Svampeåret på Sjælland 2015

Ved Anne Storgaard og Tobias Bøllingtoft

Vinter/forår

Årets første tur på Sjælland blev afholdt 11/1 i Hareskoven dagen efter stormen Egon. Vejret på turen var rigtigt godt og i perioder med en del sol. 9 personer deltog, og fandt over 65 arter. Et sted var der mange Almindelig Østershat på bøgestammer, og alle der ville have det, fik en portion med hjem. Den mest interessante svamp, der blev fundet, var den yndige lille Stød-Gyldenblad, der ikke tidligere er fundet på turene i Hareskoven. Årets anden tur på Sjælland den 25/1 gik også til Hareskoven i smukt vinterligt solskin. 13 personer fandt 55 arter foruden et par, der ikke kunne bestemmes på grund af deres ringe forfatning. Flere udtrykte efter turen stor begejstring for de mange svampe, der blev fundet, for forventningerne til udbyttet var i begyndelsen lave, da skoven lå helt snedækket. Blandt de fundne arter var der ingen sjældenheder, men mange fik fine Almindelig Østershat med hjem. Skovbunden gav som ventet kun få arter, men det lykkedes at børste friske eksemplarer af Almindelig Bægertragthat, Vellugtende Tragthat og Gran-Koglehat frem af snedækket. Det var dog skovens bøgestammer, der tiltrak sig mest opmærksomhed – og som gav de fleste fund på grund af deres rige forekomster af særligt poresvampe, men også en række andre træboende svampe.

SVAMPEAAR2015-1

Januar i Hareskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

På februars første tur i Hareskoven den 8/2 var både vejret og svampene med os. Trods to foregående uger med hård frost blev 70 arter noteret, herunder 22 forskellige poresvampe. Gul Fløjlsfod, Gran-Svovlhat og Almindelig Østershat var dagens bedste bud på spisesvampe, men der var næppe nogen af turdeltagerne, der kunne tilberede en overdådig middag af de indsamlede svampe alene. Skorpe-Ildporesvamp har vi ikke tidligere set på turene i Hareskoven, men den har nu kastet sig over egeplankerne på det bord, hvor alle turene starter og slutter. Dagens højdepunkt var unge frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger på det kendte voksested op imod Hillerødmotorvejen.

Kalendervinterens sidste svampetur i Hareskoven foregik i bidende kulde, men alligevel var 13 håbefulde deltagere mødt op. Der blev fundet lige i underkanten af 70 arter, herunder flere eksemplarer af farvesvampene Brunporesvamp og Gran-Tjæreporesvamp. Dagens mest usædvanlige fund var pilestammer overgroet med det mykologiske fænomen ozonium. Desuden blev der fundet mange flotte frugtlegemer af Duftende Korkhat på tre nye stammer.

Den 14. marts var 13 svampejægere på den traditionelle forårsekskursion til Hejede Overdrev med efterfølgende afstikker til Jystrup. Der var ikke de store overraskelser, men Stor Dukatbæger og Krølhåret Pragtbæger blev begge fundet på de kendte voksesteder. Vejret var stille og koldt, men deltagerne varmede sig med kaffe og kryddersnapse, mens dagens fund blev gennemgået ved bredden af Aunsø.

17 personer mødte den 22. marts frem til specialturen efter poresvampe i Jægersborg Dyrehave. En række forskellige arter blev noteret med Ege-Ildporesvamp (på 3 træer), Kobberrød Lakporesvamp (på ca. 10 træer), Løv-Tjæreporesvamp og Grov Lakporesvamp som dagens bedste fund. Sidstnævnte art blev dog kun set af en mindre gruppe turdeltagere på en lokalitet lidt udenfor dyrehavehegnet.

I april kort efter påske tog vi i Tisvilde Hegn for bl.a. at se efter Ægte Stenmorkel og Sortbæger. Begge arter var fremme i pæne eksemplarer. Vi fik talt 18 frugtlegemer af Ægte Stenmorkel og over 50 frugtlegemer af Sortbæger. Det er ikke hvert år, at vi er så heldige. Lidt hatsvampe blev det også til, bl.a. Gyldengrå Munkehat, Gråbrun Mørkhat, Gran- og Fyrre-Koglehat samt Purpur-Huesvamp.

17/4 var fire medlemmer af lokalafdelingen i Vestskoven og se til Svend Olsens mycelier med Kæmpe-Stenmorkel. Det lykkedes at finde fem fine frugtlegemer foruden en afskåret stok! Sidstnævnte er ikke betryggende, men vi har ikke efterfølgende hørt om forgiftningstilfælde, så forhåbentlig har finderen undladt at bruge svampen i madlavningen.

Også på turen i Hareskoven 19/4 var vi heldige med stenmorkler, idet Udbredt-Stenmorkel blev fundet i tre store eksemplarer. Vejret var godt og vi hyggede os med kiks med hjemmelavet ramsløgspesto. Efterfølgende kørte de, der havde lyst til Lille Hareskov, hvor vi så til en stamme med den sjældne Løv-Tjæreporesvamp, og til en villahave i Hareskovby hvor vi så den meget sjældne bægersvamp Vår-Jordbæger, der vokser under Atlas-Ceder og kun er funder 2-3 steder i Danmark.

26/4 holdt Hekseringen planlægningsmøde, der blev indledt med en svampetur i Geelskov. Der blev fundet få svampe bl.a. Forårs-Stilkporesvamp og Glimmer-Blækhat, men til gengæld samlet mange ramsløg og set på anemoner i den smukke forårsskov.

Den 2. majvar Geelskov og området omkring Søllerød Kirkegård på programmet. Turen startede godt, da der på flis blev fundet 23 unge Kegle-Morkler. I skoven fandt vi bl.a. Kogleskæl-Knoldskive, Anemone-Knoldskive, Almindelig Kulkaviar og Tandet Violporesvamp. På Søllerød Kirkegård så vi Sorthvid Foldhat, Ægte Stenmorkel, Kølle-Bævrerust, en rynkeplet (Gibberaandromedae) på Rosmarin-Lyng og mængder af en endnu ubestemt mindre slørhat. På en flisbunke ved Søllerød Sø sås den sjældne Året Agerhat, der første gang blev fundet i Danmark i 2007, og somnu er under udbredelse.

SVAMPEAAR2015-2

Kegle-Morkel på flisbed. Foto: Tobias Bøllingtoft

Dagen efter var vi atter på tur. Denne gang i Smør- og Fedtmosen syd for Værebro. Foruden demonstrationen undervejs af div. poresvampe, herunder den meget sjældne Vellugtende Læderporesvamp, blev der set to mycelier med Klor-Bægermorkel og samlet både en del Vårmusseron og 22 frugtlegemer af Hætte-Morkel. Det er ikke hvert år, at vi er så heldige i starten af spisesvampesæsonen.

Foreningens traditionelle morkeltur til Boserup gav modsat sidste år et par friske eksemplarer af Spiselig Morkel, nogle Hætte-Morkel og desuden blev der fundet lidt Foranderlig Skælhat. Den 17. maj var 14 personer på svampetur i Hareskoven, hvor der blev fundet 2 fine Hætte-Morkler, hvilket er første fund nogensinde på turene i Hareskoven. Vårmusseronerne var nu blevet store, og i en enkelt heksering var der nok frugtlegemer til at alle, der ville have det, kunne få en portion med hjem. En håndfuld hatsvampe blev noteret, men dagens mest interessante fund var flotte frugtlegemer af Knoldet Stilkporesvamp og Pokal-Foldhat på to mycelier. Efter turen blev der serveret stegte vårmusseroner kogt ind med cider og forskellige krydderurter.

Turen 2. pinsedag bød på lette regnbyger, men det trodsede de 14 deltagere. 27 arter blev det til herunder en del forskellige sæksvampe. Vårmusseron var der i rigelige mængder, men den svamp, der gjorde mest lykke, var et lille, sneglegnavet eksemplar af Kegle-Morkel på nåletræsbarkflis i vejkanten. Højtsiddede Skælhat og Sommer-Slørhat var blandt de mest interessante hatsvampe.

Forårets sidste dag den 31. maj blev særdeles begivenhedsrig. Om morgenen var der offentlig fremvisning i Strødam Reservatet i Gribskov under ledelse af Thomas Læssøe. Turen var mest rettet mod fugle, men en del svampe blev noteret bl.a. i Biowide-feltet f.eks. Skæv Melhat. Mest iøjnefaldende var dog de ødelæggende effekter af svampen Asketoptørre-Stilkskive i områdets askemoser. Senere samme dag afholdt medlemmer af Svampeforeningens fredningsudvalg et møde med besøg i Allindelille Fredskov. Formålet var at mødes med skovens plejegruppe for at diskutere deres igangværende tiltag foruden langtidssikring af lokalitetens mykologiske værdier. Samtidig blev der mulighed for at studere områdets svampe, hvilket førte til fund af de meget sjældne: Sortfodet Stilkporesvamp, Stjernebæger på 3 mycelier og Flad Stenmorkel. Sidstnævnte vokser på store bøgestammer i kalkrige løbskove, og den er i Danmark kun kendt fra Allindelille. En fin afslutning på en overordentlig svamperig vinter- og forårssæson på Sjælland.

Sommer

Den 14. juni deltog repræsentanter for Svampeforeningen i biobliz i Tisvilde Hegn afholdt af Naturstyrelsen Nordsjælland. BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og interesserede besøgende, og fundene registreres i baserne Svampeatlas og Fugle og Natur. Årstiden betød, at forventningerne til svampefund var beskedne, men vi nåede op over 40 arter, herunder 2 fluesvampe, 2 skørhatte og 3 rørhatte. Af sidstnævnte blev Brunstokket Rørhat set i et eksemplar, mens Kornet Rørhat var fremme i mange eksemplarer flere steder i skoven. Almindelig Kantarel, Skællet Støvbold og Stilket Stjernebold blev beundret ved demonstrationen, men dagens største sjældenhed var Møg-Parykhat på hestegødning. De utrættelige svampejægere fortsatte artsregistreringen efter mørkets frembrud på Melby Overdrev, hvilket gav fund af bl.a. den ret sjældne Skællet Sejhat.

Antallet af noterede arter på turen i Hareskoven den 21/6 var lavt, men en stor stub med Foranderlig Skælhat betød, at alle kunne få en portion svampe med hjem.

SVAMPEAAR2015-3

Der samles Foranderlig Skælhat i Hareskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

I slutningen af juni og begyndelsen af juli blev vejret varmt og tørt, så det var ikke med de største forventninger, at vi tog på tur i Hejede Overdrev den 12 juli. Heldigvis havde vi fået en del regn torsdagen inden turen. Vi fandt kantareller både Almindelig Kantarel og Bleg Kantarel, nogle få eksemplarer af div. arter af rørhatte og skørhatte. Svampefloret var sparsomt, men godt på vej. Dagens sjældenheder blev Hansens Hjulhat og slimtrøflen Melanogaster broomeanus.

Desværre kom der ikke meget regn i midten af juli, så svampefloret var ikke blevet rigeligere, da vi tog på kantarelgilde i Gribskov ved Grønnekilde den 18. juli. Et par små mundfulde kantarelstuvning blev det dog til til de 28 deltagere. Ellers var dagens svampe Høj Fluesvamp og Skønfodet Rørhat, så det var en noget skuffende svampehøst. På tur nr. 60 i Hareskoven dagen efter blev der fundet mange Sommer-Østershat og Bleg Kantarel. Blandt rørhattene vakte en meget stor Sommer-Rørhat og en flot Orange Skælrørhat opsigt, mens Galderørhat blev set i flest eksemplarer. Blandt de lidt sjældnere fund var Gul Sejporesvamp og Gulrandet Elastikporesvamp.

I starten af august på turen til Harager Hegn var der heller ikke de store mængder svampe, men lidt blev der da fundet. Der var bl.a. en del skørhattearter fremme, men desværre ikke i så mange eksemplarer. Lidt kantareller, nogle Spiselig Rørhat og Punktstokket Indigo-Rørhat blev det også til. Dagens sjældenhed var 2 stammer med Flammeporesvamp. Flammeporesvamp er under udbredelse i Nordsjælland, men er ellers kun kendt fra Danmark fra et par fund i Jylland.

Der var anderledes gang i svampene ugen efter i Hareskoven. På knap 2 timer nåede ca. 40 deltagere at indsamle over 100 arter, så det var et bugnende bord fyldt med svampe, der kunne demonstreres efter turen. Igen var skørhattene den artsrigeste slægt, mens dagens svamp nok var Galderørhat, der stod overalt i både gran- og løvskov. Vi fandt også et par mycelier med Hunde-Stinksvamp. Det er ikke på hver tur, at vi ser den.

 

SVAMPEAAR2015-4

Tobias Bøllingtoft demonstrerer dagens fund. Foto: Anne Storgaard

Den 19. august tog lokalafdelingen på den traditionsrige tur til Lolland efter sjældne arter. Første stop var Løgnor, hvor Egetunge, Oksetunge og Safrangul Fedtporesvamp blev studeret. Til at studere sidstnævnte havde turlederen medbragt et teleskop, da den vokser højt oppe i en gammel eg. I parken og alleen ved Fuglsang Herregård sås Grov Lakporesvamp, Silkehåret Posesvamp, Ege-Spejlporesvamp, Avnbøg-Skælrørhat, Avnbøg-Mælkehat, Avnbøg-Skørhat, og på parkeringspladsen blev en imponerende Børstehåret Spejlporesvamp beundret. I den smukke kystskov Høvænge Skov sås Poppel-Ildporesvamp, Poppel-Skælrørhat, Glatstokket Indigo-Rørhat, Rod-Rørhat og Bæltet Mælkehat. Ved Kristianssæde var Gyldenbrun Lakporesvamp og Stor Kanelporesvamp fremme på det kendte træ. I lindealleen blev der fundet talrige Satans Rørhat, selvom jorden virkede meget tør. Det var efterhånden blevet sent, og mange brød op, men de mest ihærdige fortsatte til Hydeskov, hvilket blev belønnet med et flot eksemplar af Flosset Fluesvamp. En fin afslutning på en vellykket tur med stort fremmøde og mange spektakulære svampe.

 

SVAMPEAAR2015-5

Satans Rørhat. Foto: Tobias Bøllingtoft

August var generel varm og tør. Der var kommet nogen byger i løbet af måneden, men det var meget stor forskel på, hvor de var faldet. Turen til Nyrup Hegn den 23. august var plaget af sommertørken, så antallet af frugtlegemer og arter var væsentligt mindre end på de foregående ture. Lidt rørhatte og skørhatte og nogle få kantareller kom dog i kurvene, mens de svampe, der var mest interesse for, var et ungt frugtlegeme af Snehvid Fluesvamp samt en gruppe Grønplettet Mælkehat.

Hekseringsturen den 26. august til Cottageparken og Jægersborg Dyrehave bød på en række fine fund. I Cottageparken blev der, trods manglende græsslåning, fundet Rustrød Skælrørhat og den meget sjældne Bleg Rørhat. Den er i tilbagegang, men har flere mycelier i parken. I Dyrehaven blev der på overdrevene fundet den sjældne Trefarvet Bruskhat foruden en håndfuld smukke arter af vokshatte. Af vedboende svampe blev Kobberrød Lakporesvamp, Kroghåret Spejlporesvamp og en meget højtsiddende Skællet Stilkporesvamp beundret. Sommer-Østershat, lidt skørhatte og en heksering af Elledans-Bruskhat var turens spiselige udbytte.

I weekenden i slutningen af august blev der afholdt 3 ture på Sjælland til hhv. Jægerspris Nordskov, Danstrup Hegn og Aldershvile Skov / Bøndernes Hegn. Vejret var skønt, men svampefloret var stadig noget sparsomt. Mellem 30 og 50 arter blev noteret på turene. Karl-Johan boomet lod stadig vente på sig.

Efterår

Hekseringsturen den 2. september gik til Gribskovs nordlige del. Turen var karakteriseret ved mange spisesvampe. Især var der mange Broget Skørhat og Spiselig Skørhat, men også flotte Spiselig Rørhat, Punktstokket Indigo-Rørhat og en del Almindelig Kantarel fyldte i kurvene. Godt 20 arter skørhatte blev noteret på turen. Dagens sjældenheder var at finde blandt mælkehattene. Som på turen til Nyrup Hegn blev der fundet Grønplettet Mælkehat, og den ligeledes sjældne Spiselig Mælkehat, der er en eksklusiv spisesvamp, blev fundet i en håndfuld eksemplarer.

I september var der mange ture hver weekend. På den offentlige tur til Tisvilde Hegn på svampenes dag den 6 september, var der 32 deltagere. De fleste fik mellem 100 og 200 gram kantareller i kurvene, for kantarellerne var godt i gang efter at have været svære at finde under augusttørken. De fleste eksemplarer var dog små, men ind imellem fandt vi mycelier med pæne eksemplarer, som vi kunne være bekendt at samle. Ellers var dagens svamp Brun Kam-Fluesvamp, der stod overalt i både løv- og nåleskov. Lidt rørhatte blev det også til: Spiselig Rørhat, Brunstokket Rørhat, Filtet Rørhat og div. arter slimrørhatte og skælrørhatte.

Årets udstilling i Torvehallerne blev atter en succes. Der kom mange af interesserede forbi vores udstilling den 12. september på Israels Plads i København. I dagene inden var der samlet svampe i Nordsjælland og på foreningsturen til Isaberg i Sverige, så der var svampe nok til at fylde bordene. Som noget nyt havde vi i år et bord, hvor der blev udstillet farvesvampe og forskellige håndarbejder lavet med svampefarvet stof og uldgarn.

SVAMPEAAR2015-6

Svampeudstilling i Torvehallerne. Foto: Anne Storgaard

Suppeturen til Hvidekilde i Gribskov den 13. september var i år velsignet med utrolige mængder af Spiselig Rørhat / Karl Johan. Fra man trådte ud af bilerne, kunne man samle talrige frugtlegemer til brug i suppen. Det er vist første gang, at vi har kunnet smage en suppe lavet næsten kun på Spiselig Rørhat. Fremmødet var dog ikke så stort som tidligere år. Der var en del medlemmer, der hermed gik glip af årets første store Karl Johan dag. Deltagerne fik også serveret kantarelstuvning. Dog var en del af kantarellerne samlet i Hornbæk Plantage et par dage i forvejen.

8 personer fandt 125 arter på hekseringsturen til Store Bøgeskov ved Ringsted 16/9. Generelt var der få eksemplarer af hver art, og kun Rank Koralsvamp var meget talrig. Af spiseligt blev der fundet Røggrå Gråblad og lidt forskellige rørhatte. Dagens mest interessante fund var Ildhåret Mørkhat og Kødfarvet Troldhat. Turen til Nørreskoven ved Furesøen den  19. september var udbyttemæssigt overdådig. Som et udsnit af dagens interessante fund kan nævnes Klidhat, Kastanie-Kammerrørhat, Giftrød Skørhat, Elle-Kulsnegt, Rod-Rørhat, Løv-Tjereporesvamp på tre stammer, talrige Pindsvine-Støvbold og Vellugtende Løvtrøffel. Alle deltagere fik også spisesvampe med hjem, bl.a. de første Stor Trompetsvamp. Dagens svampe var dog Fluesvampene.

Turen til Ryget Skov den 20. september havde 17 deltagere. De 14 af dem holdt ud hele turen, hvad der var lidt overraskende, for det øsede ned hele den første time. Flertallet havde ikke de store erfaringer med svampe. Nogle ikke-medlemmer havde været forbi Torvehallerne lørdagen før og hørt om foreningen der. Der blev fundet mange svampe fra alle større slægter. Af spisesvampe blev der samlet mange Spiselig Rørhat / Karl Johan. De mest interessante arter var Spiselig Mælkehat, Pælerods-Tåreblad og – igen- Klidhat, der måske har en god sæson i Nordsjælland. Samme eftermiddag var der 110 deltagere på turen i Hareskoven. Også her blev der gjort fine fund f.eks. Snyltende Rørhat og Koglerørhat.

Masser af regn de foregående dage betød, at der var svampe overalt i skovbunden på Hekseringsturen til Store Dyrehave den 23. september. Foruden div. arter spisesvampe var dagens svampe slørhattene. Den sjældne Grønskællet Parasolhat blev fundet på hele 3 mycelier vidt forskellige steder på turen.

25, september repræsenterede to medlemmer af lokalafdelingen foreningen ved Kulturnatten i Helsingør på det nye Kulturværft. Vi havde lavet en stor svampeudstilling med alle de mest almindelige spise- og giftsvampe foruden sjældenheder som Rosamælket Mælkehat og Drue-Koralsvamp, samtidig delte vi svampesuppe ud, hvilket var særdeles populært. Udstillingen blev akkompagneret af visesang, digtoplæsning, harmonikaorkester og elektronisk musik, og vi havde mulighed for at præsentere svampe for personer fra mange forskellige segmenter.

SVAMPEAAR2015-7

Kulturnat i Helsingør. Foto: Tobias Bøllingtoft

Den 26. september var 20 personer på tur i Lyngby Åmose i herlig sensommersol. Af spisesvampe blev samlet mange Birke-Skørhat, Prægtig Skørhat og Afblegende Skørhat. Det lykkedes også at finde to eksemplarer af Velsmagende Mælkehat. Sjældenhederne var også i hopla.  På vejen ned til mosen fra Nybro Kro fandtes Rufodet Munkehat på flisblandet jord. I selve mosen var Kantarel-Vokshat talrig. Rodmorkel, der i Åmosen har en af sine mest stabile danske bestande, men ikke ses hvert år, var fremme med mindst 50 frugtlegemer indenfor samme område. Flere turdeltagere betvivlede, at arten kunne være sjælden, fordi vi fandt så mange. Dagens bedste fund var dog den meget sjældne Lak-Skørhat i fugtigt tørvemos under gran.

Turen til Bønnet Skov på østsiden af Falster dagen efter var noget mere tørkeramt, men vi fandt dog en del svampe alligevel. Lidt skørhatte, rørhatte og Trompetsvamp kom i kurvene til spisebrug. Dagens svamp var nok Kugleknoldet Fluesvamp. Den var til gengæld talrig. Af sjældenheder blev der bl.a. fundet et par unge eksemplarer af Satans Rørhat og Tenstokket Rørhat, mens den bitre Rod-Rørhat var ret talrig på kystskrænten under bøg. Ved frokosttid blev svampene gennemgået i høj sol og smukt sensommervejr på stranden neden for kystskrænten. Onsdag sidste dag i september var der hekseringstur i den nordligste del af Gribskov. Mængden af spisesvampe var begrænset, men der var mange arter fremme herunder sjældenheder som Gulfnugget Sneglehat, Flammeporesvamp og Cinnober-Slørhat. Sidstnævte vagte begejstring hos et medlem af Farvegruppen, der var med på turen. Om aftenen samme dag var foreningen repræsenteret ved arrangementet Vin og Videnskab arrangeret af Københavns Universitet. Til lejligheden havde vi indsamlet langt over 100 arter, der blev udstillet til glæde for de 150 interesserede gæster.

SVAMPEAAR2015-8

Der fremvises Cinnober-Slørhat. Foto: Tobias Bøllingtoft

Den 7. oktober var der hekseringstur til pinseskoven på Vestamager. Lokaliteten havde ikke fået meget regn i den foregående periode, men en håndfuld arter var alligevel talrige: Rød Fluesvamp, Falmende Skørhat, Violetgrå Mælkehat, Dunet Mælkehat og Skægget Mælkehat. De to sidstnævnte blev indsamlet til nedsaltning. Turlederen kendte en yngre beplantning med mange pigsvampe, der blev dagens spisesvampe. Af mere specielle arter blev der fundet Filtstokket Læderhat og Korkagtig Østershat. På hele turen stormede det, men det betød, at der blev blæst store flokke af trækkende traner ind over os, et smukt syn, der fik os til at udholde blæsten.

Søndag den 11. oktober gik turen til Rørvig Plantage og Højsandet. Vejret var meget smukt, men noget køligt. Der var en del svampe fremme, men mest almindelige arter som Kugleknoldet Fluesvamp, Almindelig Netbladhat, Grovporet Rørhat og div. arter Mælkehatte. Det var i sandjorden lige nord for plantagen, at vi fandt de fleste svampe. Især vakte flere mycelier med Ægte Ridderhat interesse. De samles nu ikke længere til spisebrug, men da de kun sjældent ses på foreningsturene på Sjælland, er det altid godt med et gensyn. Den 18/10 slog turene i Hareskoven den hidtidige deltagerrekord, da 150 fremmødte gav de to turledere nok at se til.I Oktober blev der holdt diplomprøver på Sjælland og alle syv, der gik op, bestod.

Den 1. november blev der afholdt Hubertusjagt i Jægersborg Dyrehave, men samtidig en svampejagt, hvor der blev fundet fine arter som Skarlagen Vokshat, Pindsvinepigsvamp og Ved-Tragthat. 4/11 blev hekseringssæsonen traditionen tro afsluttet med en tur i Vestskoven med bål og servering af kryddersnapse. Dagens mest spændende fund var uden tvivl den meget sjældne Hasselporesvamp på eg.

Den 21. november slog det milde efterårsvejr pludselig om, og der kom både frost og meget sne på Sjælland. Et af de få steder, der gik nogenlunde fri, var Hornbæk Plantage, hvor vi dagen efter afholdt vores traditionelle tur med efterfølgende frokost i Bryghuset midt i plantagen. Specielt var skoven nærmest havet næsten snefri, så vi havde ingen problemer med at samle en kurvfuld svampe til demonstrationen inden frokosten. Af spisesvampe blev det til en pæn portion Tragt-Kantarel, et par Violet Hekseringshat og lidt Almindelig Kantarel. Af andre svampe kan nævnes et par bøgegrene med Krusblad, som er under genudbredelse i Danmark efter at have været forsvundet i perioden 1970-1993.

SVAMPEAAR2015-9

Krusblad. Foto: Anne Storgaard

 

 

Vinterens ekstrature

 

Det milde vejr i november og december betød, at der var masser af svampe, men få planlagte ture i kalenderen. De tre initiativtagere og turledere Jørgen Mikkelsen, Tobias Bøllingtoft og Aksel Jørgensen afholdt 10 ture, mens Lisbeth Brendstrup, der bestyrer lokalafdelingens mail-liste, rundsendte invitationer. Turene har været en stor succes med mange spændende svampefund, god opbakning fra forskellige mennesker og hyggeligt samvær. Turene er blevet holdt på både hverdage og i weekender og fordeler sig således på lokaliteter: Gribskov: 2 ture, Tisvilde Hegn: 2 ture, øvrige med 1 tur: Farum Lillevang, Midtsjælland, Smør- og Fedtmosen, Rågårds Mose, Ravnholm Skov og Mølleådalen fra Ørholm, Søllerød Kirkeskov. Herunder følger beskrivelser fra et udvalg af turene:

Ruten i Farum Lillevang (d. 1/12) var kun ca. 1,2 km lang, alligevel gik vi i fire timer, for der var mange svampe på både små og store pinde. Vi nåede op på ca. 70 navngivne arter, og der blev også fundet en mængde Foranderlig Skælhat og Judasøre.

Ugen efter (d.4/12) kom turdeltagerne på lidt af en prøve i en usædvanligt vandrig Rågårds Mose. Vi kæmpede os fra ø til ø, men kom til sidst rimeligt tørskoet igennem. Mosen var desværre ikke så svamperig som håbet, men vi så Bæltet Læderporesvamp, der synes at have haft en god sæson i 2015. Derimod var der Tragt-Kantareller, Pigsvampe og næsten spiselige Punktstokket Indigo-rørhatte i løvskoven. Dagens mest interessante fund var en lille art af skjoldbæger i en dynge hestemøg på parkeringspladsen.

Turen til Smør- og Fedtmosen (d. 11/12) var meget artsrig, men uden nogle helt specielle fund. Da regnen indhentede os, fortrak vi til Ole Terneys landsted ved Værebro, og hyggede os indenfor. Haven var også svamperig bl.a. med mange arter på de gamle frugttræer og  frugtbuske.

Solen skinnede hele dagen, på den første tur til Tisvilde Hegn ved Stængehus (d. 13/12), og mange var blevet lokket ud. På parkeringspladsen mødte vi tilfældigvis Thomas Kehlet og Ole Martin, der også var i skoven for at fotografere. Ole og Thomas fremviste de sjældne Ene-Huesvamp, Ene-Barkhat og Cinnober Grynhat. Andre gode fund var SkiveSejporesvamp, Rødgrå Krystalporesvamp og Tandet Violporesvamp. Turen var en stor succes, og vi aftalte allerede ved slutningen, at vi måtte besøge Tisvilde Hegn en gang til.

Vejret var ekstremt mildt med ca. 11 grader, men fugtigt og gråt ved vores besøg i Mølleådalen (d. 17/12). Vi gik fra Ørholm til Brede og fandt over 70 arter. Spændende fund var Vinrød Bark-Huesvamp, Kødet Stjernebold, Sen Huesvamp og en sjælden barksvamp på elm. Området har en betagende skønhed, og vi kunne nyde frokosten med lindeblomstsnaps og hjemmebagte brunkager i idylliske Brede.

22. december var vi igen i Tisvilde Hegn og denne gang også i klitterne langs kysten. Vinter-Stilkbovist, Skæv Fontænehat, Lille Fontænehat diverse stjernebolde og rødblade, var udbyttet af anstrengelserne. Inde i skoven var Purpurbrun Foldporesvamp, Kandis Bævretop og en endnu ubestemt filthat på fyr de mest beundrede fund. Der blev ikke samlet mange spisesvampe på turen, men to helt friske frugtlegemer af Almindelig Kantarel understregede, at første del af vinteren havde været usædvanligt mild.
29. december blev årets sidste tur afholdt i Søllerød Kirkeskov. Det var ret koldt, men der var stadig svampe  at finde. På overdrevet sås endnu friske Eng-Køllesvamp, Eng-Vokshat og Snehvid Vokshat, i pilekrattet blev der fundet Pude-Ildporesvamp og Trist Pastelporesvamp. Inde i skoven var der lejlighed til at beundre flotte forekomster af Løv-Tjæreporesvamp.  Under ædelgran fandt vi Blodrød-Slørhat og på fugtigt liggende pilegrene frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger. Dagens mest spændende svamp var dog en stor forekomst af den sjældne Skællet-Filthat på en nyligt væltet bøg, mens en kuriositet var Judasøre på Berberris. En god afslutning på sæsonen og en mulighed for at få brændt noget af julemaden af i hyggeligt selskab samt for at få sagt godt nytår til hinanden.

Alle opfordres til at holde øje med tilbud om flere ture i det kommende år. Vi kan ikke være sikre på at have så mildt vejr, som vi var begunstiget med i december, men husk, at hård frost, såfremt vi skulle få den, ikke er en hindring for den ihærdige svampejæger, men blot en mulighed for at undersøge krat i moser og søer, der ellers kun kan nås med båd, mens sne kun tjener som en beskyttende dyne for de vedboende arter.

Tobias Bøllingtoft 1. januar 2016
Nedenfor et udsnit af fotos fra turene.

SVAMPEAAR2015-10

Lup og kniv er uundværlige redskaber ved
indsamling, i særdeleshed af barksvampe. De
velekviperede svampejægere er Jørgen
Mikkelsen, der studerer en Hvid Tandsvamp,
mens Jørn Kofod er klar til at hjemtage belæg, og
Inger Kjærgaard ser til i baggrunden.
Fra turen til Farum Lillevang 1/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-11

Det milde vejr gav også mulighed for at
plukke spisesvampe. Her har den nye
”Diplomat” Birgitte Karlsson fundet en stamme med
friske Foranderlig Skælhat i Farum Lillevang
1/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-12

Ornitologen Frank Desting er også en ivrig
svampejæger, her ses han tage noter, til
indberetning af fund i Danmarks
Svampeatlas, på turen til Smørmosen
11/12-2015. I baggrunden ses Ole Terney med sin hund
broholmeren Katla i dybsindig samtale
med Jørn Kofod.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-13

Ole Terney byder indenfor på sit landsted
ved Værebro. Jørgen Mikkelsen, Birgitte
Karlsson og Jørn Kofod hygger sig i ly for regnen.
Fra turen til Smørmosen 11/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-14

På gyngende grund – Jørgen Mikkelsen og
Lisbeth Brendstrup kæmper sig
igennem uvejsomt terræn i Rågårds Mose 4/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-15

Pragtfuld vintersol og spændende fund
i Tisvilde Hegn den 13/12-2015.
Thomas Kehlet fremviser den sjældne Ene-Barkhat,
der bedst ses under lup, for Kirsten
Bjørnsson. Finderen er ekspert i vedlevende smældere Ole
Martin, der naturligvis har sin billehue på. I baggrunden
Jørgen Mikkelsen og Jørn Kofod.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-16

Bitte Nisbeth, med svampefarvet og
hjemmestrikket hue, undersøger
bøgestammer i det naturskønne landskab ved Ørholm
17/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-17

Af og til må der kæmpes for det helt
rigtige billede. Tobias Bøllingtoft i
Mølleåen med Ege-Labyrintsvamp 17/12-2015
– de øvrige mykologer blev på det tørre.
Foto: Bitte Nisbeth.

SVAMPEAAR2015-18

Hygge med hjemmebagte småkager
og lindeblomstsnaps, serveret
under ældgamle stynede
lindetræer i det historiske Brede
17/12-2015. Aksel Jørgensen og
Lisbeth Brendstrup diskuterer dagens fund, mens
Jørgen Mikkelsen og Bitte Nisbeth
lytter interesseret.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-19

En flot forekomst af den engang
næsten uddøde Løv-Tjæreporesvamp beundres af Jørn
Kofod, Anna-Klara Kjeldgaard, Jørgen
Mikkelsen og Grith Styrck
Carlsen i baggrunden ses Lisbeth
Brendstrup i drøftelse med Aksel
Jørgensen. Fra turen til Søllerød
Kirkeskov 29/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-20

Den sjældne Vinrød Bark-Huesvamp var ikke kendt fra
Ørholm/Brede, før de viste
eksemplarer blev fundet på
barken af en ældgammel pil på
turen til lokaliteten 17/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-21
Potentielt spændende – en filthat
på fyr, der endnu venter på
Thomas Læssøes falkeblik –
og lysmikroskop. Fra turen til
Tisvilde Hegn 22/12-2015.
Foto: TobiasBøllingtoft.

SVAMPEAAR2015-22

Stor forekomst af den sjældne
Skællet Filthat fra turen i
Søllerød Kirkeskov 29/12-2015.
Foto: Tobias Bøllingtoft.
Se alle billeder fra årets Hareskov-ture her: