Søndag 19. marts Vestskoven og Ejby Mose

Grith Styrck Carlsen (tv.) og Lisbeth Brendstrup med dagens høst af Gul Fløjlsfod. Foto Tobias Bøllingtoft.

Den 19. marts var der tur efter vedboende svampe i Vestskoven med Henrik Mathiassen som turleder. Flere andre lokaliteter var også på programmet, men der var heldigvis så mange arter fremme, at vi ikke nåede så meget videre. Det blev dog til et stop i Ejby Mose på vej hjem. Der var mødt 7 personer op, selvom vejret var bidende koldt, heldigvis var svampene med os, og dagen bød på en række fine fund – dog uden store sjældenheder. Der blev fundet i alt 58 arter, heraf 19 poresvampe.

Første stop var Vestskoven ved den sædvanelige “stenmorkelparkeringsplads”. Der var få arter i løvskoven, men ædelgranplantningerne var fyldt med svampe. Vi fandt bl.a. Stor Dukatbæger, Krølhåret Pragtbæger (på flere pilegrene) og de første eksemplarer af Udbredt Stenmorkel var også fremme, foreningens stenmorkeltur til lokaliteten ligger ellers først sidst i april. Det var ikke kun blandt sæksvampene, at der var fine arter fremme. Af hatsvampe fandt vi flere huesvampe, bl.a. Klor-Huesvamp, og friske eksemplarer af Gyldengrå Munkehat, det tidligste jeg har set denne art.

Vi kørte efterfølgende videre til en anden sektion af Vestskoven, hvor der var blandet skov med både hassel og fyr. På hassel fandt vi nydelige klynger af Hassel-Læderskive og Mørkfiltet Barkhat. På fyr lykkedes det at finde både Rødgrå Krystalporesvamp og den sjældne Kandis-Bævretop, som vi ellers kun ser på turene til Tisvilde Hegn. Rødlig Okkerporesvamp blev også indsamlet i et enkelt eksemplar. Til gryderne var der Gul Fløjlsfod og Alm. Judasøre. Til frokosten bød turlederen på hjemmebrygget øl.

På vejen hjem kørte vi til Ejby Mose, der er en mose med masser af liggende dødt ved af bl.a. pil, poppel og bævreasp. Vi så mange stammer med Pile-Ildporesvamp og Alm. Ildporesvamp, og Jørn Berril fandt en stamme med 14 frugtlegemer af Krølhåret Pragtbæger, en art, der er meget fremme i øjeblikket. Tobias Bøllingtoft.

Udbredt Stenmorkel. Foto Tobias Bøllingtoft.

Hassel-Læderskive. Foto Tobias Bøllingtoft.

Koglepigsvamp. Foto Tobias Bøllingtoft.

Tobias Bøllingtoft ,med Kandis-Bævretop på gren af fyr. Foto Jørn Kofod.

Kandis-Bævretop. Foto Jørn Kofod.

Peter Cilius med Gyldengrå Munkehat. Foto Tobias Bøllingtoft.