Søndag 28. april 2019 Tisvilde Hegn

Tidlig Dansehat blev fundet på flere mycelier i Tisvilde hegn. Foto Anne Storgaard.

Efter en måneds tørke var det ikke med de store forventninger, at 10 svampefolk tog på tur i Tisvilde Hegn den 28. april for bl.a. at se efter stenmorkler. I starten af turen troede vi, at dagens svamp ville være Koglepigsvamp. Den blev fundet mange steder på turen, men på et af de kendte steder på trekanten ved Lars Anders Linje blev der fundet flere, om end indtørrede frugtlegemer af Ægte Stenmorkel. Senere på turen på et nyt mycelium kunne vi tælle 22 frugtlegemer. En enkelt hatsvamp, Tidlig Dansehat, blev også fundet på et par mycelier.

I alt nåede vi op på ca. 40 arter, et lidt større antal end vi havde forventet. Anne Storgaard.