Kurser

KURSER I SVAMPEBESTEMMELSE – EFTERÅRET 2024

I september 2024 vil lokalafdelingen afholde to kurser i svampebestemmelse, et begynderkursus og et fortsætterkursus. Medlemskab af Svampeforeningen er påkrævet. Program og dato for begynderkurset er endnu ikke fastlagt. Fortsætterkurset vil blive afholdt over to weekender i september med plads til 15 deltagere.

Begge hold bruger Politikens Svampebog i undervisningen (vær opmærksom på at bogen skal være trykt 2019 eller senere, da en del ældre svampenavne er blevet ændret). Nærmere oplysninger om kurserne vil blive bragt påhjemmesiden svampesjaelland.dk 1. maj, herunder tilmeldingsfrist, kursernes startdato/varighed og kursusafgiftens størrelse.