Onsdag 3. oktober 2018 Store Dyrehave

Onsdag den 3. oktober var der hekseringstur til Store Dyrehave. Tolv deltagere mødte op på trods af, at mange af Hekseringens medlemmer var på mikroskopilejr i Thy. Turen forløb i overvejende godt efterårsvejr, og der blev fundet mange forskellige arter, herunder flere sjældne. I alt fandt vi ca. 110 svampearter, der kunne bestemmes, hertil skal lægges en række ubestemte tåreblade, mørkhatte etc. som vi ikke forsøgte at sætte navn på eller indsamlede. Af fine fund kan nævnes Gulnende Skørhat og Gylden Kamfluesvamp. Dagens umiddelbart bedste fund var dog den smukke Ring-Fnughat, der voksede på en mosbegroet stub, den ser vi særdeles sjældent i Nordsjælland.

Ring-Fnughat er sjælden slægtning til den meget almindelige Kliddet Fnughat. Arten har smukke brunrøde farver, en hvidlig ring og vokser på ved. Foto Tobias Bøllingtoft.

Ved samme lejlighed dukkede en lille trøffel op, det viste sig at være en af de skægtrøfler, der vokser med Douglasgran. Skægtrøflen venter fortsat på endelig bestemmelse, men er uden tvivl meget interessant.

Frokosten indtog vi ved en lejrplads, og her var der lejlighed til hygge, kaffedrikning og til at sammenligne udbyttet af indsamlede spisesvampe. Flere deltagere havde fundet mange af honningsvampe og Brunstokket-Rørhat, men der var også flotte pigsvampe og enkelte frugtlegemer af Karl Johan i kurvene. På vej tilbage kunne vi beundre mange af de fine, og ualmindelige, småarter, der vokser i skovvejenes muldrige kanter, bl.a. Elastik-Foldhat, Krybende Ametysthat og Agurkehat. Flere af turdeltagerne havde aldrig set eller lugtet til sidstnævnte, men det blev der så rådet bod på i dag. Tobias Bøllingtoft.