Onsdag 24. oktober 2018 Ullerup skov

Selvom det meste af oktober var varm og tør, blev der alligevel fundet en del svampe på hekseringsturen til Ullerup Skov ved Hundested den 24. oktober.

I skoven er der meget dødt ved og mange gamle træer, så der blev fundet sjældenheder som Kroghåret Spejlporesvamp på en liggende bøgestamme og Ege-Spejlporesvamp ved foden af en gammel levende eg. Af spisesvampe blev der bl.a. fundet Foranderlig Skælhat og Almindelig Pigsvamp. Anne Storgaard.

Jørgen Mikkelsen og Benny T. Olsen fotograferer Kroghåret Spejlporesvamp. Foto Anne Storgaard.