Lørdag 2. september Bidstrup skovene

Vi var 15 deltagere på lørdagens tur gennem den sydvestlige del af Bidstrup skovene med udgangspunkt i Avnstrup. Vejret var smukt med høj sol, og der var mange mennesker i skoven, bl.a. et høslætlaug på vej gennem en eng med deres leer.

Turen gik gennem ædelgran, rødgran og bøgeskov med flere fine morbundsområder, der dog virkede noget udtørrede. Vi fandt mange forskellige arter, men ikke spisesvampe i større mængder. Plettet fladhat og okkergul skørhat kom ind på en delt førsteplads som de mest talrige, og vi fandt frisk, ny kæmpeporesvamp flere steder. Selv om der var lidt langt mellem de enkelte svampe, havde vi svampe fra alle større slægter af bladhatte på bordet til demonstrationen efter frokosten. Kirsten Bjørnsson