Svampeåret på Sjælland 2016

Ved Jørn Kofod (red.) og lokalafdelingens turledere

Svampeåret 2016 startede isnende koldt, men der var stadig gang i ekstraturene, som blev sendt ud over lokalafdelingens mailliste. Der mødte en halv snes deltagere frem hver gang, og der var adskillige fine solskinsdage imellem.

Onsdag 10. februar, Tokkekøb Hegn. Turen gik fra P-pladsen ud til Stumpedyssevej lige over for Kildebakker. Det er et område med blandet løv- og nåleskov og en række små vandhuller i nærheden af Store Donse Dam. Selvom det regnede og var en hverdag, mødte ti personer op. Vi fandt mange forskellige arter – herunder fem forskellige bævretoppe. (TB)

Torsdag 3. marts 2016, Mølleåen nær Ørholm. Vejret var mildt, og 11 personer mødte op. Der blev fundet op imod 30 forskellige arter af poresvampe, bl.a. den sjældne Vellugtende Læderporesvamp, Brunlig Sejporesvamp og Rosa Pastelporesvamp. Den smukke forårssvamp Krølhåret Pragtbæger var fremme i store mængder, men også Almindelig Grønskive vakte beundring.(TB)

20160303oerholm_aksel-med-vellugtende-laederporesvamp-300x225

Aksel Jørgensen med Vellugtende Læderporesvamp, 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160303oerholm_vellugtende-laederporesvamp-300x225

Vellugtende læderporesvamp 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160303oerholm_brunlig-sejporesvamp-antrodia-malicola-300x224

Brunlig sejporesvamp (Antrodia malicola) 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160303oerholm_turdeltagere-300x225

Turdeltagere 3/3/2016 Ørholm. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Torsdag 17. marts 2016, Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Antallet af arter var lavt, til gengæld blev de to meget sjældne Okkerblad og Glat Ildporesvamp noteret. Ildporesvampen, der voksede på en liggende solbeskinnet birkestamme, var indtil da ikke fundet i Nordsjælland siden 1974 – og er kun fundet en håndfuld steder i Danmark. (TB)

20160317boellemosen-i-jaegersborg-hegn_glat-ildporesvamp-300x224

Glat ildporesvamp, 17/3/2016 Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160317boellemosen-i-jaegersborg-hegn_okkerblad-5-300x224

Okkerblad, 17/3/2016 Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Bøllingtoft.

I januar startede også Hareskovturene, der i 2016 blev holdt den tredje søndag hver måned. En tur til Store Dyrehave nord 12. marts blev starten på den planlagte forårssæson. Her blev der bl.a. fundet Almindelig Sortbæger i nåleskoven.

Søndag 3. april, Rågårds Mose og Grib Skov. Denne dag var der tur efter poresvampe til flere sjællandske lokaliteter, fem personer deltog. Rågårds Mose var første stop, og her blev fundet både Skinnende Lakporesvamp og den sjældne Gran-Korkhat side om side med den almindelige Fyrre-Korkhat. En af mosens største seværdigheder Birke-Ildporesvamp ser nu desværre ud til at være død, og den stamme svampen voksede på, er væltet. I Grib Skov var der bl.a. mange stammer med den stadigt mere almindelige Løv-Tjæreporesvamp. På en privat ejendom i Nordsjælland viste den venlige ejer os rundt i sin have, hvor der både voksede Ribs-Ildporesvamp og Almindelig Ildporesvamp. Sidste stop nær motorvejen var desværre ikke så svampemæssigt givtigt som forventet, men turlederen fandt da en fin opsats fra et Rådyr. (TB).

20160304_raagaardmosegribskov_skinnende-lakpore-1-300x224

Skinnende lakporesvamp, 4/3/2016 Rågårds Mose & Gribskov. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Lørdag 16. april, Vestskoven. Vi gik i Vestskoven efter stenmorkler og andre forårssvampe. Vi var særdeles heldige, idet den meget sjældne Kæmpe-Stenmorkel var fremme med 27 talte frugtlegemer. Den lidt mere almindelige Udbredt Stenmorkel blev set flere steder i skoven, og her talte vi over 20 frugtlegemer i og omkring nåletræsstubbe. Der var for årstiden ret mange lamelsvampe fremme, bl.a. Gyldengrå Munkehat og Gran-Svovlhat. I alt fandt vi ca. 30 arter af svampe, men vi så ikke rigtig efter pore- og barksvampe, der ofte er for nedadgående på denne årstid. Frokosten indtog vi i herligt solskin ved området Mønterne. (TB).

20160416vestskoven_-frokost-300x225

Frokost, 16/4/2016 Vestskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

20160416vestskoven_kaempe-stenmorkel-1-300x225

Kæmpe-stenmorkel, 16/4/2016 Vestskoven. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Fredag 22. april, Tisvilde Hegn. På en af de første lune forårsdage drog godt 20 medlemmer på tur i Tisvilde Hegn for at kikke efter bl.a. Ægte Stenmorkel. Der var adskillige frugtlegemer fremme på flere mycelier langs Lars Anders Linje nord for Røhls Dam. Også Almindelig Sortbæger blevfundet flere steder. Af hatsvampe blev der bl.a. noteret Tidlig Dansehat, Gråbrun Mørkhat og Mycena silvae-nigra, men ellers var det mest pore- og barksvampe, der blev set på turen. (AS)

Søndag 10.juli, Grønnekilde Gribskov. Maj og starten af juni var ret tør, mens den megen regn vi fik til Sankt Hans og indtil midten af juli satte godt gang i mycelierne, så kantarelturen i Gribskov i midten af juli satte alle rekorder med hensyn til kantareller. Der var ikke muligt at spise alle de kantareller, der blev bragt ind til tilberedning ved Grønnekilde. Flere deltagere fik også pæne portioner med hjem. (AS)

Søndag 31.juli, Gribskov. I slutningen af juli blev det igen tørt, men der var alligevel en del svampearter fremme på turen den 31. juli. Godt 80 arter blev noteret, bl.a . rørhatte, skørhatte og ikke mindst fluesvampe, hvor vi i frokostpausen kunne demonstrere alle de almindelige arter af fluesvampe. Dagens sjældenheder var Stødrørhat på rodknolden af en væltet lærk, Flammeporesvamp på liggende nåletræstamme og sidst, men ikke mindst, et stort mycelium med ca. 20 frugtlegemer af Spiselig Mælkehat.(AS)

Søndag 28. august, Jægerspris Nordskov. Der var i alt mødt 12 deltagere op ved Skoven kirke. Det var en smuk dag og et veloplagt og forventningsfuldt publikum, fordi der var faldet nedbør i lang tid. Vi gik den sædvanlige tur ud til et område med pyntegrønt, hvor der for to år siden blev funder mere end 50 kg Karl Johan-svampe (Spiselig Rørhat). Men det viste sig at der kun blev fundet en enkelt Karl Johan og nogle Brune Skælrørhat(?) Der blev kun fundet omkring 25 arter almindelige svampe. Det skal dertil sige, at vi undlod at indsamle de ordinære kulkernesvampe og poresvampe. Da der ikke var nogen spiselige svampe, benyttede turlederen lejligheden til at præsentere de spiselige planter vi fandt. Deltagerne var meget tilfredse med turen, selvom de ikke fandt mange svampe. (JKO)

Søndag 4. september, Storskoven Hvalsø. En regnsfuld dag efter en lang tørkeperiode. Vi var en snes stykker, der havde trodset det dårlige vejr. Desværre var det ret begrænset, hvad der var af spisesvampe. En enkelt havde fundet et mycelium med pigsvampe på toppen af en lille bakke i bøgeskov. Men ellers var der ikke det store, men mindre fund af ikke-spiselige svampe såsom Plettet Fladhat m.fl. Desuden blev en del poresvampe bestemt. (JF)

Slutningen af august og det meste af september var vejret ret tørt. I september havde vi flere uger med sommervejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader om dagen. Heldigvis var der en enkelt dag, den 4. september, hvor vi fik meget regn. Mycelierne tørrede derfor ikke helt ud, så der var knapt 200 arter svampe på udstillingen ved Torvehallerne den 10. september. Vi havde dog fået forstærkning med indsamlede svampe fra en foreningstur til Hallandsåsen dagen før.(AS)

Lørdag 10. september i Fredensborg Slotspark. Vi var fem flittige svampeinteresserede som måtte konstatere, at tørken også var tydelig i Fredensborg, selv om hedebølgen først kom ugen efter. Det blev kun til ca. 30 arter i alt og ikke noget interessant. Dog fandt vi et meget flot og friskt frugtlegeme af Tueporesvamp som det eneste spiselige, som vi dog kun tog lidt af.(HM)

Søndag 11. september, Egebæksvang. På denne tur blev der især samlet skørhatte og rørhatte. På flere mycelier var Snyltende Rørhat fremme. Den art ser ud til at have haft et godt år i år i den tørre og varme sensommer.(AS)

Lørdag 17. september, Grevinge Skov. En mild septemberdag efter en længere tørkeperiode. Turen var arrangeret i samarbejde med Nordvestsjællands Naturhistoriske forening (NVNF.dk). Vi var en snes stykker, der mødtes, dog kun én fra Svampeforeningen ud over turlederen. Resten af gruppen var fra NVNF. I den vestlige del af skoven fandt vi mange Brunstokket Rørhat og en del Karl Johan. Herudover kantareller i pæne mængder. Foranderlig Skælhat og Østershat fandt vi også.(JF)

Lørdag 24. september, Gribskov ved Skovskolen, Nødebo. Denne heldagsekskursion startede ved P-pladsen over for Skovskolen, tæt på Esrum sø. Der var mødt 16 veloplagte deltagere. Vi gik først til overdrevet bag Skovskolen. Her fandt vi den meget i øjenfaldende Gul Vokshat, som der var flere der gerne ville se. Derefter gik vi igennem det store granskovområde på vej til Syvstjernen. På bakkerne i granskoven plejer der at være Tragtkantareller, men dem fandt vi ikke nogen af. Der blev fundet en enkelt Bøge-Slørhat samt de meget almindelige Okkergul Skørhat. (JKO)

Søndag 2. oktober, Aldershvile skov ved Bagsværd. Med et opmøde på seks travede vi gennem en næsten svampetom skov. Dog fandt vi af spiseligt lidt Foranderlig skælhat samt Filtet Rørhat og Rødsprukken Rørhat. Af mere markante arter var Tvefarvet Lædersvamp. Og så var dejligt at se at Løv-Tjæreporesvampen havde bredt sig på mange stammer. I alt fandt vi vel omkring 40 arter. (HM)

Søndag 2. oktober, Danstrup Hegn/Krogenberg Hegn. Først omkring 1. oktober kom regnen. Det var dog meget sparsomt med svampe på turen til Danstrup Hegn/Krogenberg Hegn. Kun godt 50 arter blev noteret. Lidt spisesvampe kom dog i kurvene. Et meget flot eksemplar af Spiselig Mælkehat, lidt Foranderlig Skælhat, et par Punktstokket Indigo-Rørhat og lidt skørhatte. Dagens lektier var indsamling af slørhatte til gennemgangen på begynderkurset og til Åbent hus. Vi samlede kun tre arter på turen: Violetrandet Slørhat, Høj Slørhat og Ildelugtende Slørhat. Det var en meget ringe høst i starten af oktober, hvor artsantallet på turene plejer at ligge langt over 100 arter. (AS)

Søndag 9. oktober, Hannenov Skov på Falster. Det havde ikke hjulpet på artsantallet i den forløbne uge, måske fordi Lolland og Falster stadig var det tørreste sted i Danmark, og vi var kun fire på turen. Det regnede dog fra start til slut på, så det gav håb om et par gode uger i slutningen af sæsonen.(AS)

Søndag 9. oktober, Frederiksdal skov ved Furesøen. Endnu en tur med ret få deltagere (fem), folk havde fornemmet at svampene har svigtet i år. Vi gennemsøgte skrænten til Furesøen ret grundigt, men måtte igen konstatere at der var få svampe. I alt fandt vi omkring 35 arter og ingen spisesvampe overhovedet. Der var heller ingen slørhatte eller rørhatte. Mest interessant var nok Sortskællet Ridderhat samt Naftalinskind.(HM)

Lørdag 15. oktober, Ulkerup Skov. En blæsende, men tør dag. Turen var arrangeret i samarbejde med Nordvestsjællands Naturhistoriske forening NVNF. Vi var en snes stykker, der mødtes, hvoraf ca. halvdelen var fra Svampeforeningen. Mængden af svampe var ret begrænset, men vi fandt ret mange forskellige arter. Blandt de gode spisesvampe var pigsvampe, Karl Johan, Punktstokket Indigorørhat, Tåge-Tragthat, Foranderlig Skælhat, Stor Løghat m.fl. Desuden et par andre rørhatte i gruppen rødsprukken, filtet m.fl, fluesvampe (Rød og Kugleknoldet Fluesvamp), en stor stilkporesvamp og en mængde andre ikke-spiselige svampe, hvoraf en del tilhørte gruppen af små brune hatsvampe, som vi ikke var i stand til at sætte navn på. (JF)

Søndag 16.oktober, Bidstrup skovene NV. Turens første del gik gennem ædelgran, hvor der var kommet en del forskellige svampe frem. I alt blev der fundet omkring 60 arter på turen. Vi var kun seks på turen, så der var god lejlighed til at kigge sammen på det, vi fandt. Spisesvampe, som der ellers ofte er mange af i denne skov, var der næsten ingen af. Der blev dog fundet Foranderlig Skælhat i et parti med bøgeskov. (KB)

Søndag 16. oktober, Hareskoven. Dette var en jubilæumstur, idet der var tale om tur nr. 75. Vejret var gråt, men det afholdt ikke mere end 150 personer fra at møde op. Det svampemæssige udbytte var rimeligt, og der blev fundet en del Foranderlig Skælhat og enkelte flotte Karl Johan’er. Af mere sjældne fund kan nævnes: Brunfiltet Orangekantarel, Olivengrå Slimrørhat, Børstepigsvamp og Krave-Sjernebold. Turledernes overskud og engagement bevirkede, at det uhyre velbesøgte arrangement forløb i en hyggelig atmosfære, og det lykkedes at formidle Svampeforeningen på bedste vis til de mange interesserede mennesker.(TB)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hareskovstur nr. 75, 16/10/2016. Jørn Gry ved svampebordet. Foto: Tobias Bøllingtoft.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hareskovstur nr. 75, 16/10/2016. Birgitte Karlsson gennemgår svampe med en familie. Foto: Tobias Bøllingtoft.

Onsdag 26. oktober, Jægersborg Dyrehave. 18 personer deltog i turen til Jægersborg Dyrehave 26. oktober, hvilket er flot for en hverdagstur.

Dyrehavens storslåede natur gør altid lokaliteten et besøg værd, men denne dag lykkedes det også at finde en række sjældne svampearter på både stammer, muldbund og overdrev. Af fine fund kan nævnes de rødlistede Møllers Parasolhat, Røbrun Vokshat, Kobberrød Lakporesvamp, Krusblad og hele to stammer med flotte frugtlegemer af den smukke Koralpigsvamp.

Dagens bedste fund var den lille Hede-Fontænehat, der kun har 12 bekræftede danske indsamlinger siden 1964 i Danmarks Svampeatlas.(TB)

s-koralpigsvamp-1-jaegersborg-dyrehave-26-10-2016-foto-tobias-boellingtoft

Koralpigsvamp 26/10/2016, Jægersborg Dyrehave. Foto Tobias Bøllingtoft.

Tilfreds finder med koralpigsvamp. Foto: Tobias Bøllingtoft

Turdeltager med Koralpigsvamp 26/10/2016, Jægersborg Dyrehave. Foto Tobias Bøllingtoft.

Søndag d 6. november i Vestskoven ved Herstedøster: Vi var ialt syv, som endelig kunne konstatere at nedbøren havde fået fat i svampe. Vi fandt således pæne mængder af Skamløs Champignon samt store mængder helt frisk Tåge-Tragthat. Det betød desværre også at der endnu ikke var basis for Snyltende Posesvamp. Til gengæld var der rigelig mængder af den smukke Stød-Fontænehat samt Rødmende Trævlhat. Af andre arter kan nævnes Krumskællet Skælhat og Foranderlig Skælhat begge på samme granstød samt store mængder af Randbæltet Hjelmhat og lidt Gran-Svovlhat samt Enlig Svovlhat og Kastanjebrun Parasolhat. Vi fandt vel omkring 70 arter. (HM)

Søndag 20. november, Hareskoven. Dette var Hareskov-tur nr. 76. På denne tur deltog ca. 90 personer. Der var 2 turledere med, Ole Terney og Jørn Gry. Vejret var fint (vi har heldige at regnen og blæsten først kom efter, at turen var slut). Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der Violet Hekseringshat og visse andre arter, samt den giftige Randbæltet Hjelmhat. Der blev fundet ca. 80 arter, hvoraf mange blev affotograferet efter turen og kan ses her. (OT)

 

Bidrag fra

Tobias Bøllingtoft (TB), Anne Storgaard (AS), Jørn Kofod (JKO), Jens Folke (JF), Henrik Mathiassen (HM), Kirsten Bjørnsson (KB), Ole Terney (OT)