Forfatterarkiv: Lokalafdelingen Sjaelland

Søndag 24. november, Hornbæk plantage

Årets traditionelle tur til Hornbæk Plantage den 24. november med efterfølgende frokost i Bryghuset i plantagen blev en stor succes. Der var 41 tilmeldinger til turen. Det er det største antal, som vi nogensinde har været. Vejret og svampefloret var også med os. Der havde ikke været nattefrost siden oktober, så der var meget at finde.

Vi fandt knapt 100 arter på turen, blandt andet rigtigt mange Tragt-Kantareller på de kendte mycelier vest for 1. Tangvej. Jeg mindes ikke, at vi har fundet så mange de tidligere år. Skørhatte, mælkehatte og rørhatte var dog over sidste salgsdato, men der blev fundet en del friske Jordfarvet Ridderhat, Violet Hekseringshat, Almindelig Østershat mm. til gryderne. Også frokosten var som sædvanlig spændende og veltillavet af Henny Lohse og hendes datter Dorte. Anne Storgaard.

Søndag 27. oktober, Højsandet/ Rørvig Sandflugtsplantage

Okkergul Fluesvamp. Foto Anne Storgaard.

Kun 6 deltagere var med på turen til Højsandet og Rørvig Sandflugtplantage den 27. oktober. Vejret var ret blæsende, så det har nok afholdt nogle fra at tage af sted.

Der blev fundet ca. 70 arter på turen, specielt de lidt sene, f.eks Tåge-Tragthat, Violet Hekseringshat og Ægte Ridderhat. Rørhattene derimod var få og de fleste over sidste “salgsdato”, Af spændende arter så vi blandt andet Okkergul Fluesvamp, Cinnober-Grynhat, Sand-Bruskbold og Træflis-Hjelmhat. Anne Storgaard.

Søndag 6. oktober 2019, Græsted – Aggebo Hegn

Brunporesvamp var et af turens fund. Foto Jan Sell-Petersen.

Vejret var køligt omkring 10 C, næsten ingen vind og med dejlig sol. Vi var en lille gruppe på 6 fremmødte. Turen var delt i en før-frokost og efter-frokost tur. Der var ikke så mange madsvampe, dog lidt Trompetsvamp, Foranderlig Skælhat og Østershatte. Ud over det fandt vi 34 forskellige svampe, herunder en Blomkålssvamp og en Fyrre-Korkhat, begge ved foden af forskellige Skovfyr. Alt i alt en rigtig god og hyggelig svampetur. Jan Sell-Petersen.

Søndag 25. august 2019, Harager Hegn

Harager Hegn: Frokost ved det Døde Hav. Foto Jan Aage Sell-Petersen.

Svampeturen til Harager Hegn gav et fint udbytte. 53 forskellige arter, herunder Tenstokket Rørhat m.m. Der var mange gode madsvampe, og der var flere der kom hjem med en godt fyldt kurv med madsvampe. Herunder herlige friske Karl Johan-rørhatte og andre gode spisesvampe. Anne Storgaard indberettede de fundne svampe til Svampeatlas. Jan Aage Sell-Petersen.

Søndag 22. september 2019 Egebæksvang

Fladhatte-Snyltehjerne, et sjældent fund. Foto Anne Storgaard.

Turen til Egebæksvang i Espergærde den 22. september gav desværre ikke specielt mange svampe. Vi havde forventet at se en del rørhatte og skørhatte specielt på morbundsområderne nord for Egebækken.

Vi fandt 6 arter rørhatte og et lignende arter skørhatte, men kun i meget få eksemplarer. Dagens eneste fund af Spiselig Rørhat var med små hoveder og blød opsvulmet stok angrebet af en snylteskorpe. Lidt Almindelig Kantarel og Trompetsvamp blev dog samlet. Bagtroppen fandt et stort mycelium med Gulhvid Champignon, så for nogle deltagere gav turen alligevel et godt udbytte.

Dagens mest spændende fund var Fladhatte-Snyltehjerne. Den ser vi kun med års mellemrum på turene. Anne Storgaard.

Onsdag 11. september 2019, Skovene ved Krogerup, Humlebæk

Prægtig Champignon. Foto Anne Storgaard.

Onsdag den 11. september gik turen til Kalvehave Kirkeskov og Krogerup, nordvest for Humlebæk.

Skoven er næringsrig uden de store morbundsområder, men alligevel er der som regel svampe at finde. Især var vi heldige i et stykke granskov, hvor vi fandt flere mycelier af Prægtig Champignon. I samme granstykke var der også flere hekseringe af Gul Spatelsvamp. Det er en ret sjælden svamp, som jeg aldrig har fundet tidligere. Der er dog en del indberetninger i svampeatlasset i august og september i år, så den har sandsynligvis et godt år.

Lidt Broget Skørhat og Trompetsvamp kom også i kurvene, men ellers var turen lagt an på, at vi skulle se Pindsvinepigsvamp på nogle store liggende bøgestemmer. Den har været stabil her siden 2009, men den var desværre ikke fremme i år. På stammerne så vi dog Løv-Tjæreporesvamp, Netåret Skærmhat og Kobberrød Lakporesvamp. I parken ved Krogerup Højskole fandt vi bl.a. Finsprukken Rørhat, Spanskgrøn Skørhat og Violetgrøn Skørhat. I alt så vi 82 arter på turen. Anne Storgaard.

Lørdag 17. august 2019, Klosterris Hegn

Vi startede ud i regnvejr med 17 deltagere som alle var klar til en dejlig dag i skoven trods regn.

Jeg havde været forbi 14 dage tidligere og ikke fundet noget som helst af betydning , men det blev gjort til skamme denne dag, for den megen nedbør og varmen havde sat skub i sagerne. Alle kurve blev fyldt med spisesvampe, Karl Johan og kantarel. De andre spændende arter vi fandt fremgår af vedhæftede liste. Dagen sluttede med opholdsvejr og sol. Svend-Erik Meelby.

Søndag 28. juli 2019 Gribskov Mårum

Selvom vi havde haft en ret tør juli måned, var der en del arter fremme på turen til Gribskov den 28. juli. Der var langt mellem frugtlegemerne, men vi fandt 53 arter, som vi fik sat navn på. Der var otte arter skørhatte, seks arter rørhatte, lidt kantareller samt div. andre arter, heraf mange træboende svampe. En af de smukkeste svampe på turen var Flammeporesvamp på en væltet gran i et fugtigt område af skoven. På turen var vi syv deltagere, en del potentielle deltagere var nok blevet skræmt af de voldsomme tordenbyger, der havde været tidligere på formiddagen. Vi fik dog kun en smule regn på turen, og vi kunne spise frokost og demonstrere svampe på grillpladsen ved Skovdam i tørvejr. Anne Storgaard.

Søndag 28. april 2019 Tisvilde Hegn

Tidlig Dansehat blev fundet på flere mycelier i Tisvilde hegn. Foto Anne Storgaard.

Efter en måneds tørke var det ikke med de store forventninger, at 10 svampefolk tog på tur i Tisvilde Hegn den 28. april for bl.a. at se efter stenmorkler. I starten af turen troede vi, at dagens svamp ville være Koglepigsvamp. Den blev fundet mange steder på turen, men på et af de kendte steder på trekanten ved Lars Anders Linje blev der fundet flere, om end indtørrede frugtlegemer af Ægte Stenmorkel. Senere på turen på et nyt mycelium kunne vi tælle 22 frugtlegemer. En enkelt hatsvamp, Tidlig Dansehat, blev også fundet på et par mycelier.

I alt nåede vi op på ca. 40 arter, et lidt større antal end vi havde forventet. Anne Storgaard.

Onsdag 7. november 2018 Gribskov Mårum

7. november var der hekseringstur til Mårum i Gribskov. Desværre fik ekskursionen en lidt ærgerlig start, da de to turledere sad fast i deres bil på motorvejen. Heldigvis er der på hekseringsturene altid andre erfarne turledere, der hurtigt kan overtage. Ni personer deltog.

Der var overvejende mange svampe fremme bl.a. typiske efterårsarter som Almindelig Bægertragthat og Knippe-Tragthat. Af spisesvampe blev der fundet lidt tragtkantareller og lidt Foranderlig Skælhat. Sjældenheder blev det også til, bl.a. Violet Snyltespind, der vokser på slimsvampen Troldsmør – og turens højdepunkt, den sjældne Bispehue-Stenmorkel. Bispehue-Stenmorklerne voksede på en stabel af granstammer. Arten er normalt sjældent rapporteret, men den har haft en fremragende sæson i 2018 og er fundet flere steder i bl.a. Gribskov. Den meget varme sommer er måske årsagen til det gode år for Bispehue-Stenmorkel. Tobias Bøllingtoft.

Den sjældne Bispehue-Stenmorkel. Foto Tobias Bøllingtoft.