Kurser

Foto: Thomas Kehlet

Foto: Thomas Kehlet

Kursus i svampebestemmelse

Hvert andet år bliver der holdt kursus i svampebestemmelser for begyndere. Året efter er der fortsætterkursus, og da vi ved, at mange deltagere har et ønske om at indstille sig til foreningens diplomprøve, vil kursusindholdet tage hensyn til dette, således at de krav, der er opstillet i diplomprøvebestemmelserne, vil blive behandlet så grundigt som muligt i kursusforløbet. Begynderkurserne bliver afholdt i lige år, fortsætterkurserne i ulige. Kurserne er for medlemmer af Svampeforeningen, og der bliver opkrævet en kursusafgift på 400 kr.

Henvendelse om kurserne kan rettes til Bjørn Hirshals på b.hirshals@gmail.com eller tlf. 5614 4534.

Kurser i mikroskopering

Efter behov vil lokalafdelingen arrangere kurser i mikroskopering af svampe for Svampeforeningens medlemmer. Nærmere oplysninger bringes i det trykte program.