Svampeudstilling og medlemsdag 13. september 2020

Svampeudstilling og medlemsdag på Fiskebæk Naturskole den 13. september kl. 11. til 17.

Pga. covid-19 vil udstillingen hovedsagelig foregå udendørs, men i beskedent omfang, da vi ikke har fundet ret mange svampe på vore ture indtil nu, den 3. september.

Da det har vist sig besværligt at gennemføre mandagsaftner på KU, håber vi, at medlemmerne møder med egne svampe (og madpakker) og får lejlighed til at se på fundene. Vi håber naturligvis på at der kommer svampe i de nærliggende skove, således at der kan laves nogle små svampeture.

Vi vil igen lave svampesuppe til de fremmødte. Håbet er, at vi kan få en hyggelig dag sammen i skoven.

Fiskebæk Naturskole ligger sammen med Farum Sejlklub, Farum Roklub og Furesøbad i det nordvestlige hjørne af Furesøen på adressen Frederiksborgvej 103 A, 3500 Værløse, hvor der findes en stor parkeringsplads. Farum S-station ligger med en stiforbindelse ca. 1 km nord for naturskolen. Bus 500s har stoppested under motorvejen vest for skolen. Vejledning findes under www.fiskebaekskole.dk.