Lørdag 17. oktober, Bidstrupskovene, Avnstrup

Trompetsvampejagt i Bidstrupskovene. Foto Kirsten Bjørnsson

Der var omsider kommet svampe, da 11 medlemmer af foreningen i dejligt efterårsvejr besøgte Bidstrupskovene. Det var især de fine løvskovsområder der gav gevinst. Vi fandt trompetsvampe mange forskellige steder, ikke i store forekomster, men nok til at alle fik med hjem, og sidst på turen dukkede der også tragt-kantareller op. Men en enkelt turdeltager havde også held med at finde en hel del brunstokket rørhat. Ud over spisesvampene blev fundet arter fra mange forskellige andre slægter, størst hovedbrud gav bestemmelsen af en kødfarvet troldhat. I alt blev der indberettet 62 arter til Svampeatlas, ikke medregnet alle de tragthatte, trævlhatte og tåreblad vi lod som om vi ikke så. Kirsten Bjørnsson.