Svampeåret på Sjælland 2017

Ved Jørn Kofod (red.) og lokalafdelingens turledere

I 2017 startede svampeåret igen med et par ekstrature der blev annonceret over lokalafdelingens mailliste.

Fredag 13. januar, Dyrehaven ved Raadvad. Syv personer mødte op og fik et par herlige timer i det naturskønne område ved Mølleåen.

En pind med Kliddet Fnughat bliver studeret nær Rådvad Port. Foto Tobias Bøllingtoft.

Det lykkedes at finde en række smukke og ret sjældne svampe herunder Kobberrød Lakporesvamp, Skinnende Lakporesvamp, Grågul Sodporesvamp, Krusblad og Løv-Tjæreporesvamp. Flere kørte efterfølgende til Hjortekærsvej og så den sjældne Grov Lakporesvamp, og vi kunne således prale med at have fundet fire af de fem danske arter af Ganoderma. Vi hyggede os med frokost ved naturskolen, og i åen bag ved underholdt flere meget aktive vandstære. (TB)

Søndag 15. januar startede det faste program. I løbet af året nåede vi op på 57 programsatte ture, herunder 12 Hekserings-ture.

Det blev en fin svampesæson der startede allerede om foråret med flere morkler end vi har set de foregående år. Sommeren var våd og blev aldrig rigtig varm, men svampemæssigt var der ikke noget at klage over. Der var kantareller og skørhatte i mængder, og de første trompetsvampe blev fundet allerede sidst i juli. Med rørhattene blev det dog på det jævne, og i august var nogle skove begyndt at tørre ud. Men regnen kom igen, og hele sæsonen var der svampe at se i skoven. I oktober var der igen god gang i spisesvampene – det er længe siden der er fundet så mange trompetsvampe, og tragtkantareller var der også rigeligt af.

Mandag den 6. november kom nattefrosten og mindede om at sæsonen for bladhatte var ved at være slut. Men poresvampe, barksvampe og andre vintersvampe kunne vi stadig glæde os over. Et udvalg af sæsonens ture er omtalt i det følgende.

15. januar, Hareskoven. På denne tur deltog 11 personer. Der blev fundet ca. 30 arter, bl.a. Almindelig østershat. Se Hareskov-tur nr. 78. (OT)

Koldt og klart på Hareskov-turen i januar. Foto Ole Terney.

Søndag 19. februar, Hareskovn. På denne tur deltog fire personer. Et snelag i skoven var lige forsvundet. Af spisesvampe-arter blev der fundet østershat og fløjlsfod, i alt blev der fundet ca. 30 arter. Se Hareskov-tur nr. 79. (OT)

Lørdag 11. marts, Hejede Overdrev, Hvalsø. I alt otte ’svampenørder’ deltog i turen, der forløb i pragtfuldt vejr. Fuld sol, og meget svag vind. Der blev kun fundet en enkelt af de lovede Stor Dukatbæger, som lederen havde lovet masser af. ’Skovtroldene’ havde forsømt at skære pyntegrønt for to år siden. Bøgefods-Kulhals var nok det mest spændende fund i skoven. Bagefter tog syv af de fremmødte videre sydpå til en sikker forekomst af Krølhåret Pragtbæger, nær ved Jystrup. Og dém var der masser af, om end der er set større frugtlegemer på lokaliteten! Der blev i alt fundet ca. 45 arter på selve turen. (BWP)

Frokost ved Avnsø. Foto Bjørn W. Pedersen.

Søndag 19. marts, Vestskoven og Ejby mose. Den 19. marts var der tur efter vedboende svampe i Vestskoven med Henrik Mathiassen som turleder. Der var mødt syv personer op, selvom vejret var bidende koldt, heldigvis var svampene med os, og dagen bød på en række fine fund – dog uden store sjældenheder. Der blev fundet i alt 58 arter, heraf 19 poresvampe.

Første stop var Vestskoven ved den sædvanlige “stenmorkelparkeringsplads”. Der var få arter i løvskoven, men ædelgranplantningerne var fyldt med svampe. Vi fandt bl.a. Stor Dukatbæger, Krølhåret Pragtbæger (på flere pilegrene) og de første eksemplarer af Udbredt Stenmorkel var også fremme, foreningens stenmorkeltur til lokaliteten ligger ellers først sidst i april. Det var ikke kun blandt sæksvampene, at der var fine arter fremme. Af hatsvampe fandt vi flere huesvampe, bl.a. Klor-Huesvamp, og friske eksemplarer af Gyldengrå Munkehat, det tidligste jeg har set denne art.

Vi kørte efterfølgende videre til en anden sektion af Vestskoven, hvor der var blandet skov med både hassel og fyr. På hassel fandt vi nydelige klynger af Hassel-Læderskive og Mørkfiltet Barkhat. På fyr lykkedes det at finde både Rødgrå Krystalporesvamp og den sjældne Kandis-Bævretop, som vi ellers kun ser på turene til Tisvilde Hegn. Rødlig Okkerporesvamp blev også indsamlet i et enkelt eksemplar. Til gryderne var der Gul Fløjlsfod og Alm. Judasøre. Til frokosten bød turlederen på hjemmebrygget øl.

På vejen hjem kørte vi til Ejby Mose, der er en mose med masser af liggende dødt ved af bl.a. pil, poppel og bævreasp. Vi så mange stammer med Pile-Ildporesvamp og Alm. Ildporesvamp, og Jørn Berril fandt en stamme med 14 frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger, en art, der er meget fremme i øjeblikket. (TB)

Søndag 19. marts, Hareskoven. På denne tur deltog seks personer. Der blev fundet ca. 20 arter, bl.a. Krølhåret pragtbæger (Sarcoscypha austriaca). Se Hareskov-tur nr. 80. (OT)

Søndag 16. april 2017, Hareskoven. På denne tur deltog 9 personer. Af spisesvampe var der Foranderlig Skælhat og Alm. Østershat. Der blev fundet ca. 25 arter. Se Hareskov-tur nr. 81. (OT)

Mandag 17. april, Tisvilde Hegn. 12 svampefolk tog på tur i Tisvilde Hegn en kold anden påskedag for især at se efter stenmorkler. Vi var meget heldige i år. Der var adskillige mycelier af Ægte Stenmorkel med i alt mere end 50 frugtlegemer på de kendte mycelier ved Lars Anders Linje, og der blev fundet nye mycelier på Tisvildevejen og på Stængehagevej. Også Udbredt Stenmorkel blev set på turen, dog kun på et enkelt mycelium. Sortbæger var fremme, men ikke så mange som i tidligere år. I alt 55 arter blev noteret på turen, bl.a. nogle meget smukke frugtlegemer af Purpurbrun Foldporesvamp. (AS)

Ægte stenmorkel. Foto Anne Storgaard.

Søndag 21. maj, papirfremstilling og svampefarvning, Hornbæk. Den 22 april 2017 havde farvegruppen arrangeret en dag i Bryghuset Hornbæk hvor vi fremstillede papir af forskellige poresvampe. Vi havde Liza Johansson fra Sverige som underviser. Liza er ekspert i papir af poresvampe og fremstilling af svampepigment til akvarelmaling.Vi havde en fin dag og fik fremstillet en masse papir i forskellige farver og størrelser. Der var godt fremmøde, idet ca. 25 medlemmer af foreningen deltog. (JA)

Bryghuset. Der blev fremstillet papir af poresvampe. Foto Jytte Albertsen.

Søndag 21. maj, Hareskoven. På denne tur deltog ca.syv personer. Af spisesvampe var der Vårmousseron. Der blev fundet ca. 15 arter. Se Hareskov-tur nr. 82. (OT)

Mandag 5. juni, Gribskov, Tumlingevang. I alt syv deltagere mødte frem til 2. Pinsedags svampetur i Tumlingevang. Vejret var fint fra starten: den smule blæst, der var, kom fra vest, og solen skinnede fra starten. Der blev kun fundet 18 svampearter, men dagens svamp var nok Punktstokket Indigo-rørhat, der blev fundet i pæne mængder. Turens mest diskuterede svamp, fundet på bøg af Arturo Vilas, ledte tankerne hen på Sejhat eller Læderhat, men endte med at blive bestemt som en Sommer-Østershat. Vejret holdt tørt på hele turen, selv om der trak nogle skyer op til sidst. (BWP)

Søndag 18. juni, Hareskoven. På denne tur deltog 18 personer. Af spisesvampe var der mange Sommer-rørhat, desuden Spiselig Skørhat, Bleg Kantarel. Der blev fundet ca. 30 arter. Se Hareskov-tur nr. 83. (OT)

Søndag 2. juli, Ørholm og Ravneholm. Taphrina farlowii blev fundet på glansbladet hæg, grovporet ildporesvamp på død havtorn, agurkehat og grå slimslør var tidligt på færde, dem ser vi normalt først senere på sæsonen. (AJ)

Søndag 16. juli, Hareskoven. På denne tur deltog 17 personer. Af spisesvampe var der Karl Johan, Gran-Mælkehat, Sommer-rørhat, Tenstokket rørhat, Alm. Kantarel, Broget skørhat, Abrikos-skørhat, Rosa-Skørhat, Sommer-Østershat, Punktstokket Indigo-rørhat, Rødgul Pigsvamp, Gulhvid Champignon, Rhabarber-Parasolhat, Spiselig Skørhat, Rødsprukken Rørhat, Spanskgrøn Skørhat, Rødmende Fluesvamp, Stor Skørhat, Krystal-Støvbold. Der blev fundet ca. 70 arter. Panter-fluesvamp blev fundet. Se Hareskov-tur nr. 84. (OT)

Søndag 30. juli, Gribskov Mårum. På trods af DMI’s varsling af både styrtregn, torden og kraftige vindstød kom ca. 30 svampeentusiaster til mødestedet. Turen bød på mange arter, herunder mange spiselige, men også spændende koralsvampe, endnu ikke bestemt. Rørhattene var i undertal, hvorimod skørhattene dominerede. Flere arter af fluesvampe og slørhatte var repræsenteret. Efter demonstrationen kom regnen, og det blev voldsomt. Men det var jo varslet, så de fleste tog det med godt humør. God svampetur i det nordsjællandske. (JV)

Søndag 20. august, Hareskoven. På denne tur deltog ca. 40 personer. Af spisesvampe var der bl.a. mange trompetsvampe og enkelte Karl Johan samt små kantareller og nogle østershatte. Der blev fundet ca. 110 arter. Grøn fluesvamp og Panter-fluesvamp blev fundet. Se Hareskov-tur nr. 85. (OT)

Søndag 20. august, Frederiksværk-skovene. Denne tur var planlagt, for at vi kunne se Flosset Fluesvamp i Arresødal Skov. Den plejer at være fremme omkring 20. august, men vi havde desværre ikke held med os. Generelt var svampene ret få, men sneglene talrige. Lidt kantareller og nogle få rør- og skørhatte kom der dog i kurvene.

Det bedste område var parken ved Arresødal. Den svamp, der vakte mest opsigt var Sortblånende Rørhat. Den ser vi ikke så tit. Men ellers blev der set Hassel-Mælkehat, Grønhalset Skørhat, Spiselig Rørhat m.m. i parken, og lige bag Arresødal blev der samlet kurve fulde af Almindelig Østershat på en liggende bøgestamme. (AS)

Sortblånende Rørhat fra Arresødal. Foto Anne Storgaard.

Søndag 27. august, Jægerspris Nordskov. Der var i alt mødt 10 deltagere op ved Skoven kirke. Det var en fin dag med godt vejr og et veloplagt og forventningsfuldt publikum, fordi der var faldet nedbør i lang tid. Vi gik den sædvanlige tur ud til et område, hvor der for tre år siden blev fundet mere end 50 kg Karl Johan-svampe (Spiselig Rørhat). Der blev dog kun blev fundet en enkelt Karl Johan. Men til gengæld fandt vi mange Bleg kantarel, ca. 5 kg i et nærliggende område. En af deltagerne gjorde meget ud af at alle skulle have mulighed for at få nogle af denne pragtfulde spisesvamp. Der blev kun fundet omkring 40 arter almindelige svampe. Det skal dertil sige, at vi undlod at indsamle de ordinære kulkernesvampe og poresvampe. Deltagerne var meget tilfredse med turen. (JKO)

Lørdag 2. september, Bidstrupskovene, Avnstrup. Vi var 15 deltagere på lørdagens tur gennem den sydvestlige del af Bidstrup skovene med udgangspunkt i Avnstrup. Vejret var smukt med høj sol, og der var mange mennesker i skoven, bl.a. et høslætlaug på vej gennem en eng med deres leer. Turen gik gennem ædelgran, rødgran og bøgeskov med flere fine morbundsområder, der dog virkede noget udtørrede. Vi fandt mange forskellige arter, men ikke spisesvampe i større mængder. Plettet fladhat og okkergul skørhat kom ind på en delt førsteplads som de mest talrige, og vi fandt frisk, ny kæmpeporesvamp flere steder. Selv om der var lidt langt mellem de enkelte svampe, havde vi svampe fra alle større slægter af bladhatte på bordet til demonstrationen efter frokosten. (KB)

Søndag 3. september, Aggebo Hegn. Turen startede kl. 11.00 som annonceret ved p-pladsen til Kulsvierhytten. Vi var 18 fremmødte samt en efternøler. Vejret var i sit gode lune. Hegnet er ca. 236 år gammel løvskov med store bøge og ege samt pilekrat og granplantage. Det er et forholdsvis kuperet terræn med større åbne morbundsarealer mellem de høje bøge og egetræer. Området er endvidere præget af mange større og mindre afvandingsgrøfter. Turen var delt i en før frokost-tur og en efter frokost-tur.

Da vi startede, blev vi budt velkommen af en gammel bøgestub med Kæmpeporesvamp som logerende. Der blev fundet Fibret flammehat, Snyltende rørhat på Bruskbold, Rødsprukken rørhat, Karl Johan, Punktstokket indigo-rørhat. Almindelig netbladhat, Foranderlig skælhat, Knippe-svovlhat, Teglrød svovlhat, Broget skørhat, Vinrød skørhat, Græsgrøn skørhat, Spiselig skørhat, Knippe-fladhat, Pælerodshat, Sodfarvet skærmhat, Bredbladet væbnerhat, forskellige slørhatte, Svovl-ridderhat, Tåge-tragthat, Lysstokket mørkhat, Rød og Violet ametysthat, Skær huesvamp, Tragtkantarel, Kantarel, Orange-kantarel, Rødmende fluesvamp, Høj fluesvamp, Kugleknoldet fluesvamp, Dråbeplettet mælkehat, Rynket mælkehat, Kamfer-mælkehat. Meget få madsvampe, men ca. omkring 40 forskellige svampearter. (JSP)

Svampebestemmelse ved Kulsvierhytten. Foto Per Uldal Hansen.

Lørdag 9. september, Storskoven, Hvalsø. Selv om der var udsigt til regn, mødte 14 personer op til tur i den nordligste del af Bidstrupskovene, Storskoven i Hvalsø, og vi nåede at få et par timer i tørvejr i dette område, hvor der både er fine partier med højstammet, gammel bøgeskov og mere tilgroede løvskovsområder. Vi fandt pænt med skørhatte, men kun to arter af fluesvampe, kugleknoldet og rødmende fluesvamp, og tre arter af rørhatte, nemlig rødsprukken, snyltende og sortblånende rørhat. Til gengæld var de fleste større slægter repræsenteret med et par arter, med fladhattene som de mest talrige. I alt kunne vi lægge omkring 40 arter frem på bordet ved gennemgangen efter frokosten, spisesvampe var der dog meget få af. (JM, KB)

Søndag 10. september, svampefest ved Hvidekilde i Gribskov. Omkring 50 gæster mødte op ved Hvidekilde med dagens svampefund som blev brugt i svampesuppe og svampestuvning, tilberedt af Tove Haxholm, Henny og Dorte Tang Lohse. Vejret var fint, suppen var dejlig, og der blev bragt mange svampearter til bordet, hvor de blev gennemgået af Anne Birgitte Scharff og Hans Strandberg. (KB)

Hvidekilde, Gribskov. Anne Birgitte Scharff (i gult) og Hans Strandberg demonstrerer svampe. Foto Kirsten Bjørnsson

Søndag 17. september, Hareskoven. På denne tur deltog ca. 70 personer. Af spisesvampe var der mange trompetsvampe og skælrørhatte. Der blev fundet ca. 160-180 arter. Se Hareskov-tur nr. 86. (OT)

Søndag 1. oktober, Rude Skov. Der blev fundet en del trompetsvampe og tragt-kantareller. Ved startstedet var der et lig af stødrørhat Buchwaldoboletus lignicola på det kendte voksested. Cinnober-slørhat og blodrød slørhat sås på flere mycelier. På overdrevet ved Femsølyng var der en pæn heksering af gulhvid champignon under en gran. Grøn fluesvamp, gulfnugget sneglehat og brandgul skælhat blev også set. (AJ)

Søndag 1. oktober, Svampenes dag, Tisvilde hegn. Trods en dårlig vejrudsigt mødte 52 deltagere frem ved Asserbo slotsruin til Svampenes Dag i Tisvilde Hegn. Turen gik gennem nåleskoven og Enebærdalen frem til Harehøje hvor vi spiste frokost og gennemgik de fundne svampe. En del sluttede turen her, men omkring 15 deltagere fortsatte gennem bøgeskoven tilbage til slotsruinen og fik undervejs set nogle flere arter.

Turen havde fået foromtale i Frederiksborg Amts Avis og den lokale ugeavis, og langt de fleste deltagere havde begrænset erfaring med at samle svampe, men stor interesse for at lære nogle spiselige svampe at kende. Der blev samlet mange plettet flammehat under jagten på kantarellerne, men nogle af turdeltagerne havde dog held med sig på det gode kantarelstykke under egetræerne. I øvrigt var brunstokket rørhat den mest hyppige spisesvamp, men der blev også fundet granmælkehat og grå slimslør, enkelte karljohan og pigsvampe samt et pænt eksemplar af blomkålssvamp, så det var muligt at vise et lidt bredere udvalg af spiselige svampe frem under demonstrationen. (KB, JV)

Svampenes dag. Svampene bliver gennemgået ved Harehøje. Foto Jørgen Vingborg.

Lørdag 7. oktober, Ryget skov. Denne tur var åben for ikke-medlemmer af Svampeforeningen og arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalforening Furesø. Ca. 70 deltagere mødte op. Der var stor interesse og mange spørgsmål undervejs, og det er allerede aftalt med DN Furesø at arrangere en tilsvarende tur næste år. (JMI)

Lørdag 14. oktober, Gribskov ved Skovskolen, Nødebo. Denne heldagsekskursion startede ved P-pladsen over for Skovskolen, tæt på Esrum sø. Der var mødt 18 veloplagte deltagere. Vi gik først til overdrevet bag Skovskolen. Her fandt vi igen i år den meget i øjenfaldende Gul Vokshat, som flere gerne ville se. Derefter gik vi igennem det store granskovområde på vej til Syvstjernen. På bakkerne i granskoven, hvor træerne var fældet, plejer der at være Tragtkantareller, men der var ikke nogen. Til gengæld fandt vi mange i et andet område nord for syvstjernen. Frokosten blev indtaget ved Søren Kirkegårds sten, hvor svampene også blev gennemgået. Antal fundne arter var 52. Fundet af pæne mængder af Tragtkantareller gav sig udtryk i stor tilfredshed hos deltagerne. (JKO)

Søndag 15. oktober, Hareskoven. På denne tur deltog ca. 170 personer. Af spisesvampe var der bl.a. trompetsvampe. Der blev fundet ca. 170 arter, bl.a. gul form af Punktstokket indigo-rørhat og Børstehåret savbladhat. Se Hareskov-tur nr. 87. (OT)

Søndag 15. oktober, Hejede Overdrev. Svampeturen til Hejede Overdrev forløb forbløffende godt. Der var ca. 17 deltagere på turen (inkl. undertegnede). Vi gik en tur på ca. fire timer, med svampedemonstration ved bredden af Avnsø. Fandt over 50 arter, der kunne navngives, plus de flerårige poresvampe og dem, jeg ikke fik skrevet ned. Det mest interessante fund var bøge-skørhat og ”slimet rørhat” (eller olivengrå slimrørhat som den hedder nu om dage) på et nyt sted. (BWP)

Lørdag 18. november, Hornbæk plantage. En af årets sidste ture på Sjælland er den traditionelle tur til Hornbæk i midten af november. Nogle år har vi været ramt af frost og sne, men det var vi heldigvis ikke i år. Til gengæld regnede det en del. Regn holder dog ikke ivrige svampesamlere tilbage, og vi var en lille gruppe, der var heldige med at finde mængder af Tragt-Kantareller.

Hornbæk. Tragt-Kantarel i gode mængder. Foto Anne Storgaard.

Artsantallet var dog ikke så stort som tidligere år. Jeg fik noteret 55 arter. Af sjældenheder så vi bl.a. Pibet Rørkølle var. contorta og flere indsamlinger af Krusblad. Turen sluttede med glögg under svampegennemgangen, efterfulgt af en herlig frokost i Bryghuset lavet af Henny og Dorte Lohse. (AS)

Lørdag 30. december, Søllerød kirkeskov. Årets sidste svampetur på Sjælland gik til Søllerød Kirkeskov den 30/12 med Aksel Jørgensen som turleder. Vejret var meget ringe med slud og blæst, men alligevel dukkede 12 veloplagte svampejægere op. Det blev til et gensyn med Krølhåret Pragtbæger og et fint fund af Liden Kantarel, der stadig var repræsenteret ved friske frugtlegemer.

Dunet Trøffel hører til de ægte trøfler i slægten Tuber. Foto Tobias Bøllingtoft.

Selv satsede jeg på trøffelrivning og -gravning. På baggrund af lugtindikation lykkedes det at finde to mycelier af den meget sjældent rapporterede Dunet Trøffel, der hører til de “ægte” trøfler (slægten Tuber). Det er nok første gang, at denne art bliver fundet på en foreningstur. Flere deltagere havde aldrig før set trøfler fundet i Danmark og viste stor interesse for fundene. Det lykkedes også at finde to Hjortetrøfler, så alt i alt blev det en meget fin afslutning på svampeåret (TB).

Bidrag fra

Tobias Bøllingtoft (TB), Ole Terney (OT), Bjørn W. Pedersen (BWP), Anne Storgaard (AS), Jytte Albertsen (JA), Aksel Jørgensen (AJ), Jørgen Vingborg (JV), Jørn Kofod (JKO), Kirsten Bjørnsson (KB), Jan Sell-Petersen (JSP), Jette Meyn (JM), Jørgen Mikkelsen (JMI)