Kurser

Foto: Thomas Kehlet

Foto: Thomas Kehlet

Begynderkursus i svampebestemmelse – efteråret 2020

Der bliver afholdt et begynderkursus i efteråret med start mandag 24. august. Kurset fortsætter de næste fire søndag-mandage med en ekskursion om søndagen og holdundervisning mandag aften.

Kurset er for begyndere, så vær opmærksom på at viderekomne med fordel kan melde sig til det samtidige fortsætterkursus. Bemærk også at søndags-ekskursionerne foregår i vekslende terræn og ikke er egnede for gangbesværede.

Der er plads til 20 deltagere på holdet, og medlemskab af Svampeforeningen er påkrævet. Hvis der er flere interesserede end 20, går pladserne til de ansøgere der har højest medlemsanciennitet. Kurserne vil blive afholdt i lokaler på samme adresse som Mandagsaftenerne. Kursusafgiften er 300 kr. Nærmere oplysninger om indhold og tilmelding bliver bragt her på hjemmesiden 1. august og i det trykte efterårsprogram. Det er ikke muligt at tilmelde sig før denne dato.

Fortsætterkursus i svampebestemmelse – efteråret 2020

Der vil samtidig blive afholdt et fortsætterkursus for medlemmer der har gennemført begynderkurset eller har et tilsvarende niveau. Kurset starter mandag den 24. august og slutter mandag den 14. september. Ud over tre mandage med holdundervisning om aftenen vil der indgå to søndagsekskursioner og en weekend med en blanding af ekskursioner og undervisning. (lørdag 5. og søndag 6. september). Kurset er tænkt som oplæg til Diplomprøven, men det er ingen forudsætning for at deltage i kurset at man melder sig til prøven.

Der er plads til 20 deltagere på holdet, og medlemskab af Svampeforeningen er påkrævet. Hvis der er flere interesserede end 20, går pladserne til de ansøgere der har højest medlemsanciennitet. Kurserne vil blive afholdt i lokaler på samme adresse som Mandagsaftenerne. Kursusafgiften er 300 kr. Nærmere oplysninger om indhold og tilmelding bliver bragt her på hjemmesiden 1. august og i det trykte efterårsprogram. Det er ikke muligt at tilmelde sig før denne dato.

Kurser i mikroskopering

Efter behov vil lokalafdelingen arrangere kurser i mikroskopering af svampe for Svampeforeningens medlemmer. Nærmere oplysninger bringes i det trykte program.