Søndag 3. september Aggebo Hegn

Svampebestemmelse ved Kulsvierhytten. Foto Per Uldal Hansen.

Turen startede kl. 11.00 som annonceret ved p-pladsen til Kulsvierhytten. Vi var 18 fremmødte samt en efternøler.

Vejret var i sit gode lune. Hegnet er ca. 236 år gl. løvskov med store bøge og ege samt pilekrat og granplantage. Det er et forholdsvis kuperet terræn med større åbne morbundsarealer mellem de høje bøge og egetræer. Området er endvidere præget af mange større og mindre afvandingsgrøfter. Turen var delt i en før frokost-tur og en efter frokost-tur.

Da vi startede, blev vi budt velkommen af en gammel bøgestub med Kæmpeporesvamp som logerende. Der blev fundet Fibret flammehat, Snyltende rørhat på Bruskbold, Rødsprukken rørhat, Karl Johan, Punktstokket indigo-rørhat. Almindelig netbladhat, Foranderlig skælhat, Knippe-svovlhat, Teglrød svovlhat, Broget skørhat, Vinrød skørhat, Græsgrøn skørhat, Spiselig skørhat, Knippe-fladhat, Pælerodshat, Sodfarvet skærmhat, Bredbladet væbnerhat, forskellige slørhatte, Svovl-ridderhat, Tåge-tragthat, Lysstokket mørkhat, Rød og Violet ametysthat, Skær huesvamp, Tragtkantarel, Kantarel, Orange-kantarel, Rødmende fluesvamp, Høj fluesvamp, Kugleknoldet fluesvamp, Dråbeplettet mælkehat, Rynket mælkehat, Kamfer-mælkehat. Meget få madsvampe, men ca. omkring 40 forskellige svampe. Tak til Kirsten Bjørnsson  samt Svend-Erik og alle de der i vort fællesskab var med til at bestemme svampene. Jan Sell-Petersen.