Kategoriarkiv: Turrapporter

Søndag 22. september 2019 Egebæksvang

Fladhatte-Snyltehjerne, et sjældent fund. Foto Anne Storgaard.

Turen til Egebæksvang i Espergærde den 22. september gav desværre ikke specielt mange svampe. Vi havde forventet at se en del rørhatte og skørhatte specielt på morbundsområderne nord for Egebækken.

Vi fandt 6 arter rørhatte og et lignende arter skørhatte, men kun i meget få eksemplarer. Dagens eneste fund af Spiselig Rørhat var med små hoveder og blød opsvulmet stok angrebet af en snylteskorpe. Lidt Almindelig Kantarel og Trompetsvamp blev dog samlet. Bagtroppen fandt et stort mycelium med Gulhvid Champignon, så for nogle deltagere gav turen alligevel et godt udbytte.

Dagens mest spændende fund var Fladhatte-Snyltehjerne. Den ser vi kun med års mellemrum på turene. Anne Storgaard.

Onsdag 11. september 2019, Skovene ved Krogerup, Humlebæk

Prægtig Champignon. Foto Anne Storgaard.

Onsdag den 11. september gik turen til Kalvehave Kirkeskov og Krogerup, nordvest for Humlebæk.

Skoven er næringsrig uden de store morbundsområder, men alligevel er der som regel svampe at finde. Især var vi heldige i et stykke granskov, hvor vi fandt flere mycelier af Prægtig Champignon. I samme granstykke var der også flere hekseringe af Gul Spatelsvamp. Det er en ret sjælden svamp, som jeg aldrig har fundet tidligere. Der er dog en del indberetninger i svampeatlasset i august og september i år, så den har sandsynligvis et godt år.

Lidt Broget Skørhat og Trompetsvamp kom også i kurvene, men ellers var turen lagt an på, at vi skulle se Pindsvinepigsvamp på nogle store liggende bøgestemmer. Den har været stabil her siden 2009, men den var desværre ikke fremme i år. På stammerne så vi dog Løv-Tjæreporesvamp, Netåret Skærmhat og Kobberrød Lakporesvamp. I parken ved Krogerup Højskole fandt vi bl.a. Finsprukken Rørhat, Spanskgrøn Skørhat og Violetgrøn Skørhat. I alt så vi 82 arter på turen. Anne Storgaard.

Lørdag 17. august 2019, Klosterris Hegn

Vi startede ud i regnvejr med 17 deltagere som alle var klar til en dejlig dag i skoven trods regn.

Jeg havde været forbi 14 dage tidligere og ikke fundet noget som helst af betydning , men det blev gjort til skamme denne dag, for den megen nedbør og varmen havde sat skub i sagerne. Alle kurve blev fyldt med spisesvampe, Karl Johan og kantarel. De andre spændende arter vi fandt fremgår af vedhæftede liste. Dagen sluttede med opholdsvejr og sol. Svend-Erik Meelby.

Søndag 28. juli 2019 Gribskov Mårum

Selvom vi havde haft en ret tør juli måned, var der en del arter fremme på turen til Gribskov den 28. juli. Der var langt mellem frugtlegemerne, men vi fandt 53 arter, som vi fik sat navn på. Der var otte arter skørhatte, seks arter rørhatte, lidt kantareller samt div. andre arter, heraf mange træboende svampe. En af de smukkeste svampe på turen var Flammeporesvamp på en væltet gran i et fugtigt område af skoven. På turen var vi syv deltagere, en del potentielle deltagere var nok blevet skræmt af de voldsomme tordenbyger, der havde været tidligere på formiddagen. Vi fik dog kun en smule regn på turen, og vi kunne spise frokost og demonstrere svampe på grillpladsen ved Skovdam i tørvejr. Anne Storgaard.

Søndag 28. april 2019 Tisvilde Hegn

Tidlig Dansehat blev fundet på flere mycelier i Tisvilde hegn. Foto Anne Storgaard.

Efter en måneds tørke var det ikke med de store forventninger, at 10 svampefolk tog på tur i Tisvilde Hegn den 28. april for bl.a. at se efter stenmorkler. I starten af turen troede vi, at dagens svamp ville være Koglepigsvamp. Den blev fundet mange steder på turen, men på et af de kendte steder på trekanten ved Lars Anders Linje blev der fundet flere, om end indtørrede frugtlegemer af Ægte Stenmorkel. Senere på turen på et nyt mycelium kunne vi tælle 22 frugtlegemer. En enkelt hatsvamp, Tidlig Dansehat, blev også fundet på et par mycelier.

I alt nåede vi op på ca. 40 arter, et lidt større antal end vi havde forventet. Anne Storgaard.

Onsdag 7. november 2018 Gribskov Mårum

7. november var der hekseringstur til Mårum i Gribskov. Desværre fik ekskursionen en lidt ærgerlig start, da de to turledere sad fast i deres bil på motorvejen. Heldigvis er der på hekseringsturene altid andre erfarne turledere, der hurtigt kan overtage. Ni personer deltog.

Der var overvejende mange svampe fremme bl.a. typiske efterårsarter som Almindelig Bægertragthat og Knippe-Tragthat. Af spisesvampe blev der fundet lidt tragtkantareller og lidt Foranderlig Skælhat. Sjældenheder blev det også til, bl.a. Violet Snyltespind, der vokser på slimsvampen Troldsmør – og turens højdepunkt, den sjældne Bispehue-Stenmorkel. Bispehue-Stenmorklerne voksede på en stabel af granstammer. Arten er normalt sjældent rapporteret, men den har haft en fremragende sæson i 2018 og er fundet flere steder i bl.a. Gribskov. Den meget varme sommer er måske årsagen til det gode år for Bispehue-Stenmorkel. Tobias Bøllingtoft.

Den sjældne Bispehue-Stenmorkel. Foto Tobias Bøllingtoft.

Lørdag 27. oktober 2018 Liseleje plantage og Melby overdrev

Lørdag den 27. oktober drog ni svampesamlere på tur i Liseleje Plantage, på Melby Overdrev og i Asserbo Plantage.

Der var ret meget at finde. Især Asserbo Plantage var “oppe”. Af spisesvampe blev der samlet mange Brunstokket Rørhat, Velsmagende Mælkehat, Jordfarvet Ridderhat, Violet Hekseringshat, en enkelt Spiselig Rørhat og div. arter skørhatte især Prægtig Skørhat, Hummer-Skørhat og Puklet Skørhat.

Specialiteterne på Melby Overdrev så vi desværre ikke meget til. Vejret kan dog have været årsagen. Der stod en stiv kuling med regn ind fra nordøst, så med indpakkede og bøjede hoveder var det svært at orientere sig. Anne Storgaard.

Puklet skørhat fra Liseleje plantage. Foto Anne Storgaard.

 

Onsdag 24. oktober 2018 Ullerup skov

Selvom det meste af oktober var varm og tør, blev der alligevel fundet en del svampe på hekseringsturen til Ullerup Skov ved Hundested den 24. oktober.

I skoven er der meget dødt ved og mange gamle træer, så der blev fundet sjældenheder som Kroghåret Spejlporesvamp på en liggende bøgestamme og Ege-Spejlporesvamp ved foden af en gammel levende eg. Af spisesvampe blev der bl.a. fundet Foranderlig Skælhat og Almindelig Pigsvamp. Anne Storgaard.

Jørgen Mikkelsen og Benny T. Olsen fotograferer Kroghåret Spejlporesvamp. Foto Anne Storgaard.

Onsdag 3. oktober 2018 Store Dyrehave

Onsdag den 3. oktober var der hekseringstur til Store Dyrehave. Tolv deltagere mødte op på trods af, at mange af Hekseringens medlemmer var på mikroskopilejr i Thy. Turen forløb i overvejende godt efterårsvejr, og der blev fundet mange forskellige arter, herunder flere sjældne. I alt fandt vi ca. 110 svampearter, der kunne bestemmes, hertil skal lægges en række ubestemte tåreblade, mørkhatte etc. som vi ikke forsøgte at sætte navn på eller indsamlede. Af fine fund kan nævnes Gulnende Skørhat og Gylden Kamfluesvamp. Dagens umiddelbart bedste fund var dog den smukke Ring-Fnughat, der voksede på en mosbegroet stub, den ser vi særdeles sjældent i Nordsjælland.

Ring-Fnughat er sjælden slægtning til den meget almindelige Kliddet Fnughat. Arten har smukke brunrøde farver, en hvidlig ring og vokser på ved. Foto Tobias Bøllingtoft.

Ved samme lejlighed dukkede en lille trøffel op, det viste sig at være en af de skægtrøfler, der vokser med Douglasgran. Skægtrøflen venter fortsat på endelig bestemmelse, men er uden tvivl meget interessant.

Frokosten indtog vi ved en lejrplads, og her var der lejlighed til hygge, kaffedrikning og til at sammenligne udbyttet af indsamlede spisesvampe. Flere deltagere havde fundet mange af honningsvampe og Brunstokket-Rørhat, men der var også flotte pigsvampe og enkelte frugtlegemer af Karl Johan i kurvene. På vej tilbage kunne vi beundre mange af de fine, og ualmindelige, småarter, der vokser i skovvejenes muldrige kanter, bl.a. Elastik-Foldhat, Krybende Ametysthat og Agurkehat. Flere af turdeltagerne havde aldrig set eller lugtet til sidstnævnte, men det blev der så rådet bod på i dag. Tobias Bøllingtoft.

 

Fredag 14. september 2018 Gribskov Mårum

Fredag den 14. september var der svampetur til Maarum i Gribskov. Det hører til sjældenhederne, at vi afholder foreningsture på fredage, men formålet var at indsamle svampe til lokalafdelingens svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole to dage senere. Tolv personer mødte op og i løbet af de næste par timer fandt vi ca. 100 svampearter, mange i flotte friske eksemplarer. Et højdepunkt var en meget flot forekomst af Tueporesvamp, hvor der var seks friske frugtlegemer ved foden af en ælde eg. Det er ikke på hver udstilling, at vi kan fremvise Tueporesvamp. Andre interessante fund var Hulstokket Slimrørhat, Mørk Agerhat og Avnbøg-Mælkehat, og det blev også til sjældenheder som Grovskællet Trævlhat, Rosamælket Mælkehat, Flammeporesvamp og Olivengrå Skørhat.

Grovskællet Trævhat – en sjælden trævlhat, der forekommer i vore løvskove på fed bund. Foto Tobias Bøllingtoft.

Det vigtigste denne dag var dog at samle flotte eksemplarer af de almindelige arter som Spiselig Rørhat og Grøn Fluesvamp, og det lykkedes til fulde. Efter turen sorterede vi nænsomt svampene og lagde dem i fladbundede kasser medbragt til formålet, så svampene kunne holde sig til udstillingen. To af personerne, der deltog i turen, meldte sig ind i foreningen efterfølgende. Til slut mødte vi et ægtepar, der selv havde været på svampetur, men meget gerne ville have hjælp til et par bestemmelser. Det fik de naturligvis, og bl.a. et par frugtlegemer af Skønfodet Rørhat måtte forlade deres kurv efter gennemgangen. Ægteparret blev samtidig inviteret til Fiskebæk, hvor de mødte interesseret op og meldte sig ind i Svampeforeningen. Med andre ord gav denne tur indirekte fire nye medlemmer, som vi glæder os til at se i fremtiden. Tobias Bøllingtoft.

Et kig i kasserne med sorterede svampe til udstillingen på Fiskebæk Naturskole, på billedet ses bl.a. Mørk Agerhat. Foto Tobias Bøllingtoft.