Fredag 14. september 2018 Gribskov Mårum

Fredag den 14. september var der svampetur til Maarum i Gribskov. Det hører til sjældenhederne, at vi afholder foreningsture på fredage, men formålet var at indsamle svampe til lokalafdelingens svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole to dage senere. Tolv personer mødte op og i løbet af de næste par timer fandt vi ca. 100 svampearter, mange i flotte friske eksemplarer. Et højdepunkt var en meget flot forekomst af Tueporesvamp, hvor der var seks friske frugtlegemer ved foden af en ælde eg. Det er ikke på hver udstilling, at vi kan fremvise Tueporesvamp. Andre interessante fund var Hulstokket Slimrørhat, Mørk Agerhat og Avnbøg-Mælkehat, og det blev også til sjældenheder som Grovskællet Trævlhat, Rosamælket Mælkehat, Flammeporesvamp og Olivengrå Skørhat.

Grovskællet Trævhat – en sjælden trævlhat, der forekommer i vore løvskove på fed bund. Foto Tobias Bøllingtoft.

Det vigtigste denne dag var dog at samle flotte eksemplarer af de almindelige arter som Spiselig Rørhat og Grøn Fluesvamp, og det lykkedes til fulde. Efter turen sorterede vi nænsomt svampene og lagde dem i fladbundede kasser medbragt til formålet, så svampene kunne holde sig til udstillingen. To af personerne, der deltog i turen, meldte sig ind i foreningen efterfølgende. Til slut mødte vi et ægtepar, der selv havde været på svampetur, men meget gerne ville have hjælp til et par bestemmelser. Det fik de naturligvis, og bl.a. et par frugtlegemer af Skønfodet Rørhat måtte forlade deres kurv efter gennemgangen. Ægteparret blev samtidig inviteret til Fiskebæk, hvor de mødte interesseret op og meldte sig ind i Svampeforeningen. Med andre ord gav denne tur indirekte fire nye medlemmer, som vi glæder os til at se i fremtiden. Tobias Bøllingtoft.

Et kig i kasserne med sorterede svampe til udstillingen på Fiskebæk Naturskole, på billedet ses bl.a. Mørk Agerhat. Foto Tobias Bøllingtoft.