Kurser

Foto: Thomas Kehlet

Foto: Thomas Kehlet

Kursus i svampebestemmelse

Det vil blive afholdt to kurser i svampebestemmelse i efteråret 2020, et begynderkursus og et fortsætterkursus. Kurserne vil kræve medlemsskab af Svampeforeningen, og hvis der er flere tilmeldinger end pladser, vil de der i forvejen er medlemmer af foreningen, have fortrinsret.

Nærmere oplysninger om efterårets kursusvirksomhed bliver bragt i forårsprogrammet der er ude hos medlemmerne i februar.

Kurser i mikroskopering

Efter behov vil lokalafdelingen arrangere kurser i mikroskopering af svampe for Svampeforeningens medlemmer. Nærmere oplysninger bringes i det trykte program.