme. Nok på seks-otte liggende bøgestammer samt på en stående bøgehøjstamme. På skråningen ned mod anløbsbroen for Frederikke fandt vi Aurora-Rørhat. Generelt var svampene dog få og meget tørre, men vi havde en fin tur, og østershat fylder altid godt i kurvene. Anne Storgaard.

Søndag 24. november, Hornbæk plantage

Årets traditionelle tur til Hornbæk Plantage den 24. november med efterfølgende frokost i Bryghuset i plantagen blev en stor succes. Der var 41 tilmeldinger til turen. Det er det største antal, som vi nogensinde har været. Vejret og svampefloret var også med os. Der havde ikke været nattefrost siden oktober, så der var meget at finde.

Vi fandt knapt 100 arter på turen, blandt andet rigtigt mange Tragt-Kantareller på de kendte mycelier vest for 1. Tangvej. Jeg mindes ikke, at vi har fundet så mange de tidligere år. Skørhatte, mælkehatte og rørhatte var dog over sidste salgsdato, men der blev fundet en del friske Jordfarvet Ridderhat, Violet Hekseringshat, Almindelig Østershat mm. til gryderne. Også frokosten var som sædvanlig spændende og veltillavet af Henny Lohse og hendes datter Dorte. Anne Storgaard.

Søndag 27. oktober, Højsandet/ Rørvig Sandflugtsplantage

Okkergul Fluesvamp. Foto Anne Storgaard.

Kun 6 deltagere var med på turen til Højsandet og Rørvig Sandflugtplantage den 27. oktober. Vejret var ret blæsende, så det har nok afholdt nogle fra at tage af sted.

Der blev fundet ca. 70 arter på turen, specielt de lidt sene, f.eks Tåge-Tragthat, Violet Hekseringshat og Ægte Ridderhat. Rørhattene derimod var få og de fleste over sidste “salgsdato”, Af spændende arter så vi blandt andet Okkergul Fluesvamp, Cinnober-Grynhat, Sand-Bruskbold og Træflis-Hjelmhat. Anne Storgaard.

Søndag 6. oktober 2019, Græsted – Aggebo Hegn

Brunporesvamp var et af turens fund. Foto Jan Sell-Petersen.

Vejret var køligt omkring 10 C, næsten ingen vind og med dejlig sol. Vi var en lille gruppe på 6 fremmødte. Turen var delt i en før-frokost og efter-frokost tur. Der var ikke så mange madsvampe, dog lidt Trompetsvamp, Foranderlig Skælhat og Østershatte. Ud over det fandt vi 34 forskellige svampe, herunder en Blomkålssvamp og en Fyrre-Korkhat, begge ved foden af forskellige Skovfyr. Alt i alt en rigtig god og hyggelig svampetur. Jan Sell-Petersen.

Søndag 25. august 2019, Harager Hegn

Harager Hegn: Frokost ved det Døde Hav. Foto Jan Aage Sell-Petersen.

Svampeturen til Harager Hegn gav et fint udbytte. 53 forskellige arter, herunder Tenstokket Rørhat m.m. Der var mange gode madsvampe, og der var flere der kom hjem med en godt fyldt kurv med madsvampe. Herunder herlige friske Karl Johan-rørhatte og andre gode spisesvampe. Anne Storgaard indberettede de fundne svampe til Svampeatlas. Jan Aage Sell-Petersen.