Kurser i svampebestemmelse 2022

Begynderkursus afholdes over fem gange på datoerne 5. september, 11-12. september, 18-19. september, 25-26. september og 9-10. oktober med en ekskursion om søndagen og holdundervisning mandag aften.

Fortsætterkursus afholdes over to weekender, 10-11. september og 17-18. september.

Kurserne er for medlemmer af Svampeforeningen. Kursusafgift 400 kr. Bemærk at tilmelding foregår på to forskellige mailadresser.

BEGYNDERKURSUS

Kurset kombinerer søndagsekskursioner og holdundervisning mandag aften i lokaler i Karens Minde Kulturhus, København SV.

Der er ikke flere ledige pladser på holdet, men viderekomne kan med fordel melde sig til det samtidige fortsætterkursus. Man kan kun gå én gang på begynderkurset.

Ansøgerne vil modtage mail om optagelse efter fristens udløb med nærmere information om tid og sted og indbetaling af kursusafgift, 400 kr. der skal være betalt inden kursets start. Inden kursusstart bedes deltagerne anskaffe Politikens svampebog (6. udgave, 3. oplag eller senere), som vil blive brugt i undervisningen.

FORTSÆTTERKURSUS

Kurset afholdes med kombinerede ekskursioner og holdundervisning på Naturskolen i Raadvad i weekenderne 10-11. september og 17-18. september. Kurset er tænkt som oplæg til Diplomprøven, men det er ingen forudsætning for at deltage i kurset at man melder sig til prøven.

Tilmelding 8-14. august til bennyolsen03@gmail.com. Ved ansøgningsfristens udløb var der stadig ledige pladser.

Ved ansøgning om plads på kurset oplyses navn, mailadresse, telefon og medlemsnummer i Svampeforeningen. Hvis der er flere ansøgere fra samme husstand, opgives for hver person: navn, mailadresse og telefon samt medlemsnummer for den person der har tegnet medlemsskabet.

Der er plads til 20 personer på holdet. Det er fortrinsvis for medlemmer af lokalafdelingen Sjælland, men ledige pladser er åbne for medlemmer af andre lokalafdelinger.

Ansøgerne vil modtage mail om optagelse efter fristens udløb med nærmere information om tid og sted og indbetaling af kursusafgift, 400 kr. der skal være betalt inden kursets start. Inden kursusstart bedes deltagerne anskaffe Politikens svampebog (6. udgave, 3. oplag eller senere), som vil blive brugt i undervisningen.